GRATIS PÅMELDING

Det er veldig hyggelig å kunne melde at det nå åpnes for GRATIS PÅMELDING til samtlige pågående klagesaker.

Det har allerede vært gratis påmelding til klagesaken Dieselgate siden september i fjor. Dette har medført en kraftig økning i antall deltakere, som i dag passerte 5.600 totalt for Dieselgate. 144.000 norske biler er berørt i denne saken.

Det er også allerede åpnet for gratis påmelding i klagesaken Software-oppdateringen i 2019, som gjelder alle Tesla Model S produsert i perioden 2013-2016. Det er verd å merke seg at mange av bilene som fikk norske skilter i løpet av 2017 faktisk var produsert i 2016.
Rundt 11.000 norske biler er berørt i denne saken.

For Dieselgate 2.0, som gjelder SVÆRT MANGE bilmerker, blir det åpnet for gratis påmelding i løpet av dagen. Dieselgate 2.0 gjelder stort sett alle dieselbiler som ikke er av typen Audi, SEAT, Skoda, Porsche og Volkswagen.
Mer enn en halv million norske biler er berørt i denne saken.

Felles for alle sakene, gjelder at man beholder 50% av erstatningen om man velger gratis påmelding. Man beholder 70% av erstatningen om man velger å betale en påmeldingsavgift – denne varierer fra sak til sak. Dermed blir det mer eller mindre som følger: Du får mest igjen når vi vinner frem om du valgte å betale påmeldingsavgiften, men om velger gratis påmelding går du i alle fall ikke glipp av erstatningen.

Erfaringsmessig er det nemlig slik at man er nødt til å kreve erstatningen for å få den. Dermed er det bedre å melde seg på gratis eller å la være å delta i det hele tatt. Vi tar oss av jobben med å rette kravet for samtlige deltakere i klagesakene, så din jobb er stort sett tiden det tar å fylle ut et påmeldingsskjema.

Det er allerede begynt å komme gratis påmeldinger til Software-oppdateringen i 2019 og jeg regner med at antallet deltakere i klagesaken vi skyte i været i løpet av tiden som kommer. De som har fulgt saken en stund, vet at det ligger en gruppe foran oss i løypa på denne saken. De skal møte Tesla i retten i løpet av januar. Forrige gang jeg vant mot Tesla, tok det ganske nøyaktig 12 måneder fra det juridiske ble satt i gang til saken var over – få dager før saken skulle opp i retten.

For mer detaljer og ytterligere informasjon, se nyhetsbrevene.

For påmelding til de ulike sakene:

Leave a Reply

%d bloggers like this: