Mediene informert om EU-kommisjonens bekreftelse

11. november 2022 sendte EU-kommisjonen meg et brev, der de bekreftet at norske bileiere har rett på erstatning etter å ha vært berørt av Volkswagen sin utslippsskandale. Det stemmer altså ikke det som Møller (Volkswagen i Norge) hevder, at norske eiere kun skulle få utbedringen.

NAF-bladet Motor satte dette på trykk så sent som i oktober i år. I stedet for å ta medlemmene sine på alvor, har NAF siden skandalen ble kjent vært med på å legge lokk på det hele. Nå har de det altså svart på hvitt, at norske eiere har rett på erstatning.

Denne bekreftelsen er svært viktig for den pågående klagesaken Dieselgate. 144.000 norske biler er berørt og hittil har ingen mottatt erstatningen de har rett på. Det er snakk om 15% av nypris og av erfaring vet jeg at det kun er de som KREVER erstatningen som kommer til å få den.

I sendte jeg ut et nyhetsbrev, der jeg ba deltakere informere Forbrukertilsynet om bekreftelsen. TRYKK HER for å lese brevet som ble sendt, samt for å få en oversikt over hvor mange som hittil har sendt brevet til tilsynet.

I dag sendte jeg et nytt brev, der jeg ba deltakere også informere mediene. Jeg fokuserte på noen av de største norske avisene, nemlig Aftenposten, DN, E24, Finansavisen, Nettavisen og VG.

Hittil har 154 deltakere informert meg om at de har tipset norske aviser.

Dermed er både Forbrukertilsynet, Motor, NAF og flere av de største norske avisene informert om at øverste hold i EU bekrefter at norske eiere har rett på erstatning i tillegg til utbedringen.

For mer informasjon om selve klagesaken og påmelding: https://bilklager.no/dieselgate/

Du velger selv om du ønsker å betale påmeldingsavgift eller ikke.

En medieomtale, hvor det faktisk kommer frem at norske eiere har rett på erstatning, ville gjort at langt flere av de 144.000 rammede hadde rettet et krav. Erfaringsmessig er det kun de som kommer til å få erstatning. Dette er fryktelig leit for alle de som ikke får og nettopp dette kan mediene enkelt gjøre noe med, ved å la denne viktige EU-bekreftelsen bli kjent.

Under kan du lese tips-brevet jeg foreslo at de sendte:

Til redaksjonen,

Tips til artikkel om Dieselgate-saken

Jeg kommer til det lenger ned, men det viktigste jeg ønsker å melde om er at EU-kommisjonen nå har bekreftet at også norske eiere har rett på erstatning. De sendte et brev om dette 11. november i år (lenke til brevet lenger ned).

Dette tipset sendes redaksjonene i Aftenposten, DN, E24, Finansavisen, Nettavisen og VG.
Det blir spennende å se om noen av dere tar tak i informasjonen som altså gjelder eiere av 144.000 norske biler.

I forbindelse med utslippsskandalen Dieselgate, deltar jeg i et krav mot Volkswagen (i Norge representert gjennom Harald A. Møller AS). Som kjent fikk de som kjøpte bilen ny i Tyskland 15% av nypris i erstatning. Dette var i tillegg til den såkalte utbedringen i etterkant av at skandalen ble kjent. Det var tyske forbrukermyndigheter og den tyske varianten av NAF som satte i gang rettssaken i 2018. Berørte fra hele Europa deltok, blant annet 1.000 norske. Saken ble avgjort sommeren 2020 og de som ikke hadde kjøpt bilen ny i Tyskland fikk beskjed fra EU om å forfølge saken i sine respektive land.

I Tyskland mottok eierne som nevnt 15% av nypris, noe som i snitt utgjorde 3.200 euro. Norske biler er i snitt 50% dyrere, så i vår sammenheng er det snakk om rundt 50.000 kroner i snitt.

EU var i september i fjor ute og kjeftet på Volkswagen for at de brukte så langt tid på å gjøre opp for seg overfor resten av sine europeiske kunder – vi burde få det samme som andre hadde fått.

I februar i år bestemte tysk høyesterett at eiere hadde 10 år på seg (etter skandalen ble kjent) på å rette krav.

25. mai i år ble det klart at også de 91.000 som hadde rettet krav i Storbritannia vant frem og får 2,3 milliarder kroner på deling.

Til nå har Volkswagen betalt godt over 400 milliarder kroner i bøter og erstatninger verden over og jeg er selvsagt takknemlig for at EU legger et press på selskapet for at de skal gjøre opp for seg også i Norge. Jeg savner imidlertid et positivt engasjement fra norske forbrukermyndigheter i saken.

Den norske klagesaken kjøres som kjent i regi av Dag Rune Flåten. Han har selv uttalt at hans initiativ burde vært unødvendig og at den norske saken burde vært kjørt i regi av Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og NAF, slik som i Tyskland. Han hadde med seg 1.000 norske bileiere i den tyske saken og har nå en gruppe på ca 200 bileiere som ligger til behandling hos Forbrukerklageutvalget – disse er representert gjennom Forbrukeradvokaten. I tillegg til disse 200, har han samlet ytterligere ca 3.600 norske eiere hvor han selv står for dialogen med Harald A. Møller AS og deres advokater – for tiden Kjetil H. Johansen ved Advokatfirma DLA Piper Norway DA.

Møller motsetter seg kravene og hevder at man i Norge kun skal få utbedringen. Det kan virke som om norske forbrukermyndigheter er enige i dette, men Flåten har nettopp innhentet bekreftelse fra Justiskommisær Didier Reynders ved EU-kommisjonen på at også norske bileiere har rett på erstatning.

Denne bekreftelsen ble mottatt 11. november 2022 og brevet kan leses her:
https://bilklager.no/2022/11/11/dieselgate-bekreftelse-fra-eu-kommisjonen/

Flere av oss som deltar i klagesaken har informert Forbrukertilsynet om denne viktige hendelsen. Brevet som er sendt, samt antallet som har meldt fra om at de har sendt det til Forbrukertilsynet er å finne her:
https://bilklager.no/2022/11/12/dieselgate-brev-fra-deg-til-forbrukertilsynet/

Flåten forventer at saken snart vil være ferdig nå som toppnivå i EU har bekreftet at også norske eiere har rett på erstatning. Jeg ville derfor satt pris på om dere, i motsetning til de som egentlig har ansvar for det (forbrukermyndighetene og NAF) kunne informere berørte eiere om at de kan rette krav om erstatning.
Den kanskje enkleste måten å gjøre det på, er å delta i vår klagesak. De kan i så fall melde seg på gratis. Informasjon og påmelding gjøres her: https://bilklager.no/dieselgate/

Forbrukermyndighetene, NAF, deres Motor og andre medier har en rekke ganger omtalt klagesaken, men det har gått i uthenging, fraråding fra deltakelse. Om dere ønsker å gi norske berørte eiere en håndsrekning, er det fint om dere informerer om bekreftelsen fra EU og at de altså kan rette krav.

Dersom dere mot formodning ikke skulle være kjent med noe av det jeg har nevnt over, kan dere oppdatere dere på www.bilklager.no – det finnes henvisninger til eksterne kilder på innholdet.

Med vennlig hilsen

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: