Motor informert om EU-kommisjonens bekreftelse

Som du kan se under, er NAF-bladet Motor nå informert om at EU-kommisjonen den 11. november 2022 bekreftet at norske bileiere har rett på erstatning etter Dieselgate-skandalen.

Motor vet nå også at Forbrukertilsynet er informert.

Det blir spennende å se om Motor endrer ståsted. Frem til nå har de til stadighet vært ute og advart mot klagesaken Dieselgate. Sammen med norske forbrukermyndigheter har NAF vært en svært ivrig motstander av initiativet.

Som jeg har hevdet siden skandalen ble kjent i 2016, var det selvsagt nettopp NAF og forbrukermyndighetene som burde håndtert klageprosessen (slik de blant annet gjorde i Tyskland). Det at de lar være å gjøre jobben sin, åpner opp for at andre kan trå inn og gjøre jobben for dem. Som meg i dette tilfellet. Det har selvsagt vært en stor belastning at de nå i snart 7 år har hengt meg ut og advart mot deltakelse, men dette skyldes kanskje manglende innsikt mer enn vond vilje – ikke vet jeg.

Nå har Motor – og dermed NAF – fått tilsendt EU-kommisjonens bekreftelse på at selvsagt også norske bileiere har rett på erstatning, så nå har de en veldig fin mulighet til å komme over på riktig side og være med å lede norske bileiere frem til sin rettmessige kompensasjon.

NAF mottar tross alt over en halv milliard kroner i året bare i medlemskontingenter. En kjapp sjekk på Proff.no viser at NAF i 2021 hadde over 629 millioner kroner i inntekter. De hadde over 800 millioner kroner i eiendeler, så … om de virkelig ønsker, er det en smal sak å komme over på medlemmenes og norske bileieres side i denne saken. Det skal i alle fall ikke stå på pengene..

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: