Bilen har fortsatt redusert ytelse

Vedr. min Audi Q5 oppsto det problemer med redusert ytelse, ujevn gange og sotet seg ned. Glødeplugger er skiftet, Nox sensor er skiftet 2 ganger.
Det har også vært problemer med ødelagte dyser, 3 stk er skiftet.
Bilen har fortsatt redusert ytelse.

Med vennlig hilsen
Olav Beck

Leave a Reply

%d bloggers like this: