Bilen har i perioder ikke kunne benyttes

Hei,

Etter utbedringen har jeg opplevd følgende problemer med bilen:

Lamper og problemer som tyder på EA 189 problematikk har medført at bil i perioder ikke har kunnet benyttes. Mye tid har vært brukt på purring pr. mail til Møller, samt innlevering av bil.
Vi selv har måttet kreve å få dekket verkstedsreparasjon for avgasser i 2018 (de dekket selve kostnaden, men sa ikke mye om hva dette var for noe!). 


Til sammen har dette kostet meg:

Vi kan ikke sette opp tall for tiden vi har brukt med klaging osv. (hvordan få dekket "tort å svie"?).

Vi har nå igjen fått problemer med avgassystemet som må utbedret.

Jeg har konfrontert Møller bil med om dette skyldes EA 189, men de nekter for det (siden det er så lenge siden sier de!).

Vi har ingen mulighet til å vite om dette er sant, men må nå ha bilen på service, og jeg mener dette kan være en del av manipulasjon de har utført på avgassystemet.

Beløpet vi må bekoste på bilen nå er:  9 952.-

Med vennlig hilsen
Jens-Petter Laursen 

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: