Dieselgate: Bekreftelse fra EU-kommisjonen!

Bekreftelse fra GENERALDIREKTORATET FOR JUSTIS OG FORBRUKERE i EU-kommisjonen på at også norske forbrukere skal ha erstatning.

21. september 2022 sendte jeg et brev til Justiskommisær Didier Reynders ved EU-kommisjonen, der jeg ba om bekreftelse på at EU-kommisjonen mener at også norske bileiere skal ha erstatning, samt at vi skal ha det samme som andre har fått (15% av nypris).

Jeg visste jo at det var slik, men Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og NAF her hjemme er til stadighet ute og advarer bileiere mot å bli med å rette krav, samt at jeg blir hengt ut som en kjeltring – dette har pågått i snart 7 år nå. Dette er rett og slett skammelig, da det er nettopp disse som har ansvaret for å hjelpe. I stedet lar de være å hjelpe og i tillegg advarer de mot å ta imot hjelp.

DERFOR så jeg meg nødt til å innhente bekreftelses fra aller øverste hold på at det jeg holder på med er RETT og at NORSKE BILEIERE HAR RETT PÅ ERSTATNING.

TRYKK HER for å lese brevet av 21. september.

Da jeg ikke hadde fått noe svar, fulgte jeg opp henvendelsen 18. oktober. Her er e-posten jeg sendte:

Bekreftelse på at også norske eiere skal ha erstatning

Fredag 11. november 2022 mottok jeg følgende svar fra EU-kommisjonen, som er en 100% bekreftelse på alt jeg har sagt disse snart 7 årene fra skandalen ble kjent:

Brevet er en 100% bekreftelse på alt jeg har sagt disse 7 årene siden skandalen ble kjent: Også norske bileiere skal ha erstatning.

Gjør et enkelt søk på omtale av Dieselgate og Volkswagens utslippsjuks i Norge. Alt det du kommer over er skitkasting fra Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og NAF. Det var nettopp disse som ordnet opp i Tyskland, men i Norge har disse valgt å være forbrukerens verste fiende i denne saken. Det er selvsagt skammelig og hører ikke hjemme noe sted.

I dag har vi altså fått bekreftelsen jeg håpet på, fra aller øverste hold i EU. Jeg vil takke deltakerne og sponsorene for all støtten gjennom denne prosessen. Nå er vi snart i mål. Det skal bli godt å kunne legge denne saken bak seg, for du verden for en påkjenning det har vært. Men, når enden er god..

Under følger en oversettelse av brevet av 11. november 2022 fra EU-kommisjonen:

Brussel,
JUST/E3/BW
Da Rune Flaaten
Bilklager.no
info@bilklager.no

Emne: Ditt brev om Volkswagen

Kjære Mr Flaaten,

Takk for brevet fra 21. september, der du påpeker at Volkswagen er fortsatt nekter å kompensere norske forbrukere og ber kommisjonen bekrefte at den mener at også norske forbrukere som berøres av Dieselgate bør få en erstatning. Kommissær Reynders ba meg svare på hans vegne.

EU-kommisjonen følger denne saken tett. Den har uttrykt fast støtte til de legitime kravene fra forbrukere som er berørt av Volkswagens Dieselgate siden begynnelsen av denne saken. Etter Volkswagens oppgjør med den tyskee forbrukerorganisasjonen Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) og i tråd med tilsvarende oppfordringer fra tidligere kommissærer, henvendte også kommissær Reynders seg til firmaet. Han gjorde det klart at alle forbrukere, ikke bare de som bor i Tyskland, forventer å motta tilstrekkelig kompensasjon for skaden de har lidd på en lignende måte over hele unionen.

I lys av Volkswagens fortsatte avslag på å kompensere og dommen fra EU-domstolen i sak C-693/18, har EUs forbrukervernmyndigheter av nettverket for forbrukerbeskyttelsessamarbeid (CPC), koordinert av EU-kommisjonen, støttet denne oppfordringen og utstedte felleserklæringen, som du nevner i ditt brev, den 28 september 2021. Myndighetene konkluderte med at Volkswagens kommersielle praksis med hensyn til markedsføring av dieselbiler utstyrt med ulovlig avgass manipulasjonssystemer brøt EUs forbrukerlovgivning. Disse forbrukerbeskyttelsene tilsvarende gjelder reglene også i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og dermed for norske forbrukere.

Ettersom selskapets stilling fortsatt ikke har endret seg, er det opp til nasjonale domstoler å ta stilling til disse erstatningskravene. Domstoler i forskjellige medlemsstater har allerede innvilget kompensasjon til forbrukere i førsteinstansbeslutninger. Mens Volkswagen fremdeles anker flere av disse beslutningene, vil EU-kommisjonen fortsette å følge nøye med på videre utviklingen i denne forbindelse.

Jeg håper at denne informasjonen er nyttig for deg.

Med vennlig hilsen,
Marie-Paule Benassi
Enhetsleder

Dersom du kjenner noen innen forbrukermyndighetene, NAF eller ulike medier, be dem gjerne informere norske forbrukere om at de faktisk HAR rett på erstatning og at den enkleste måten å kreve den på er å bli med på klagesaken Dieselgate.

Husk at ALLE dieselbiler fra Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda og Porsche var rammet. For mer info og påmelding: https://bilklager.no/dieselgate/

Dersom du HAR eller HAR HATT en av disse bilene, meld den på!
Du kan velge mellom GRATIS påmelding eller å betale et honorar ved start for å få en større andel av erstatningen når saken er ferdig.

Dette var svært viktige og svært gode nyheter.

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

14 thoughts on “Dieselgate: Bekreftelse fra EU-kommisjonen!

Leave a Reply

%d bloggers like this: