TV 2 omtaler Bilklager.no

16. januar 2023 publiserte TV 2 en artikkel om Bilklager. Selv om artikkelen er en drittpakke, er den viktig. Det var nemlig en hel del informasjon som IKKE kom på trykk. I dette innlegget kan du lese om hva som egentlig skjedde og hva som ble utelatt. Bildet er fra TV 2 sin artikkel (se under).

INNHOLD I DETTE INNLEGGET:

Kort fortalt

TV 2 publiserte en artikkel om Bilklager 16. januar 2023.

Jeg ble først kontaktet 9. januar. TV 2 jobbet med en artikkel om at Bilklager hadde sendt ut SMS i forbindelse med at eiere av Tesla Model S produsert 2013-2016 har rett på prisavslag.

De hadde allerede hentet inn uttalelser fra NAF, Forbrukertilsynet og Tesla Owners Club Norway. De hevdet at jeg aldri har hjulpet noen og de advarte mot deltakelse i klagesaken. Videre hevdes det at mitt fulle svar er limt inn nederst i artikkelen, noe som ikke stemmer. Dialogen med journalisten er gjengitt i dette innlegget.

12. januar fikk jeg beskjed fra TV 2 om at en del av innholdet var fjernet fra artikkelen, da det ikke var relevant. Delen som var fjernet var bekreftelsen på at jeg snakker sant.

11. januar ble nemlig TV 2 kontaktet av advokaten fra Nordic Securities-saken (en av sakene jeg tidligere har vunnet), som kunne bekrefte at det var jeg som samlet sammen deltakerne, at han fikk saken på sølvfat og at saken aldri ville blitt løst uten at jeg gjorde forarbeidet. Han fortalte videre at denne typen saker var veldig vanskelige, at de som satt med ansvaret ikke gjorde noe for å hjelpe de berørte og at man trengte slike som meg som orket å ta tak i sakene.

Påstander om at jeg ikke hadde hjulpet noen var relevant, men bekreftelsen på at dette ikke stemte var irrelevant.

16. januar 2023 ble artikkelen endelig publisert: https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/advarer-mot-klagehjelp-grenser-til-lureri/15412311/

Artikkelen er et massivt angrep fra NAF, Forbrukertilsynet og Tesla Owners Club Norway. Særlig henger de seg opp i at jeg har sendt SMS til folk som er rammet av juks og har rett på erstatning.

Hvorfor sendte jeg SMS?

Jeg har jobbet med klagesaker siden 2013 og noe av det vanskeligste med jobben, er faktisk å nå frem til de berørte med informasjon om at de har rett på en erstatning.

Et godt eksempel er klagesaken Dieselgate. I 2016 ble det avslørt at VW hadde installert jukseprogramvare i 11 milllioner biler verden over, for å vise lavere (lovlig) utslipp. 144.000 av bilene var norske. Rundt om i verden ble det igangsatt arbeid for å bøtelegge VW, samt for å hente erstatning til berørte eiere.

I Norge gjorde hverken forbrukermyndighetene eller NAF noe som helst – bortsett fra å støtte VW og hevde at man i Norge kun hadde rett på utbedring av bilen.

Det samme gjorde spanske myndigheter. Her kan du lese at EU-domstolen 7. juni 2022 bestemte at myndighetene i det enkelte land skal beregne erstatningen og de skal bistå eierne med å få erstatningen de har krav på: https://www.rtve.es/noticias/20220602/abogado-general-ue-reconoce-derecho-pedir-indemnizacion-escandalo-del-dieselgate/2357843.shtml

I og med at spanske myndigheter kun hadde informert eierne om å utbedre bilene, ble de nå av en spansk nasjonal domstol pålagt å kontakte hver eneste eier og informere om at han har rett på erstatning i tillegg til utbedringen, samt at han har ytterligere 5 år på å kreve denne – frem til 2026: https://www.elmundo.es/motor/2022/06/07/629ef4f1e4d4d8980c8b457f.html

I Norge har VW, NAF og forbrukermyndighetene hele tiden hevdet at eierne kun har rett på utbedring av bilen. Dette stemmer ikke, men først 11. november 2022 fikk vi beviset vi trengte. Da mottok jeg nemlig brev fra EU-kommisjonens justiskommisær, Didier Reyners, som bekrefter at også norske eiere har rett på erstatning, i tillegg til å få bilen utbedret.

Du kan lese brevet her: https://bilklager.no/2022/11/11/dieselgate-bekreftelse-fra-eu-kommisjonen/

I følge lovverket, har man 3 år på seg for å rette krav etter at man VISSTE eller BURDE VISST at man var blitt lurt og hadde rett på erstatning.

For Dieselgate er det slik at man først KUNNE VITE at man hadde rett på erstatning 11. november 2022. Jeg har hele tiden hevdet det er slik, men folk flest har større tillit til VW, NAF og forbrukermyndighetene.

Rundt 800 av deltakerne i klagesaken Dieselgate sørget for at brevet fra EU-kommisjonen ble sendt både Forbrukertilsynet, NAF, Motor og de største norske avisene, men ingen ting kom på trykk. Vi hadde endelig bevis for at norske bileiere har rett på erstatning, men ikke et ord.

Hvordan kan folk da vite at de har rett på erstatning, om ingen forteller dem det?

Jeg har sendt SMS fordi det er den eneste måten å nå ut på og fordi de som har ansvaret for å informere de berørte ikke gjør jobben sin og i tillegg motarbeider dem som faktisk gjør jobben for dem.

SMS til Tesla-eiere

Samtlige Tesla Model S produsert i perioden 2013-2016 ble i 2019 NEDGRADERT gjennom en automatisk installert software-oppdatering. Dermed oppstod det altså rett på prisavslag, for bilen var ikke lenger den samme som man kjøpte.

Hverken NAF, forbrukermyndighetene eller Tesla Owners Club Norway har – meg bekjent – gjort noe som helst for å INFORMERE de berørte eierne om dette, heller ikke for å HJELPE dem med å få prisavslaget de har rett på.

Dermed tok jeg altså nok en gang tak i en sak mot Tesla. Som forrige gang, ligger det også denne gangen en mindre gruppe foran oss. De er allerede blitt tilkjent 130.000 kroner per bil og det er selvsagt dette også vi skal ha.

Min gruppe teller i skrivende stund 427 deltakere og man kan melde seg på helt GRATIS om man ønsker. Man har RETT på erstatning for at bilen ble nedgradert, men det er bare de som krever erstatningen som kommer til å få den. I tillegg må man rette kravet innen 3 år etter at man VISSTE eller BURDE VISST at man hadde rett på prisavslag.

Hvordan kan folk vite dette?

Tesla blånekter (som vanlig) for at de har gjort noe galt. De skylder gjerne på “ytre forhold”, eksempelvis at det er bileier sin skyld, som har skadet bilen gjennom sitt kjøremønster. Myndighetene og NAF gjør ingen ting. Jeg gjør så godt jeg kan for å samle flest mulig deltakere, men mediene vil ikke skrive om det.

For å la være å innrømme at jeg har vunnet tidligere saker, dreier TV 2-artikkelen seg kun om Tesla. Problemet er at jeg også har vunnet mot Tesla, i den største saken som har vært mot Tesla i Norge: https://dagruneflaaten.com/sakene-vi-vant/

Min forrige sak mot Tesla, dreide seg om at toppmodellen fra 2015, Tesla Model S P85D, ble markedsført med 700 hestekrefter, mens den i virkeligheten hadde 469 hestekrefter – hele 30% mindre enn hva den ble markedsført med. En åpenbar grunn til prisavslag, da man hadde betalt for en annen vare enn den man fikk.

Da de med ansvar for det ikke gjorde noe, tok jeg tak i saken i 2017. Det var 1.500 berørte og jeg fikk med meg rundt 200 av dem. Etter uttalelser fra forbrukermyndighetene om at saken var håpløs og at det uansett var for sent å rette krav, ble deltakerne usikre. Mange kontaktet Forbrukerrådet og ble kraftig advart mot å delta i saken. Tesla Owners Club Norway var også svært negative.

Antallet deltakere sank dermed til 80, men 12 måneder etter at vi påbegynte arbeidet var saken i mål – vi vant. De rundt 1.400 som ikke klaget, fikk selvsagt ingen ting.

TV2 skulle etter planen ha publisert artikkelen 9. januar, men det tok dem en uke å gjøre artikkelen ferdig. Problemet var at jeg snakket sant.

For det første kunne jeg motbevise påstandene fra NAF, Forbrukerrådet og Tesla Owners Club Norway. For det andre informerte jeg TV 2 om advokater som hadde jobbet på mine tidligere saker mot Tesla og Nordic Group, som kunne bekrefte det jeg sa. Du vil under se at TV 2 ikke hadde noe behov for å bevise min deltakelse i sakene – de hadde derfor heller ikke noe behov for å sjekke med advokatene om jeg snakket sant eller ikke.

Dermed kunne de i artikkelen bruke formuleringer som “det har ikke lyktes TV 2 å finne ut”, og “Flåten kan ha vært involvert”.

Advokaten fra Nordic Group-saken ringte TV 2 og fortalte hvor viktig mitt arbeid var, hvor vanskelig denne typen saker er og at han selv fikk Nordic Securities-saken servert på sølvfat. Da jeg 12. januar sjekket med TV 2, meldte de at de ikke hadde tatt med noe av det advokaten fra Nordic Securities-saken hadde fortalt dem, da det ikke var relevant.

Det er åpenbart at hele poenget med artikkelen var å skrive et skandaleoppslag. Det klarte de selvsagt, men ikke uten å bryte med alt som har med etikk og journalistikk å gjøre.

Dialogen med TV 2 i forkant av artikkelen

9. januar ble jeg kontaktet av Renold T. Christopher, som jobber som reporter for TV 2 Nyhetene. Det hele begynte med at han sendte meg en e-post, der han informerte om at TV 2 Nyhetene så på en sak om at flere har mottatt SMS fra Bilklager.no.

I e-posten ramset han opp 8 spørsmål, som inkluderte alt fra lovverket til Forbrukerrådet, NAF og Tesla Owners Club Norway. Det var meningen at han skulle publisere samme dag, men det skulle altså ta dem en hel uke å gjøre ferdig artikkelen.

Dialogen hadde etter hvert en noe underlig utvikling, så jeg publiserte først dette innlegget 11. januar og fylte på med innhold etter hvert som dialogen utviklet seg, slik at de som ønsket kunne følge prosessen.

Under følger dialogen med journalisten og det hele begynte altså med følgende e-post fra TV 2 Nyhetene:

I tillegg til e-posten, sendte han følgende SMS:

Spørsmålene TV 2 stilte favnet ganske bredt, men de manglet den negative undertonen journalister ofte har. Derfor tenkte jeg at dette var en god mulighet til å få noe så sjelden som en positiv omtale av arbeidet og sakene jeg jobber med.

Det har skjedd et par ganger før og den ene gangen var det faktisk nettopp TV 2 Nyhetene som dekket en sak der jeg forberedte et større søksmål mot et norsk meglerhus: https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/planlegger-gruppesoksmal-mot-meglerhus-grndere/8925047/

Jeg gikk derfor i gang med å svare ganske utfyllende på de ulike spørsmålene, slik at han skulle ha tilstrekkelig med innhold til å ferdigstille arbeidet.

Under følger svaret mitt:

Et temmelig omfattende svar, hvor TV 2 fulgte opp med følgende:

TV 2 hadde altså allerede vært og hentet inn sitater fra mine selvutnevnte “fiender”. Det artige er at det er disse som egentlig burde tatt tak i problemet. NAF mottar over en halv milliard kroner årlig i form av medlemskontingent fra sine medlemmer. Norske forbrukermyndigheter finansieres av skattepengene våre – godt over 100 millioner kroner årlig. Tesla Owners Club Norway er i en egen kategori. Dette er en gruppering av norske Tesla-eiere som kan virke å ha et behov for bekreftelse på at investeringen i en Tesla var fornuftig og at en ikke bør ta tak i feil og mangler med tanke på selskapets vel og ve … et eller annet i den dur.

Jeg svarte først i form av en melding:

Jeg sendte samme kveld følgende svar til TV 2:

Neste dag fulgte TV 2 opp med følgende e-post:

Her satte han en tidsfrist. Jeg satt i et møte, men sendte et knippe tekstmeldinger der jeg oppga kontaktopplysninger for advokatene jeg hadde brukt mot henholdsvis Nordic Securities og Tesla, samt regnskapskontoret jeg brukte i årene jeg jobbet mot DNB. Videre informerte jeg om at Forbrukertilsynet tidligere hadde fått oversendt bekreftelse fra regnskapskontoret om at tallene jeg oppga i forhold til arbeidet mot DNB stemte. Dette ble gjort i et forsøk på å dempe motstanden fra norske forbrukermyndigheter, men det kom aldri noen tilbakemelding på denne bekreftelsen og motstanden fortsatte med uforminsket styrke.

Forbrukertilsynet fikk denne bekreftelsen tilsendt helt tilbake i 2016, etter at jeg var ferdig med DNB-saken og hadde hjulpet nær 1.500 DNB-kunder til å få tilbake mellom 500 millioner og 1 milliard kroner. Selv om samtlige som vant måtte signere taushetsklausuler (dersom de snakket om saken, kunne DNB kreve pengene tilbake), valgte en hel del å stå frem. En del av disse vitnesbyrdene ble utgitt som boken Kundene forteller: https://dagruneflaaten.com/boker/

Videre fortalte jeg journalisten hvordan han kunne bekrefte at DNB støvsugde Oslo-området for nyutdannede advokater i perioden og ansatte dem for å jobbe mot meg og alle klagene de fikk tilsendt fra sine misfornøyde kunder. Det endte med at vi vant frem i 97% av sakene. De sakene vi ikke vant, var for folk som hadde investert gjennom egne investeringsselskap, eller de jobbet som investeringsrådgivere i DNB.

Jeg svarte noe senere med følgende e-post:

TV 2 fulgte så opp med følgende e-post:

Jeg sendte ham så skjermbilder av tekstmeldingene jeg hadde sendt ham. Deretter sendte jeg ham følgende:

Legg merke til at jeg skriver “Dersom du har et ønske om å få frem sannheten i denne saken, er det svært enkelt. Du er utdannet i dette, men det krever en ørliten innsats. Jeg håper på integritet i forhold til eget yrke og at du dermed får skrevet en artikkel som kaster et ganske annet lys over arbeidet med å hjelpe norske forbrukere med å få det de har rett på.”

Jeg avslutter med å skrive “Så da er det opp til deg og dine underliggende verdier.”

Gjennom de 10 årene jeg har jobbet med denne typen saker, er det forsvinnende få ganger realitetene er blitt omtalt. Det har haglet med advarsler, hot og latterliggjøring, men anerkjennelse av arbeidet og resultatene har latt vente på seg.

Kanskje gjør TV 2 et solid stykke håndverk og får frem sannheten? Tesla Owners Club Norway, NAF og norske forbrukermyndigheter har en helt annen oppfatning av virkeligheten enn meg. Der eksisterer eksempelvis ikke sakene jeg har vunnet frem på og alt hva jeg har bidratt med av positiv art, er kun oppspinn og fantasier.

Jeg fulgte så opp med følgende e-post:

En av de få artiklene hvor arbeidet mot DNB er omtalt og hvor noen av realitetene faktisk er kommet på trykk, var i Dagbladet i 2015. Artikkelen er av en eller annen grunn i ettertid slettet fra Dagbladet sine sider. Gjennom WayBackMachine, som er et arkiv over tidligere, eller slettet innhold på nett, kan man imidlertid få frem artikkelen. Jeg tenkte det kunne ha noe for seg å informere TV 2 om artikkelen. Jeg viste også til boken Kundene forteller, som er en samling vitnesbyrd fra DNB-kunder jeg hjalp.

Etter alt nevnt over, sendte TV 2 meg ytterligere en e-post, der de mente de ikke forstod beviset jeg hadde sendt dem.

Jeg snakket med TV 2-journalisten og minnet ham på at jeg hadde sendt ham kontaktopplysningene til advokatene jeg hadde brukt mot Nordic Securities og Tesla, men han svarte med å si at han hadde ikke noe behov for å bevise at jeg snakket sant. Han ikke noe behov for å ringe og undersøke realitetene i saken.

Jeg sa jeg regnet med at han var en gravende journalist, og at nettopp det å få frem sannheten i en sak burde være av interesse, men han kvitterte med å gi meg dagen på å komme opp med bevis.

Det var det siste jeg hørte fra ham og dette var altså i går, 10. januar, rundt lunchtider. Jeg var inne på TV 2 sine sider nå, 11. januar klokken 13:05, men kan fremdeles ikke se at de har publisert noe. Om de har nevnt noe i nyhetssendingene, så er det ikke kommet meg for øre enda.

Det er kommet flere nye deltakere både til klagesaken Dieselgate og klagesaken Software-oppdateringen i 2019, men ikke flere enn normalt. Jeg regner derfor med at de fremdeles ikke har publisert noe.

En av advokatene jeg ba TV 2 kontakte ringte meg i morges. Han ba om kontaktopplysningene til TV 2-journalisten og ville ringe ham og bekrefte det jeg hadde sagt. Han fortsatte med at han ville informere om hvor vanskelige denne typen saker var og hvor sjelden det var at folk orket å ta tak i ting på egenhånd – ikke minst med tanke på den økonomiske belastningen det innebar. Denne typen arbeid er svært vanskelig, svært krevende og samtidig svært viktig. Han ville gå meg i forsvar, noe jeg selvsagt var veldig takknemlig for.

Inntil videre er det ikke skjedd mer. Dersom du har lest alt det jeg har skrevet og gjengitt over og har lyst å kommentere noe av det, rull helt ned og skriv din hjertens mening.

Bekreftelse fra advokat – ikke relevant

I 2017 samlet jeg sammen en gruppe aksjonærer i selskapet Nordic Group, morselskapet til meglerhuset Nordic Securities. Nordic Securities hadde solgt kraftig overprisede aksjer i morselskapet til kundene sine.

TV2 omtalte saken og den gang var det Sturla Dyregrov som gjorde reportasjen. Sammen med teamet, gjorde han en grundig og god jobb. Reportasjen kan ses her: https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/planlegger-gruppesoksmal-mot-meglerhus-grndere/8925047/

Jeg engasjerte advokat Tore Jarl Hjelseth til det juridiske og han løste oppgaven på en glitrende måte. Du kan lese om saken her: https://www.dn.no/marked/nordic-securities/the-nordic-group/erik-egenas/inngar-forlik-i-massesoksmal-mot-nordic-securities/2-1-541413

Som nevnt over, sendte jeg TV2 kontaktopplysningene til Hjelseth, samt at jeg informerte Hjelseth om artikkelen. Da han ikke ble kontaktet, kontaktet han like godt journalisten.

Han fortalte ham hvordan jeg hadde forberedt saken og samlet sammen deltakerne og at han dermed mottok saken på sølvfat. Forbrukermyndighetene gjorde ingen ting for å bistå forbrukeren. Vi var i utgangspunktet langt flere deltakere, men mange leste negativt om meg i avisen og trakk seg fra saken – de trodde jeg forsøkte å lure dem.

Det endte med at saken vant. Deltakerne fikk sin kompensasjon, mens alle de andre … de fikk selvsagt ingen ting.

Hjelseth ringte meg etter han hadde snakket med TV2. Han hadde fortalt hvor vanskelig denne typen saker var, samt hvor viktig at det var noen som orket å ta tak i dem.

Ordene hans gjorde tydeligvis inntrykk, for han skrev i tekstmelding for litt siden: “Har snakket med Hjelseth, ikke relevant i denne saken”. Selvsagt var det relevant, men det var nok ikke det han hadde ønsket seg. Han kunne, om han hadde kontaktet kildene jeg oppga, fått bekreftet at det stemmer at jeg har hjulpet norske forbrukere med å få tilbake mellom 500 millioner og 1 milliard kroner. I så fall ville dette snudd hele diskusjonen. Da ville fokus være hvorfor i all verden ikke forbrukermyndighetene gjør jobben sin og hvorfor de er så negative til de som orker å gjøre jobben for dem.

Arbeidet med klagesaker

Det å arbeide med klagesaker er en temmelig trist affære. Man jobber i motbakke hele tiden. I og med at jeg kun tar tak i saker der hvor mange er berørt, er motparten stort sett temmelig stor og sterk, som DNB, Tesla og Volkswagen.

Motparten har gode knytninger og jeg legger meg opp i ting som myndighetene har ansvaret for – forbrukernes rettigheter. Dette er ikke populært. Norske forbrukermyndigheter mottar rundt 200 millioner kroner årlig for å bistå norske forbrukere. NAF mottar rundt 500 millioner kroner årlig i medlemskontingent.

En kan jo undre seg over at de som sitter med ansvaret ikke gjør mer. De gjør faktisk stort sett ingen ting, bortsett fra å kritisere dem som faktisk velger å gjøre jobben. Dermed, om man velger å ta tak i en klagesak, får man selskapet mot seg, samt myndighetene og interesseorganisasjoner – eller grupper som Tesla Owners Club Norway.

I løpet av forberedelsene og gjennomføringen, blir deltakerne mer og mer usikre. Det tar tid å få saken i mål og de leser negativ omtale i mediene.

I tillegg blir man selvsagt hengt ut i ulike grupper og fora, noe som familie og venner også får med seg og blir preget av.

Om man hadde rett, ikke ga opp, men faktisk klarte å føre saken helt i mål, blir det stille.

Deltakerne mottar sin erstatning, men i bytte mot taushet. De må signere på at de ikke skal omtale saken i ettertid. Det samme må advokatene gjøre.

Dermed får man aldri noen ros for godt utført arbeid og det er aldri noen som får med seg at man faktisk har utført noe.

I mitt tilfelle er det så ekstremt at jeg i løpet av de 10 årene jeg har jobbet med klagesaker har klart å hjelpe deltakerne mine til å få tilbake rundt 1 milliard kroner i erstatninger. Det meste av dette kom fra DNB, etter at de hadde lurt rundt 7.000 kunder inn i eiendomsfondet DnB NOR Eiendomsinvest. Resten er kommet fra Tesla, Nordic Securities og en rekke flyselskap (forsinkelser, kanselleringer og overbookinger).

Forbrukermyndighetene KAN får alt dette bekreftet om de ønsker. Faktisk fikk de oversendt en bekreftelse på DNB-saken fra min regnskapsfører i 2017/2018, men de kommenterte aldri dette. Forbrukermyndighetene og flere advokater har forsøkt å stoppe arbeidet mitt, blant annet ved å “anmelde” meg til Advokatforeningen. De mente at jeg opptrådte som advokat uten å være det. Advokatforeningen svarte hver gang at de ikke fant noe galt med arbeidet mitt og at jeg slett ikke ga uttrykk for å være advokat. Selv fikk jeg tilgang på disse svarene flere år senere, men forbrukermyndighetene hadde hele tiden visst at arbeidet mitt var stemplet som godkjent fra Advokatforeningen – likevel lot de det hagle med kritikk for at jeg eller mine ansatte ikke var advokater. Det er selvsagt ikke slik at man må være advokat for å rette en klage. Hvem som helst kan gjøre det, men det er en fordel om man vet hva man gjør.

I løpet av de ti årene jeg har jobbet med klagesaker, har forbrukermyndighetene mottatt i overkant av 1 milliard kroner i skattepenger for å gjøre jobben sin. NAF har mottatt 5 milliarder kroner i kontingenter. Det burde jo være enkelt for dem å rydde opp både i Dieselgate, Tesla og DNB, men de gjorde og gjør ingen ting for å hjelpe forbrukerne.

Slik er det bare.

Jeg har valgt å ta tak i disse sakene.
Jeg vet vi har en god sak.
Jeg vet vi har rett.
Og … jeg kommer ikke til å gi meg før vi er i mål.

Hva tenker du?

Du må gjerne kommentere innlegget. Alt som legges ut på Bilklager.no blir nøye lest av alle motparter, samt finlest av det offentlige og NAF. Derfor er folkets røst viktig. Hva tenker du om at det må privat initiativ til for å løse opp i saker der tusenvis av bileiere er berørt? Hvorfor gjør ikke forbrukermyndighetene jobben sin? Hvorfor virker det som om Tesla Owners Club Norway er en fanclub for Tesla og Elon Musk, i stedet for å ta vare på sine over 6.000 betalende medlemmer? Hvorfor kan ikke mediene, forbrukermyndighetene eller NAF innrømme at jeg har hjulpet kunder av DNB, Tesla og Nordic Securities?

Andre tanker?

Rull helt ned og skriv din mening – den blir lest av akkurat de riktige personene..

2 thoughts on “TV 2 omtaler Bilklager.no

Leave a Reply

%d bloggers like this: