Brev fra deg til Forbrukertilsynet

Samtlige berørte av pågående klagesaker bes sende brevet under til Forbrukertilsynet (post@forbrukertilsynet.no). Etter at brevet er sendt, gi gjerne informasjon om dette til info@bilklager.no, slik at jeg har en oversikt over hvor mange henvendelser tilsynet mottar.

320 deltakere har informert meg om at de har sendt brevet til Forbrukertilsynet.

Under følger brevet:

Til Forbrukertilsynet

Jeg viser til deres uttalelser i en TV 2-artikkel av 16. januar 2023: https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/advarer-mot-klagehjelp-grenser-til-lureri/15412311/

Jeg viser videre til følgende to artikler av juni 2022:

https://www.rtve.es/noticias/20220602/abogado-general-ue-reconoce-derecho-pedir-indemnizacion-escandalo-del-dieselgate/2357843.shtml

https://www.elmundo.es/motor/2022/06/07/629ef4f1e4d4d8980c8b457f.html

Som dere ser, har EU bestemt at samtlige berørte har rett på kompensasjon. EU-kommisjonen bekreftet at dette også gjelder norske eiere så sent som 11. november 2022: https://bilklager.no/2022/11/11/dieselgate-bekreftelse-fra-eu-kommisjonen/

EU ber myndighetene i det enkelte land beregne erstatningsbeløpet, samt sørge for at eierne får den erstatningen de har rett på.

I Spania informerte myndighetene først kun om at eierne måtte utbedre bilene. I og med at de ikke hadde informert eierne om at de også hadde rett på erstatning, ble spanske myndigheter pålagt å informere hver enkelt eier om at han har rett på erstatning. Videre at eierne har ytterligere 5 år på seg – frem til 2026 – med å kreve denne erstatningen.

Dette minner mye om norske forhold. Også norske myndigheter ba eierne om å utbedre bilene, men feilet i å informere om retten til erstatning. Fra en rekke uttalelser fra norske forbrukermyndigheter, kan vi lese at myndighetene faktisk advarer mot å kreve erstatning, samt hevder at man ikke har rett på noen erstatning.

Eksempelvis artikkelen av 30. august 2022 bekrefter dette: https://dinside.dagbladet.no/motor/null-kroner-til-norske-eiere/77014569

Dette er åpenbart helt feil og i strid med EU-bestemmelser.

For å synliggjøre betydningen av deres engasjement i saken, ber jeg dere lese følgende brev Dag Rune Flåten mottok fra Volkswagen sin advokat samme dag som nevnte TV 2-artikkel ble publisert:

Med bakgrunn i EU sine bestemmelser, krever jeg at Forbrukertilsynet går ut med medieoppslag i samtlige kanaler om at også norske berørte eiere har rett på erstatning, at dere bidrar med å beregne erstatningsbeløpet og at dere sørger for at hver eneste berørte eier blir informert om retten til erstatning. Jeg ber også om at dere opplyser om at eier har frem til 2026 på å kreve erstatning.

Samtlige negative uttalelser om Dag Rune Flåten, Bilklager og Klagehjelp relatert til arbeidet med klagesakene Dieselgate og Software-oppdateringen i 2019 bes kommentert og trukket. Videre ber jeg om at dere undersøker og i etterkant opplyser om hvilke saker Dag Rune Flåten har vunnet frem med, hvor mange personer som har mottatt hjelp og hvilke beløp de samlet har mottatt i erstatninger og kompensasjoner. Ifølge ham selv dreier det som om en sak mot DNB og deres eiendomsfond DnB NOR Eiendomsinvest, en sak mot Nordic Securities og en sak mot Tesla: https://dagruneflaaten.com/sakene-vi-vant/

Avslutningsvis viser jeg til at EU-domstolen 14. juli 2022 besluttet at Volkswagen sin oppdaterte jukse-programvare av 2011 også er ulovlig: https://www.reuters.com/business/sustainable-business/eus-top-court-says-vw-car-emissions-defeat-devices-were-illegal-2022-07-14/.

Fra 2011 viste bilen riktig utslipp for temperaturer mellom 15 og 33 grader, men i og med at temperaturen i EU ofte er lavere, er også dette en jukseprogramvare og ulovlig. Dette ble besluttet i forbindelse med at eiere fra Østerrike krever å få hevet kjøpet. Med tanke på norske middeltemperaturer, er denne beslutningen veldig relevant for norske eiere: https://snl.no/klima_i_Norge#-Middeltemperaturer_(%C2%B0C)_i_Norge

Jeg ber om tilbakemelding om at dere vil gjennomføre nevnte tiltak, samt når og hvordan disse vil bli gjennomført.

Med hilsen
<navnet ditt>

2 thoughts on “Brev fra deg til Forbrukertilsynet

  1. Kjøper man en bil som det bevisst er jukset med for å få den til å se bedre ut, så bør alle våre myndigheter og foreninger bistå oss forbrukere i å få erstatning for dette. Audi Q5 en min bruker opp mot en liter diesel pr 10 km, mens manipulerte testresultater viste under det halve.
    Det betyr et merkost for livsløpet på 200000 kroner minst.
    Det bør være klart for alle at en slik manipulasjon skal erstattes.
    I Tyskland fikk de erstatning. Mener Forbrukerrådet at Møller- konsernet skal forhandle fram en avtale med norske forbrukere at de skal slippe unna med 5 gratis Ad Blue fyllinger. Trodde våre forbrukermyndigheter skulle ivareta forbrukernes interesser, og motarbeide slike overgrep.

    Tor Grymyr

  2. Støtter fullt ut denne saka. Vi kan ikkje unnlate å kreve erstatning i ei så alvorleg sak. Som resultat av fabrikkfeilen ved produksjonen av vår VW Golf (2011), har vi ikkje kunna kjøre opp sjøølv middels bratte fjellstigningar. Bilen er framleis god til køyring i flatlandet, og den fungerer bra slik, men det er ein alvorleg feil i fjell-landet Noreg at vi ikkje kan jøyre til fjells i ein VW Golf! Mvh Kari Øvsthus, Hordnesvn. 52, 5244 Fana.

Leave a Reply

%d bloggers like this: