Dieselgate: Brev fra DEG til Forbrukertilsynet

I og med at EU-kommisjonen nå har bekreftet at også norske bileiere har rett på erstatning, sendte jeg ut et nyhetsbrev i dag, der jeg oppfordret deltakere i klagesaken Dieselgate til å sende følgende brev til Forbrukertilsynet:

Hei Forbrukertilsynet,

I forbindelse med utslippsskandalen Dieselgate, deltar jeg i et krav mot Volkswagen (i Norge representert gjennom Harald A. Møller AS). Som dere vet, fikk de som kjøpte bilen i Tyskland 15% av nypris i erstatning. Dette var i tillegg til den såkalte utbedringen i etterkant av at skandalen ble kjent.

I Tyskland utgjorde dette 3.200 euro i snitt. Norske biler er i snitt 50% dyrere, så i vår sammenheng er det snakk om rundt 50.000 kroner i snitt.

Den tyske saken, hvor alle eiere fra Europa var invitert med, ble kjørt i regi av det tyske Forbrukerrådet og det tyske “NAF”. De som ikke hadde kjøpt bilen i Tyskland, fikk den gang beskjed om å ta saken videre i sitt eget land.

EU var i september i fjor ute og kjeftet på Volkswagen for at de brukte så langt tid på å gjøre opp for seg overfor resten av sine europeiske kunder – vi burde få det samme som andre hadde fått.

I februar i år bestemte tysk høyesterett at eiere hadde 10 år på seg (etter skandalen ble kjent) på å rette krav.

25. mai i år ble det klart at også de 91.000 som hadde rettet krav i Storbritannia vant frem og får 2,3 milliarder kroner på deling.

Til nå har Volkswagen betalt godt over 400 milliarder kroner i bøter og erstatninger verden over og jeg er selvsagt takknemlig for at EU legger et press på selskapet for at de skal gjøre opp for seg også i Norge. Jeg savner imidlertid et positivt engasjement fra norske forbrukermyndigheter i saken.

Dette har resultert i at den norske klagesaken kjøres i regi av Dag Rune Flåten. Han har selv uttalt at hans initiativ burde vært unødvendig og at den norske saken burde vært kjørt i regi av Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og NAF, slik som i Tyskland. Han hadde med seg 1.000 norske bileiere i den tyske saken og har nå en gruppe på ca 200 bileiere som ligger til behandling hos Forbrukerklageutvalget – disse er representert gjennom Forbrukeradvokaten. I tillegg til disse 200, har han rettet krav for ytterligere ca 3.600 norske eiere direkte til Harald A. Møller AS.

Møller motsetter seg kravene og hevder at man i Norge kun skal få utbedringen. Det kan virke som om norske forbrukermyndigheter er enige i dette, men Flåten har nettopp innhentet bekreftelse fra Justiskommisær Didier Reynders ved EU-kommisjonen på at også norske bileiere har rett på erstatning.

Denne bekreftelsen ble mottatt 11. november 2022 og brevet kan leses her:
https://bilklager.no/2022/11/11/dieselgate-bekreftelse-fra-eu-kommisjonen/

Jeg har observert at dere en rekke ganger har uttalt dere negativt mot Flåtens initiativ. Uttalelsene deres er vektige og en praktisk konsekvens av dette, er at mange bileiere lar være å rette krav om erstatning. Dette er svært beklagelig.

Selv om saken ikke er i regi av Forbrukertilsynet, ber jeg nå om at dere trer støttende til, slik at vi snarest mulig får en avklaring og kan få den erstatningen vi har rett på. Flåten har kommentert pressemeldinger fra EU, brev fra EU til Volkswagen, oppgjørene i Tyskland og Storbritannia gjennom bloggen på nettsiden www.bilklager.no. Der ligger selvsagt også både brevet han sendte EU-kommisjonen 21. september i år, samt bekreftelsen han mottok 11. november i år. Dersom dere ikke skulle være kjent med noe av det jeg har nevnt over, kan dere oppdatere dere på www.bilklager.no – han har henvisninger til eksterne kilder på innholdet.

Avslutningsvis, vil jeg kommentere at jeg ser dere til stadighet er ute og advarer mot å delta i klagesaken. Jeg vil i stedet foreslå at dere, i tillegg til å bidra til at saken nå blir ferdig i Norge, går ut og oppfordrer folk til å få rettet et krav mot Volkswagen før saken avsluttes. Dette kan veldig enkelt gjøres gjennom å melde seg på i klagesaken vår, gjennom https://www.bilklager.no/dieselgate/.

Med vennlig hilsen

Hensikten er selvsagt å få norske forbrukermyndigheter til å omsider engasjere seg på vegne av … ja, nettopp … norske forbrukere.

Jeg ba i tillegg deltakere om å gi meg beskjed om de hadde sendt brevet i retning tilsynet.

Hittil har 772 deltakere informert meg om at de har sendt brevet til Forbrukertilsynet.

Så da kan jeg trygt krysse av for at Forbrukertilsynet nå er klar over at øverste hold i EU har bekreftet at også norske bileiere har rett på erstatning.

Dermed blir det veldig spennende å se hva tilsynet nå foretar seg.
I skrivende stund er det over 3.800 deltakere i klagesaken.

Om DU også skulle ønske å sende dem brevet, er det bare å klippe og lime.
E-postadressen deres er post@forbrukertilsynet.no.

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

3 thoughts on “Dieselgate: Brev fra DEG til Forbrukertilsynet

Leave a Reply

%d bloggers like this: