Forbrukertilsynet øker presset for at norske bileiere IKKE skal få erstatning

DIESELGATE: Arbeidet med å hjelpe norske bileiere til å få erstatningen de har rett på, er ikke enkelt. Særlig vanskelig blir det når norske forbrukermyndigheter støtter Volkswagen, stikk i strid med EU-bestemmelser.

Innholdsfortegnelse:

Dieselgate-skandalen

Saken går helt tilbake til 2016, da det ble avdekket at Volkswagen gjennom en årrekke hadde jukset med utslippene fra dieselbilene sine. Om de faktiske utslippene var blitt målt, hadde bilene ikke blitt godkjent. For å få dem godkjent, sørget Volkswagen for å få installert en juksemekanisme, som oppdaget når bilen ble tilkoblet en testmaskin. Mens testen pågikk, strupet bilen utslippene og samlet forurensningen inne i motoren. Bilen kvittet seg med den oppsamlede forurensningen og gikk over i vanlig modus igjen når den kom over en viss hastighet. Fra da av var utslippene som normalt – langt over det lovlige – helt frem til den eventuelt ble tilkoblet en testmaskin igjen. Bilen fungerte helt fint, den bare forurenset langt mer enn lovlig.

Jukset ble avdekket og skandalen var et faktum. Totalt hadde de jukset med 11 millioner biler verden over, 144.000 av disse i Norge.

Nå skulle det ryddes opp og først ut var USA. På den tiden forsøkte VW å få til en ordning med å utbedre motoren på alle bilene i Europa, slik at europeiske kunder kun skulle få denne utbedringen, mens amerikanerne skulle få erstatning. Dette var i 2016.

Gjennom Oljefondet var Norge den gang fjerde største aksjonær i Volkswagen. I dag, 7 år senere, er Oljefondet fremdeles Volkswagens fjerde største aksjonær.

De som har satt seg inn i saken, vet at den såkalte utbedringen resulterte i en rekke nye problemer, som tilsoting i motoren, EGR-ventiler som må byttes ut med jevne mellomrom og så videre. Det var slett ikke noen utbedring, men en justering for å beholde den ulovlige delen av utslippene inne i motoren. Dette var motoren ikke bygget for, og eierne har måttet betale uhorvelige summer etter hvert som bilene har måttet på verksted.

Volkswagen visste selvsagt at justeringen ville føre til en rekke nye problemer, men de har hele tiden hevdet at disse problemene ikke er relatert til utbedringen, slik at kunden har måttet ta regningen.

Norske forbrukermyndigheter og NAF

Norske forbrukermyndigheter og NAF tok raskt stilling til saken. De valgte å støtte Volkswagen og mente norske eiere kun hadde rett på å få bilen utbedret.

Da skandalen ble kjent i 2016, hadde jeg allerede jobbet noen år med klagesaker. For meg var det åpenbart at også norske eiere hadde rett på erstatning. I flere land i Europa ble det igangsatt arbeid for å hjelpe bileierne med å få den erstatningen de hadde rett på.

Norske forbrukeres rettigheter står sterkt, men da både forbrukermyndighetene og NAF valgte bort hensynet til forbrukerne, ble det til at jeg satte i gang arbeidet med å bistå norske eiere rammet av skandalen.

I juni 2016 opprettet jeg klagesaken Dieselgate og satte 10 av mine ansatte på saken. Etter hvert som antallet deltakere vokste, startet jeg forberedelsene med å ta saken til retten i Norge. Jeg ansatte til og med en egen advokat, samt at jeg huset to fast innleide advokater.

Høsten 2018 inviterte tyske forbrukermyndigheter og den tyske varianten av NAF med eiere fra hele Europa på en felles rettssak mot Volkswagen i Tyskland. Den norske klagesaken talte nå 3.500 deltakere. Det var totalt 144.000 norske biler som var rammet, men det var vanskelig å få dem med på å kreve erstatning.

Volkswagen, i Norge representert gjennom Harald A. Møller AS, var som ventet svært uenige i at norske eiere skulle ha erstatning. Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og NAF var overraskende nok helt enige med Volkswagen. Dermed ble mediedekningen temmelig ensidig: De berørte hadde ingen ting å hente, det var ikke snakk om noen erstatning til norske eiere – kun utbedringen. Og for all del, hold dere unna Dag Rune Flåten og klagesaken Dieselgate.

Jeg tilbød nå mine 3.500 deltakere gratis påmelding til den felleseuropeiske rettssaken. Selv om det var et svært omfattende arbeid, sørget jeg for alt det praktiske i forbindelse med påmeldingen og jeg lovet dem at jeg også skulle holde dem oppdatert gjennom prosessen.

Det var imidlertid bare 1.000 av de norske eierne som takket ja til å delta i den tyske saken. Det var etter hvert blitt så mye negativt å lese om arbeidet og Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og NAF var til stadighet ute og advarte mot å delta i klagesaken. Arbeidet med å hjelpe norske bileiere ble fremstilt som en svindel og myndighetene advarte mot å la seg lure.

Motgangen i mediene og ved direkte henvendelser til forbrukermyndighetene var én side av saken. I tillegg ble jeg klaget inn til Den norske advokatforeningen, men advokatforeningen svarte med at de ikke hadde noe å utsette på arbeidet mitt. Jeg ble sikkerhets skyld klaget inn to ganger, begge gangene med samme resultat.

Skatteetaten foretok kontinuerlige bokettersyn i selskapene mine, men hver gang ble resultatet at ting var som de skulle. De tok for seg én og én momsperiode (altså en periode på 3 måneder hver gang). Regnskapskontoret hadde allerede levert inn alt slik de skulle, men i og med at det ble foretatt bokettersyn, måtte jeg hyre inn skatteadvokater og andre eksperter for å få gjennomgått og bekreftet at alt var som de skulle, en gang til.

Etter at jeg tok tak i Dieselgate i 2016, hadde jeg kontinuerlige bokettersyn og dermed økte kostnader for dyrt innleid personell. Skatteetaten holdt urettmessig tilbake 1,9 millioner kroner i moms i over to år, frem til selskapet gikk konkurs. Dette var borevisor sin konklusjon. Han var egentlig hyret inn for å bekrefte at det var rot i bøkene, men han hadde ikke noe å utsette.

Saksøkt med dommer fra Finanstilsynet

Samtidig med den negative mediedekningen og de kontinuerlige advarslene mot å delta i klagesakene, ble jeg som lyn fra klar himmel saksøkt i 2014. Jeg var allerede godt i gang med å hjelpe DNB-kunder med å få erstatning etter at banken hadde lurt dem inn i et fryktelig dårlig eiendomsfond. Arbeidet ble slaktet i mediene, men hele 97% av kundene mine vant frem. De fikk i snitt tilbake over 70% av de investerte pengene. De som ikke klaget, fikk ingen ting.

Arbeidet med å hjelpe DNB-kunder startet i januar 2014 og fortsatte langt ut i 2016. Til sammen fikk rundt 1.500 DNB-kunder tilbake et sted mellom 500 millioner og 1 milliard kroner.

Samtidig med at jeg jobbet med DNB-saken, ble jeg altså saksøkt. Grunnen var at jeg i 2011 hadde vært med i et møte i Stavanger mellom en finansrådgiver og hans kunde gjennom flere år. Rådgiveren og hans forretningspartner drev et finansselskap i Stavanger og de ønsket å innlede et samarbeid med mitt Haugesund-baserte finansselskap. Denne dagen i 2011 hadde jeg tatt turen til Stavanger for å møte med de to. Et stykke ut i møtet, ble det klart at finansrådgiveren hadde avtalt et knippe kundemøter samme dag. For at jeg skulle slippe å sitte og vente, inviterte han meg med i kundemøtene.

Det skjedde ikke stort i møtene, bortsett fra at noen spareprodukter ble presentert. Tre år senere, i 2014, ble jeg altså saksøkt av en av disse kundene. Ifølge søksmålet hadde han investert 7 millioner kroner i et produkt jeg hadde overbevist ham om at var helt trygt og ville gi en veldig god avkastning.

Det tok en hel stund før jeg fant ut hvem saksøker var, men etter hvert fant jeg ut at det var en av de jeg hadde møtt I Stavanger den dagen i 2011, da jeg egentlig var i møte med to finansfolk, men grunnet deres rot endte med å bli med i noen kundermøter før vårt egentlige møte fortsatte.

Jeg hadde aldri hatt noen dialog med saksøker, hverken før eller etter møtet i 2011. Jeg hadde ikke signert noen dokumenter eller noe som helst. Det viste seg at kunden et par måneder senere hadde investert 7 millioner kroner i et av produktene det ble snakket om i møtet. Han og hans mangeårige rådgiver hadde hatt flere møter og etter hvert var de blitt enige om investeringen.

I forbindelse med rettssaken, kom det frem at rådgiveren etter en stund hadde ønsket å flytte deler av pengene fra dette nye produktet og over i et annet og det var her problemene startet. De var blitt enige, men rådgiveren hadde rotet med dokumentene, slik at uttaket ikke gikk gjennom. Gjennom flere forsøk og enda mer rot, begynte kunden etter hvert å bli irritert og til slutt ble fondet stengt for uttak, slik at kunden satt fastlåst i investeringen.

E-poster jeg fikk tilgang til i løpet av rettssaken, viser at kunden etter hvert truet rådgiveren med advokat. Rådgiveren forsøkte da å legge skylden på meg, men i en e-post fra kunden til rådgiveren kommer det klart frem at kunden ikke hadde noen anelse om hvem jeg var og uansett ikke holdt meg ansvarlig for noe som helst. “Jeg har alltid hørt kun på deg”, skrev han til rådgiveren.

Noen måneder etterpå, signerte kunden imidlertid en avtale med de to finansmennene fra Stavanger. I avtalen ble de enige om at kunden ikke skulle gå etter de to, men heller gå etter meg. Som takk, skulle de to finansmennene være med og dekke advokatkostnadene. De betalte seg altså ut av problemene, men kastet samtidig meg under bussen.

Problemet var at jeg ikke hadde noe med saken å gjøre. Da vi endelig møttes i retten, var rettens leder en helt fersk advokatfullmektig. Hun jobbet egentlig i Finanstilsynet, men hadde permisjon derfra. Under rettssaken, sa dommeren ingen ting. Ingen spørsmål eller noe. Om en leser gjennom dommen, ser en at samtlige av motpartens utsagn blir håndert som bevis, mens samtlige av min advokat sine utsagn blir tilsidesatt. Det endte med at jeg ble dømt til å tilbakebetale investorens hele hans investering på 7 millioner kroner, samt renter fra da investeringen ble foretatt. I tillegg fikk investoren beholde investeringen. Dette var mer enn han hadde bedt om, men det var slik dommen ble.

Da advokaten min ringte meg og fortalte om dommen, begynte jeg å le – jeg trodde han tullet. Det endte med at jeg anket og forhåndsbetalte 1 million kroner til en av landets beste advokater. Problemet var bare at investoren sine advokater tok beslag i pengene. De stod på klientkonto hos et av landets mest anerkjente advokatfirma og var øremerket ankesaken i forhold til den for meg fullstendig urimelige dommen. Disse midlene ble altså beslaglagt, samt at kontoene i samtlige av mine 15 selskap ble låst. Det endte med at stjerneadvokaten min trakk seg – han kunne jo ikke få betalt – samt at alle selskapene mine gikk konkurs. Huset mitt ble tvangssolgt fordi jeg ikke fikk betalt renovasjonsavgiften. Det endte med at jeg tapte alt jeg eide og hadde og jeg valgte til slutt å flytte fra Norge.

Seier i Tyskland

Selv om jeg ikke lenger hadde noen midler, var mine 1.000 Dieselgate-kunder med i rettssaken i Tyskland. 28. februar 2020 vant vi frem i Tyskland, men kun de som hadde kjøpt bilen ny i Tyskland fikk erstatning. Vi var i overkant av 200.000 deltakere fra andre land i Europa og vi fikk nå beskjed om å ta saken videre i våre egne land. Denne beskjeden kom fra EU.

Jeg hadde egentlig ikke noe ønske om å bli involvert i flere klagesaker – jeg visste av erfaring hvor ubehagelig det kunne bli – men flere av disse 1.000 som hadde vært med i Tyskland tok kontakt og ba meg fortsette arbeidet, noe jeg til slutt bestemte meg for å gjøre.

Jeg endret nå strategi og jobbet med å få samlet en gruppe som var villige til å skyte inn et beløp for å bli representert av norsk advokat. Frem til nå hadde jeg selv brukt millioner av kroner på saken – jeg hadde tross alt tjent nær 100 millioner kroner på arbeidet med DNB-saken. I og med at jeg nå stod på bar bakke, kunne jeg ikke lenger punge ut.

Grunnet den stadige negative omtalen fra norske forbrukermyndigheter, var kun 186 av eierne villige til å gjøre dette innskuddet. Advokaten kom på banen i slutten av 2020 og innledet raskt en dialog med både Volkswagen og Forbrukertilsynet. Tilsynet har nemlig et i utgangspunktet godt egnet utvalg, Forbrukerklageutvalget, som kan mekle frem løsninger mellom parter som selv ikke kommer til enighet. Når utvalget påtar seg en sak, har de etter loven 3 måneder på å løse den. Denne første gruppen har nå ligget hos utvalget i godt over et år, uten nevneverdig fremdrift.

Det var en rekke deltakere som foretrakk at jeg fortsette å representere dem. I og med den veldige motstanden fra de som satt med det egentlige ansvaret – Volkswagen (Møller), Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og NAF – fant jeg meg etter hvert nødt til å henvende meg høyere opp i hierarkiet.

Gjennom EØS-avtalen er Norge nært knyttet opp mot EU og EUs bestemmelser.

Det var EU som hadde bedt oss om å ta saken videre i våre egne land og EU hadde ved flere anledninger gått ut mot Volkswagen og bedt dem bli ferdige med utbetaling av erstatninger i resten av Europa – andre europeiske kunder burde få det samme som de tyske kundene, altså 15% av nypris.

I Norge ligger bilprisene i snitt 50% høyere enn hva de gjør i Tyskland. De 3.200 euroene de fikk i erstatning i Tyskland, ville altså tilsvare 4.800 euro for norske eiere, eller i overkant av 53.000 kroner med dagens vekslingskurs.

Med tanke på at 144.000 norske biler var jukset med, beløper dette seg til nesten 7,7 milliarder kroner. Dette er altså erstatningene norske bileiere har rett på, ifølge EU.

Jeg henvendte meg flere ganger til Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og NAF, der jeg ba dem om å bidra til at norske eiere fikk erstatningen de har rett på. Jeg ble blankt avvist hver gang.

Jeg henvendte meg flere ganger til norske medier og ba dem kaste lys over realitetene i saken, men de lot aldri høre fra seg.

Da vi i mai 2022 vant frem i England og Whales, begynte flere å slutte seg til saken, men i Norge hevdet VW, NAF og forbrukermyndighetene fortsatt at det kun var snakk om utbedring: https://dinside.dagbladet.no/motor/null-kroner-til-norske-eiere/77014569

Det er verd å merke seg at det i artikkelen ikke nevnes med et ord at det er en gruppe på flere tusen norske bileiere som kjemper for å få erstatning. De eneste gangene arbeidet nevnes, er i forbindelse med advarsler og uthenging, men selv ikke da blir det lenket til siden hvor folk kan få informasjon og melde seg på: https://bilklager.no/dieselgate/

Bekreftelse fra Europas øverste forbrukermyndighet

I september 2022 fant jeg meg nødt til å henvende meg til aller øverste hold, EU-kommisjonens justiskommisær, Didier Reynders. Han er leder for Europas øverste forbrukermyndighet. Du kan lese brevet jeg sendte ham i et tidligere innlegg: https://bilklager.no/2022/09/21/dieselgate-brev-til-eu-kommisjonen/

11. november mottok jeg svaret: https://bilklager.no/2022/11/11/dieselgate-bekreftelse-fra-eu-kommisjonen/

I brevet står det svart på hvitt at norske eiere har rett på erstatning i tillegg til utbedringen. Dette kommer altså fra Europas øverste forbrukermyndighet og er datert 11. november 2022. Dette er altså første gang norske bileiere kunne vite at de har rett på erstatning. Alle med ansvar og myndighet har frem til da avvist at norske eiere har rett på erstatning, men uttalelsen fra EU-kommisjonen trumfer alle disse utsagnene fra lavere instanser, som for eksempel norske forbrukermyndigheter.

Nå har vi altså endelig bekreftelsen vi trengte:

Sammen med de største norske avisredaksjonene, er Volkswagen, NAF og Forbrukertilsynet blitt tilsendt brevet fra EUs justiskommisær. Hele 772 av deltakerne i klagesaken har sendt brevet til tilsynet, sammen med en oppfordring om å bidra til at norske eiere får erstatningen de har rett på: https://bilklager.no/2022/11/12/dieselgate-brev-fra-deg-til-forbrukertilsynet/

De er også blitt informert om de øvrige bestemmelsene og initiativene fra EU, men de fortsetter å late som at norske eiere ikke har rett på erstatning.

Brev fra Forbrukertilsynet av 6. februar 2023

Norske forbrukermyndigheter er absolutt engasjert i arbeidet med Dieselgate, men ikke helt slik en skulle forvente. Deres arbeid dreier seg stort sett om å stoppe det eneste alternativet norske forbrukere har for å få erstatningen de har rett på. Det kan her være verd å minne om at det faktisk var EU som ba oss fortsette arbeidet i våre egne land, etter at vi vant frem i Tyskland.

I en hittil lite fruktbar brevutveksling, er det nå kommet dithen at Forbrukertilsynet i sitt siste brev flagger at de vil bøtelegge meg med minimum 5.000 kroner ukentlig. Brevet er limt inn under:

Svarbrev til Forbrukertilsynet av 8. februar 2023

Som det fremkommer av brevet jeg mottok fra tilsynet 6. februar, hadde jeg bare 4 dagers frist på å svare. Under følger mitt brev sendt Forbrukertilsynet 8. februar 2023:

Hva tenker du?

Dette innlegget ble langt, men det er viktig. Om du har lest både tilsynets brev til meg av 6. februar og mitt svar av 8. februar, og du ønsker å kommentere noe av innholdet, da må du gjerne gjøre det. Du ruller så falt helt ned og trykker på “Leave a Reply”.

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

67 thoughts on “Forbrukertilsynet øker presset for at norske bileiere IKKE skal få erstatning

 1. Har helt siden denne saken ble kjent ment at vi er ført bak lyset i forhold til at oppgradering av motoren skulle være tilstrekkelig. Måtte skifte EGR-ventil 2 ganger i løpet av et drøyt år etter den såkalte oppgraderingen etter at bilen hadde gått 150000 problemfrie kilometer. Takknemlig for at noen tar denne saken videre slik at vi kan få rettmessig erstatning etter denne svindelen fra VAG.

 2. Forbrukertilsynets direktør Trond Rønningen bør snarest fratas sin posisjon. Hva er Rønningens egentlige relasjon til oss forbrukere i Norge kontra Møllerkonsernet ? Trond Aspelund

 3. Må innrømme at det er utrolig arrogante kommentarer fra Forbrukertilsynet og Rønningen. Trodde de skulle være på forbrukernes side. Jeg måtte også skifte en slik ventil i fjor, og det kosta skjorta, og den var riktig eksklusiv.
  Så det er flott at noen står på for oss forbrukere. Ille at de som burde gjøre det, ikke gjør det. Stå på, Dag Rune. Imponert over din stå-på-vilje

 4. Tema for debatten/Fredrik??
  Forbrukene mot forbrukertilsynet….
  Har vært Møller/VW kunde siden 1994. Ifjor gikk jeg over til Kia etter å ha slitt med Møllerkonsernet og en Etron. Elendig kundebehandling ved diverse garanti/ reklamasjoner.

 5. Jeg har heldigvis kvittet meg med min Tiguan. Slet med nedsoting, måtte skifte EGR ventil samt flere andre deler i forsøk på å finne årsak til varsellys og motortrøbbel.
  Trist at forbrukertilsynet har et så forbrukerfientlig syn på problemer som er omtalt her.
  Kanskje det har noe med prestisje å gjøre, eller er det økonomiske interesser i forhold til investeringer gjort på ulike nivåer i Norge.
  Uansett årsak; svært beklagelig og skremmende at vi ikke har et offentlig organ som ivaretar forbrukernes interesser.

 6. Her er Rønning og Forbrukerrådet ute og demonstrerer betydelig maktmisbruk. Det er åpenbart at oss forbrukere ikke er deres prioritet og jeg lurer nå på hvorfor de åpenbart bryter med sitt mandat? Er det tillat å operere med slike frister og er den underliggende årsaken til de at de ønsker å skremme folk fra å rette et legitimt krav mot VW?

 7. Takker for at du står på. Blei kalt inn til møller for justering på bilen, etter kort tid begynte motorlyse og lyse og problemene kom med egg ventil. Stå på 👍

 8. Det er merkelig at Forbrukertilsynet ikke en gang PRØVER å få Volkswagen/Møller til å betale erstatning til VW-eiere. De kan da ikke ha noe å tape på det! Har de noe å tjene på å la være? Det er åpenbart at de ikke liker D R Flaatens arbeid. Om de isteden hadde gjort jobben selv, kunne de på den måten spilt Flaaten ut over sidelinjen. Men den muligheten har de ikke benyttet seg av.

Leave a Reply

%d bloggers like this: