Dieselgate: Forbrukertilsynet kommenterer brevet fra EU-kommisjonen

I dag har flere hundre av deltakerne i klagesaken Dieselgate fått brev fra Forbrukertilsynet.

I dette innlegget får du vite litt om foranledningen, du kan lese brevet de svarer på, brevet de i dag sendte, samt en lenke de viste til. Utover dette kommenterer jeg innholdet i brevet og til slutt oppfordrer jeg deg til å legge inn dine kommentarer til det hele.

Jeg ber deg særlig merke deg punkt 4 og 5 i det følgende:

Foranledningen

Foranledningen til dagens brev fra tilsynet, var at jeg 11. november mottok et brev fra Justiskommisær Didier Reynders ved EU-kommisjonen, som bekrefter at norske bileiere har rett på erstatning fra Volkswagen-konsernet. Dette gjelder biler av typen Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda og Porsche.

Didier Reynders er øverste leder for de øverste forbrukermyndighetene i Europa og i svaret nevner han spesifikt Norge og norske eieres rettigheter. Brevet er krystallklart.

Neste dag, 12. november, sendte jeg brevet til deltakerne i klagesaken Dieselgate og oppfordret dem til å sende brevet videre til Forbrukertilsynet, blant annet med en forespørsel om bistand fra nettopp forbrukermyndighetene.

Det å bistå norske forbrukere overfor store og mektige selskap, er selvsagt nettopp forbrukermyndighetene sitt ansvar. Da det ble kjent at Volkswagen hadde jukset med 11 millioner biler verden over, var det temmelig opplagt at det måtte ryddes opp.

I Tyskland var det for eksempel slik at forbrukermyndighetene og bileiernes interesseorganisasjon (som NAF i Norge) tok tak i saken. De inviterte faktisk med bileiere fra hele Europa i en felles rettssak mot Volkswagen.

Selv hadde jeg med 1.000 norske bileiere i saken. Vi vant, men bare de som hadde kjøpt bilen ny i Tyskland fikk erstatning den gangen. EU ba oss andre om å ta saken videre i våre egne land. Dette var i midten av 2020.

EU har flere ganger vært ute og kjeftet på Volkswagen for at de bruker så lang tid på å gjøre opp for seg.

I februar 2022 bestemte tysk høyesterett at kunder hadde 10 år på seg med å klage – 10 år etter at skandalen ble kjent.

I og med at norske forbrukermyndigheter har vært temmelig negative til arbeidet med å hjelpe norske forbrukere til å få den erstatningen de har rett på, kontaktet jeg EU-kommisjonen. Jeg kontaktet den øverste lederen for de øverste forbrukermyndighetene i Europa, Justiskommisær Didier Reynders. Dette var tilbake i september.

11. november fikk jeg svar og det var en full bekreftelse på at norske eiere har rett på erstatning. Videre kan en i brevet lese at EU-kommisjonen følger saken tett og at de håper brevet kommer til nytte i arbeidet med å få erstatningen vi har rett på.

Hundrevis av brev til Forbrukertilsynet

I og med at norske forbrukermyndigheter virker som de ikke har noen som helst interesse for saken, annet enn å sverte initiativet med å bistå bileierne (se tidligere innlegg her på bloggen), oppfordret jeg deltakerne i klagesaken til å videresende brevet til Forbrukertilsynet.

Nærmere 800 deltakere gjorde dette og rapporterte i tillegg tilbake til meg når det var gjort.

Du kan lese brevet de sendte tilsynet her: Dieselgate: Brev fra DEG til Forbrukertilsynet

Svaret fra Forbrukertilsynet

I dag, 16. desember, sendte omsider Finanstilsynet svar til alle disse deltakerne som hadde sendt dem brevet.

Jeg legger her inn brevet og en kilde de viser til (nederst på side 1):

Nederst på side 1, har de kostet på seg å lenke til en avgjørelse fra EU-domstolen. Om en klikker på lenken, kommer en til denne siden:

I og med at tilsynet sender brevet til rundt 800 av deltakerne i klagesaken i dag, er det godt å se at de virkelig har tatt seg tid til å gjøre et godt stykke arbeid.

Avsender er underdirektør Mats Bjønnes og juridisk seniorrådgiver Ida Sofie Syltesæter Krakeli. Jeg har en annen dialog gående med nettopp disse to, men det kommenteres i andre innlegg her på bloggen.

Kommentarer til tilsynets brev

Under følger mine kommentarer til tilsynets brev. Det er ofte like interessant å se hva de ikke svarer på som hva de svarer på. Et kjent triks fra folk som har lest bøker om jus, er å bruke litt underlige ord. Vanligvis skjønner vi ut fra sammenhengen hva det er snakk om, så vi stusser ikke så mye over det. Det er nettopp dette som er trikset. Ordene har ofte en helt spesiell betydning og det kan være smart å undersøke hva betydningen egentlig er.

Partsrepresentant

Tilsynet begynner med å svare på deltakernes oppfordring om at Forbrukertilsynet engasjerer seg i saken og bistår norske forbrukere til å få den erstatningen EU dagen i forveien hadde bekreftet at de har rett på.

Tilsynet bruker en hel del plass på å ramse opp alt hva de jobber med, før de kort skriver følgende: Forbrukertilsynet opptrer ikke som partsrepresentant, slik det etterspørres i henvendelsen din.

Når Forbrukertilsynet bruker litt uvanlige ord, kan det ofte ha noe for seg å undersøke hva ordet egentlig betyr. Partsrepresentant er et slikt ord.

Jusinfo.no har følgende definisjon på ordet partsrepresentant:

Partrepresentant eller stedforetreder kan opptre i stedet for parten for personer som ikke er prosessdyktige, og for upersonlige rettssubjekter. Stedfortrederen vil da ivareta alle partens rettigheter og plikter i rettssaken. En part kan bare ha én stedfortreder om gangen, jf. tvisteloven § 2-3.

Partsrepresentanter – Jusinfo.no

Deltakerne ba ikke tilsynet om å være partsrepresentant.

I brevet til Forbrukertilsynet skriver deltakerne følgende: Selv om saken ikke er i regi av Forbrukertilsynet, ber jeg nå om at dere trer støttende til, slik at vi snarest mulig får en avklaring og kan få den erstatningen vi har rett på.

Videre skriver deltakerne følgende: Avslutningsvis, vil jeg kommentere at jeg ser dere til stadighet er ute og advarer mot å delta i klagesaken. Jeg vil i stedet foreslå at dere, i tillegg til å bidra til at saken nå blir ferdig i Norge, går ut og oppfordrer folk til å få rettet et krav mot Volkswagen før saken avsluttes.

Norske forbrukere som er rammet av en av verdens mest kjente skandaler ber altså norske forbrukermyndigheter om støtte. Av uvisse årsaker har tilsynets underdirektør og juridiske seniorrådgiver fått seg til å tolke dette som en forespørsel om å tre inn som partsrepresentant.

Hvorfor valgte de å tolke oppfordringene slik? Var det for å skrive at dette falt utenfor deres virkeområde?

Forbrukertilsynet var forhindret fra å bistå norske bileiere

I andre del av brevet, gjør tilsynet et tappert forsøk på å forklare hvorfor de aldri gjorde noe for norske forbrukere. De skriver for eksempel følgende:

Siden Volkswagen selv innrømmet utslippsjukset og lovet at praksisen ikke skulle gjenta seg, ble det klart at det forelå en frivillig ordning. Forbrukertilsynet var dermed forhindret i å foreta seg noe

Om en tenker tilbake til da skandalen ble kjent, er det vel temmelig godt dokumentert at Volkswagen lenge blånektet for at de hadde gjort noe galt. De kom med bortforklaringer og det var først etter at mengder av klare bevis var fremlagt at de kom med noen som helst innrømmelser.

I tilsynets brev virker det som om de husker litt dårlig, som om de ble kontaktet av Volkswagen som på eget initiativ forklarte om hvordan de hadde kommet til å gjøre en mindre feiljustering på bilene og at de nå selvsagt ville rette opp i feilen.

Det var ikke slik det var. De jukset i årevis, med 11 millioner biler. Dette var ingeniørkunst på høyt nivå og det tok flere år før jukset ble avdekket. Først da de var tatt med buksene nede, ble det aktuelt å gjøre noe som helst. Først var planen å gjøre en såkalt utbedring på motoren. De som vet noe om motorer, kan fortelle at en kan ikke gå inn og justere på utslippet uten at dette virker inn på andre ting.

Bare her på bloggen kan du lese hundrevis av historier om hvordan bilene ble langt dårligere etter den såkalte utbedringen.

Videre er det slik at EU har bestemt at folk skal ha erstatning I TILLEGG til utbedringen. Dette er det visst ingen i Forbrukertilsynet som har fått med seg. I alle fall ikke underdirektører og juridiske seniorrådgivere.

Hele avsnittet om hvorfor de ikke kunne gjøre noe for forbrukerne kan tolkes som en temmelig dårlig bortforklaring. De har jo faktisk gjort en hel del – de har sørget for at 139.000 av de berørte IKKE har rettet krav om den erstatningen EU mener de skal ha. Vi snakker 15% av nypris, til sammen 7,2 milliarder kroner til de 144.000 norske berørte.

Hittil er det bare 5.200 norske bileiere som har rettet krav på til sammen rundt 255 millioner kroner. Det er altså nesten 7 milliarder kroner til i erstatninger, men man må kreve den for å få den. Takk til tilsynet, som påfører norske bileiere et tap på 7 milliarder kroner gjennom sine frarådinger om å kreve erstatningen EUs øverste forbrukermyndighet mener de har rett på.

Foreldelse

Avslutningsvis får tilsynet seg omsider til å vise til brevet nær 800 deltakere har videresendt dem. Brevet fra den øverste forbrukermyndigheten i Europa. Dette er altså noen nivå høyere opp enn norske forbrukermyndigheter.

Fokuset fra tilsynets side er her hvorfor det sannsynligvis vil være for sent å klage.

De nevner ikke at deltakerne viser til tysk høyesteretts bestemmelse om at kundene har 10 år på å rette krav.

Da jeg inviterte folk inn i klagesaken tilbake i 2016, var forbrukermyndighetene til stadighet ute og advarte folk mot å delta. Det var ingen ting å hente, mente de. Kan det være derfor at 139.000 bileiere aldri ble med i klagesaken?

Hvorfor måtte jeg i det hele tatt gå i gang med å bistå? Var det ikke nettopp norske forbrukermyndigheter som, sammen med NAF, burde tatt tak i saken? Hvorfor gjorde de ikke jobben sin?

Nå var jo den norske stat 4. største eier i Volkswagen den gangen. Det er de forresten fremdeles. Da Porsche nylig kom på børs igjen, endte jammen den norske stat opp som 4. største eier også der. Det gjør altså ingen ting for Norge om et av selskapene de investerer i jukser med utslipp i en årrekke. En trekker seg ikke ut av den grunn. En gjør heller ikke noe for å bistå alle de norske forbrukerne som var rammet.

Hva mener du?

Jeg er kanskje en av dem som har en sterkest overbevisning om at norske bileiere også har rett på erstatning. Ifølge EU sin øverste forbrukermyndighet, så er dette helt korrekt.

Jeg vil gjerne at du legger inn dine kommentarer under. Les gjerne svaret som nær 800 berørte bileiere sendte til Forbrukertilsynet. Les deretter tilsynets svar av i dag og så gjerne mine kommentarer. Har du noe du vil kommentere i forhold til dette? Hva tenker du?

19 thoughts on “Dieselgate: Forbrukertilsynet kommenterer brevet fra EU-kommisjonen

 1. Hei.
  Stå på!
  Utrolig at forbrukermyndighetene i Norge inntar denne holdningen. I alle andre oppfattes Eu-direktivene som LOV her i Norge!
  Håper fornuften seirer!
  Mvh Nils-Edvard Olsen

  1. Akkurat dette er temmelig interessant.
   Du har helt rett, i ALLE andre sammenhenger er Norge første land til å innføre som LOV det som kommer som et minste HINT fra EU.
   Men ikke denne gangen. Denne ganger velger forbrukermyndighetene å late som om det snør når EU kommer med et KRYSTALLKART utsagn om NORSKE forbrukeres rettigheter.

   Enda godt den norske stat er 4. største eier i både Volkswagen og Porsche.

   Men, EUs øverste forbrukermyndighet har uttalt at norske bileiere har rett på erstatning.
   Tysk høyesterett har gitt kundene 10 år på å rette krav (etter at skandalen ble kjent i 2016).

   Så, da får vel våre kjære forbrukermyndigheter mene akkurat hva de vil.
   Vi kommer til å vinne frem og når den dagen kommer, BØR vel noen i det offentlige vurdere om enkelte i forbrukermyndighetene skal gå over til stillingen “spesialkonsulent”, fortsette å heve en skyhøy lønn som før, men for all del ikke røre noe som har med arbeid å gjøre.

   La for all del arbeidet håndteres av noen som ikke glemmer hva oppgaven er, nemlig det å hjelpe norske forbrukere og ikke motarbeide dem.

 2. Jeg reagerte sterkt på den negative tona, og oppfatta at FT mer var på VWs side enn oss forbrukeres. Det var provoserende å lese at de mente kravet var foreldra da slikt normalt ikke foreldes før etter ti år. Jeg håper at noen går videre med dette og klager FT inn for Sivilombudsmannen, eller andre.

 3. Skjønner ikke hvorfor vi i Norge ikke skal då erstatning. Stå på! Blir for dumt om de skal kunne vri seg unna!

 4. Selv om jeg føler at innskuddet på et par hundre kroner jeg har gjort til deg er «playmoney» og noe jeg antageligvis taper, så er samtidig du den eneste og siste som tilsynelatende jobber for denne saken. Bilen ble dårligere etter «fiksen» som var obligatorisk hvis man ville fortsette å kjøre. Ventiler røyk, masse reparasjoner og generelt den dårligste og tregeste bilen (Skoda) jeg har eid noensinne og jeg har eid Toyota, Citroën og Opel tidligere. Sluring på clutch for å få nok turtall til å starte i oppoverbakke.. man merket det umiddelbart. Jobb videre! Du er eneste håp! Og uansett om du taper, som du sikkert gjør, så er det gøy å peke en finger i øyet på norske myndigheter og et konsern som med viten og vilje har svindlet oss.

 5. Svaret fra FT er etter min oppfatning en ansvarsfraskrivelse, de gjør ikke jobben sin. Det virker som om de er part i saken, men på feil side. Stå på videre.

  MVH.
  Jan Solbrekken.

 6. Hei,
  Det var da en voldsom lunken holdning forbrukertilsynet hadde til dette da. Det tilsynet er vel opprettet for å ivareta nettopp forbrukerens interesser. Denne saken er mildt sagt grov svindel, det er derfor mye som skurrer – men hjelp fra den kantes kommer nok ikke med det første – skattebetalerne holder vel liv i den etaten også går jeg ut fra.

  Uansett alle som er med på dette laget – jeg har lært meg gjennom et langt liv at motstand er til for å overvinnes – dersom det ikke kommer noe fornuftig på bordet i disse dager så er det tyngre skyts som gjelder, det ligger i kortene.
  Stå på, la oss få dette i samlet flokk – det umulige er ikke umulig det tar bare litt lenger tid å fikse.

  Mvh
  Thor Braathen

 7. Takker igjen for innsatsen! Du fortjener hver krone jeg har bidratt med. Svaret fra Forbrukertilsynet er nedlatende, unnvikende og ikke så lite frekt med tanke på hvor ivrige staten er til å følge alle pålegg fra EU uten å være fullverdig medlem.

 8. Jeg tenker at svarbrevet fra Forbrukertilsynet er skammelig! Dette er tåkelegging av verste merke. Et offentlig organ skal IKKE opptre som kollaboratør med en internasjonal storbedrift. De to som har underskrevet brevet, bør bli oppsagt! De løper storkapitalens ærend. De gir blaffen i de nordmenn som de er satt til å tjene og de som betaler lønna deres. Jeg gremmes! Norge – hallo!!!

  1. Takker for mottatt brev fra forbrukermyndighetene. I brevet dokumenterer dere deres egen udugelighet. Jeg blir direkte flau når jeg leser holdningene til brevskriverne. Det viktigste for dere er faktisk å ivareta forbrukernes interesser, men det er ikke deres sak. Nei det skinner gjennom at det er selger/forhandler som må værnes mot angrep fra oss som har lidt tap gjennom Verdens største juks og bedrag.
   Med hilsen en misfornøyd forbruker.
   Thor Lillehovde

  2. Hei og takk for at du kommenterer!
   Det var lenge en temmelig ensom jobb, men jeg merker nå at flere og flere begynner å irritere seg over myndighetenes manglende vilje til å bidra til at norske forbrukere får den erstatningen de har rett på. Jo flere bli blir, jo vanskeligere blir det å late som at denne saken ikke eksisterer. Bare se på artiklene i mediene, klagesaken vår nevnes aldri, bortsett fra når de advarer mot å delta. Meget dårlig håndtert av myndighetene og NAF, med tanke på alle skattepengene og medlemskontingentene som går med til å finansiere deres slette håndverk.

 9. Det er tydelig at Forbrukertilsynet ikke oppfatter at kravet om erstatning er avklart . Elendig juridisk håndverk fra Forbrukertilsynets jurister . Forbrukertilsynet skal være et et serviceorgan for norske forbrukere og bør klart hjelpe oss til å få landet et endelig erstatningsoppgjør . Mvh Lars Graue

 10. Vi fikk også en del trøbbel med vår Skoda etter den obligatoriske fiksen.
  Solgte den til slutt med stort tap.
  Takk for jobben du gjør!
  Håper de ansvarlige snart tar til vett!

  1. Hei og takk for at du kommenterer.
   Rettferdigheten VIL og SKAL seire.
   Vi har fått bekreftelse fra Europas høyeste forbrukermyndighet: https://bilklager.no/2022/12/16/dieselgate-forbrukertilsynet-kommenterer-brevet-fra-eu-kommisjonen/

   Norske forbrukermyndigheter og NAF dummet seg ut i starten og valgte feil side.
   Nåja, Norge var og er 4. største eier i Volkswagen (og Porsche).
   Uvisst om dette har hatt noe å bety, men dette med forbrukervern er noe vi har diverse myndighetsorganer for.
   Det burde være helt unødvendig med privat initiativ i saken.
   Synd de er mer opptatt av at forbrukerne IKKE skal få hjelp enn å faktisk gjøre jobben sin, som er å hjelpe.

 11. Forbrukermyndighetene i Norge fraskriver seg ansvar, det er tydelig. Min Audi ønsker Volkswagen ikke å ta i innbytte pga av mulig motorhavari. Takk for at du/noen står på i denne saken.

Leave a Reply

%d bloggers like this: