Forbrukertilsynet øker presset for at norske bileiere IKKE skal få erstatning

DIESELGATE: Arbeidet med å hjelpe norske bileiere til å få erstatningen de har rett på, er ikke enkelt. Særlig vanskelig blir det når norske forbrukermyndigheter støtter Volkswagen, stikk i strid med EU-bestemmelser.

Innholdsfortegnelse:

Dieselgate-skandalen

Saken går helt tilbake til 2016, da det ble avdekket at Volkswagen gjennom en årrekke hadde jukset med utslippene fra dieselbilene sine. Om de faktiske utslippene var blitt målt, hadde bilene ikke blitt godkjent. For å få dem godkjent, sørget Volkswagen for å få installert en juksemekanisme, som oppdaget når bilen ble tilkoblet en testmaskin. Mens testen pågikk, strupet bilen utslippene og samlet forurensningen inne i motoren. Bilen kvittet seg med den oppsamlede forurensningen og gikk over i vanlig modus igjen når den kom over en viss hastighet. Fra da av var utslippene som normalt – langt over det lovlige – helt frem til den eventuelt ble tilkoblet en testmaskin igjen. Bilen fungerte helt fint, den bare forurenset langt mer enn lovlig.

Jukset ble avdekket og skandalen var et faktum. Totalt hadde de jukset med 11 millioner biler verden over, 144.000 av disse i Norge.

Nå skulle det ryddes opp og først ut var USA. På den tiden forsøkte VW å få til en ordning med å utbedre motoren på alle bilene i Europa, slik at europeiske kunder kun skulle få denne utbedringen, mens amerikanerne skulle få erstatning. Dette var i 2016.

Gjennom Oljefondet var Norge den gang fjerde største aksjonær i Volkswagen. I dag, 7 år senere, er Oljefondet fremdeles Volkswagens fjerde største aksjonær.

De som har satt seg inn i saken, vet at den såkalte utbedringen resulterte i en rekke nye problemer, som tilsoting i motoren, EGR-ventiler som må byttes ut med jevne mellomrom og så videre. Det var slett ikke noen utbedring, men en justering for å beholde den ulovlige delen av utslippene inne i motoren. Dette var motoren ikke bygget for, og eierne har måttet betale uhorvelige summer etter hvert som bilene har måttet på verksted.

Volkswagen visste selvsagt at justeringen ville føre til en rekke nye problemer, men de har hele tiden hevdet at disse problemene ikke er relatert til utbedringen, slik at kunden har måttet ta regningen.

Norske forbrukermyndigheter og NAF

Norske forbrukermyndigheter og NAF tok raskt stilling til saken. De valgte å støtte Volkswagen og mente norske eiere kun hadde rett på å få bilen utbedret.

Da skandalen ble kjent i 2016, hadde jeg allerede jobbet noen år med klagesaker. For meg var det åpenbart at også norske eiere hadde rett på erstatning. I flere land i Europa ble det igangsatt arbeid for å hjelpe bileierne med å få den erstatningen de hadde rett på.

Norske forbrukeres rettigheter står sterkt, men da både forbrukermyndighetene og NAF valgte bort hensynet til forbrukerne, ble det til at jeg satte i gang arbeidet med å bistå norske eiere rammet av skandalen.

I juni 2016 opprettet jeg klagesaken Dieselgate og satte 10 av mine ansatte på saken. Etter hvert som antallet deltakere vokste, startet jeg forberedelsene med å ta saken til retten i Norge. Jeg ansatte til og med en egen advokat, samt at jeg huset to fast innleide advokater.

Høsten 2018 inviterte tyske forbrukermyndigheter og den tyske varianten av NAF med eiere fra hele Europa på en felles rettssak mot Volkswagen i Tyskland. Den norske klagesaken talte nå 3.500 deltakere. Det var totalt 144.000 norske biler som var rammet, men det var vanskelig å få dem med på å kreve erstatning.

Volkswagen, i Norge representert gjennom Harald A. Møller AS, var som ventet svært uenige i at norske eiere skulle ha erstatning. Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og NAF var overraskende nok helt enige med Volkswagen. Dermed ble mediedekningen temmelig ensidig: De berørte hadde ingen ting å hente, det var ikke snakk om noen erstatning til norske eiere – kun utbedringen. Og for all del, hold dere unna Dag Rune Flåten og klagesaken Dieselgate.

Jeg tilbød nå mine 3.500 deltakere gratis påmelding til den felleseuropeiske rettssaken. Selv om det var et svært omfattende arbeid, sørget jeg for alt det praktiske i forbindelse med påmeldingen og jeg lovet dem at jeg også skulle holde dem oppdatert gjennom prosessen.

Det var imidlertid bare 1.000 av de norske eierne som takket ja til å delta i den tyske saken. Det var etter hvert blitt så mye negativt å lese om arbeidet og Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og NAF var til stadighet ute og advarte mot å delta i klagesaken. Arbeidet med å hjelpe norske bileiere ble fremstilt som en svindel og myndighetene advarte mot å la seg lure.

Motgangen i mediene og ved direkte henvendelser til forbrukermyndighetene var én side av saken. I tillegg ble jeg klaget inn til Den norske advokatforeningen, men advokatforeningen svarte med at de ikke hadde noe å utsette på arbeidet mitt. Jeg ble sikkerhets skyld klaget inn to ganger, begge gangene med samme resultat.

Skatteetaten foretok kontinuerlige bokettersyn i selskapene mine, men hver gang ble resultatet at ting var som de skulle. De tok for seg én og én momsperiode (altså en periode på 3 måneder hver gang). Regnskapskontoret hadde allerede levert inn alt slik de skulle, men i og med at det ble foretatt bokettersyn, måtte jeg hyre inn skatteadvokater og andre eksperter for å få gjennomgått og bekreftet at alt var som de skulle, en gang til.

Etter at jeg tok tak i Dieselgate i 2016, hadde jeg kontinuerlige bokettersyn og dermed økte kostnader for dyrt innleid personell. Skatteetaten holdt urettmessig tilbake 1,9 millioner kroner i moms i over to år, frem til selskapet gikk konkurs. Dette var borevisor sin konklusjon. Han var egentlig hyret inn for å bekrefte at det var rot i bøkene, men han hadde ikke noe å utsette.

Saksøkt med dommer fra Finanstilsynet

Samtidig med den negative mediedekningen og de kontinuerlige advarslene mot å delta i klagesakene, ble jeg som lyn fra klar himmel saksøkt i 2014. Jeg var allerede godt i gang med å hjelpe DNB-kunder med å få erstatning etter at banken hadde lurt dem inn i et fryktelig dårlig eiendomsfond. Arbeidet ble slaktet i mediene, men hele 97% av kundene mine vant frem. De fikk i snitt tilbake over 70% av de investerte pengene. De som ikke klaget, fikk ingen ting.

Arbeidet med å hjelpe DNB-kunder startet i januar 2014 og fortsatte langt ut i 2016. Til sammen fikk rundt 1.500 DNB-kunder tilbake et sted mellom 500 millioner og 1 milliard kroner.

Samtidig med at jeg jobbet med DNB-saken, ble jeg altså saksøkt. Grunnen var at jeg i 2011 hadde vært med i et møte i Stavanger mellom en finansrådgiver og hans kunde gjennom flere år. Rådgiveren og hans forretningspartner drev et finansselskap i Stavanger og de ønsket å innlede et samarbeid med mitt Haugesund-baserte finansselskap. Denne dagen i 2011 hadde jeg tatt turen til Stavanger for å møte med de to. Et stykke ut i møtet, ble det klart at finansrådgiveren hadde avtalt et knippe kundemøter samme dag. For at jeg skulle slippe å sitte og vente, inviterte han meg med i kundemøtene.

Det skjedde ikke stort i møtene, bortsett fra at noen spareprodukter ble presentert. Tre år senere, i 2014, ble jeg altså saksøkt av en av disse kundene. Ifølge søksmålet hadde han investert 7 millioner kroner i et produkt jeg hadde overbevist ham om at var helt trygt og ville gi en veldig god avkastning.

Det tok en hel stund før jeg fant ut hvem saksøker var, men etter hvert fant jeg ut at det var en av de jeg hadde møtt I Stavanger den dagen i 2011, da jeg egentlig var i møte med to finansfolk, men grunnet deres rot endte med å bli med i noen kundermøter før vårt egentlige møte fortsatte.

Jeg hadde aldri hatt noen dialog med saksøker, hverken før eller etter møtet i 2011. Jeg hadde ikke signert noen dokumenter eller noe som helst. Det viste seg at kunden et par måneder senere hadde investert 7 millioner kroner i et av produktene det ble snakket om i møtet. Han og hans mangeårige rådgiver hadde hatt flere møter og etter hvert var de blitt enige om investeringen.

I forbindelse med rettssaken, kom det frem at rådgiveren etter en stund hadde ønsket å flytte deler av pengene fra dette nye produktet og over i et annet og det var her problemene startet. De var blitt enige, men rådgiveren hadde rotet med dokumentene, slik at uttaket ikke gikk gjennom. Gjennom flere forsøk og enda mer rot, begynte kunden etter hvert å bli irritert og til slutt ble fondet stengt for uttak, slik at kunden satt fastlåst i investeringen.

E-poster jeg fikk tilgang til i løpet av rettssaken, viser at kunden etter hvert truet rådgiveren med advokat. Rådgiveren forsøkte da å legge skylden på meg, men i en e-post fra kunden til rådgiveren kommer det klart frem at kunden ikke hadde noen anelse om hvem jeg var og uansett ikke holdt meg ansvarlig for noe som helst. “Jeg har alltid hørt kun på deg”, skrev han til rådgiveren.

Noen måneder etterpå, signerte kunden imidlertid en avtale med de to finansmennene fra Stavanger. I avtalen ble de enige om at kunden ikke skulle gå etter de to, men heller gå etter meg. Som takk, skulle de to finansmennene være med og dekke advokatkostnadene. De betalte seg altså ut av problemene, men kastet samtidig meg under bussen.

Problemet var at jeg ikke hadde noe med saken å gjøre. Da vi endelig møttes i retten, var rettens leder en helt fersk advokatfullmektig. Hun jobbet egentlig i Finanstilsynet, men hadde permisjon derfra. Under rettssaken, sa dommeren ingen ting. Ingen spørsmål eller noe. Om en leser gjennom dommen, ser en at samtlige av motpartens utsagn blir håndert som bevis, mens samtlige av min advokat sine utsagn blir tilsidesatt. Det endte med at jeg ble dømt til å tilbakebetale investorens hele hans investering på 7 millioner kroner, samt renter fra da investeringen ble foretatt. I tillegg fikk investoren beholde investeringen. Dette var mer enn han hadde bedt om, men det var slik dommen ble.

Da advokaten min ringte meg og fortalte om dommen, begynte jeg å le – jeg trodde han tullet. Det endte med at jeg anket og forhåndsbetalte 1 million kroner til en av landets beste advokater. Problemet var bare at investoren sine advokater tok beslag i pengene. De stod på klientkonto hos et av landets mest anerkjente advokatfirma og var øremerket ankesaken i forhold til den for meg fullstendig urimelige dommen. Disse midlene ble altså beslaglagt, samt at kontoene i samtlige av mine 15 selskap ble låst. Det endte med at stjerneadvokaten min trakk seg – han kunne jo ikke få betalt – samt at alle selskapene mine gikk konkurs. Huset mitt ble tvangssolgt fordi jeg ikke fikk betalt renovasjonsavgiften. Det endte med at jeg tapte alt jeg eide og hadde og jeg valgte til slutt å flytte fra Norge.

Seier i Tyskland

Selv om jeg ikke lenger hadde noen midler, var mine 1.000 Dieselgate-kunder med i rettssaken i Tyskland. 28. februar 2020 vant vi frem i Tyskland, men kun de som hadde kjøpt bilen ny i Tyskland fikk erstatning. Vi var i overkant av 200.000 deltakere fra andre land i Europa og vi fikk nå beskjed om å ta saken videre i våre egne land. Denne beskjeden kom fra EU.

Jeg hadde egentlig ikke noe ønske om å bli involvert i flere klagesaker – jeg visste av erfaring hvor ubehagelig det kunne bli – men flere av disse 1.000 som hadde vært med i Tyskland tok kontakt og ba meg fortsette arbeidet, noe jeg til slutt bestemte meg for å gjøre.

Jeg endret nå strategi og jobbet med å få samlet en gruppe som var villige til å skyte inn et beløp for å bli representert av norsk advokat. Frem til nå hadde jeg selv brukt millioner av kroner på saken – jeg hadde tross alt tjent nær 100 millioner kroner på arbeidet med DNB-saken. I og med at jeg nå stod på bar bakke, kunne jeg ikke lenger punge ut.

Grunnet den stadige negative omtalen fra norske forbrukermyndigheter, var kun 186 av eierne villige til å gjøre dette innskuddet. Advokaten kom på banen i slutten av 2020 og innledet raskt en dialog med både Volkswagen og Forbrukertilsynet. Tilsynet har nemlig et i utgangspunktet godt egnet utvalg, Forbrukerklageutvalget, som kan mekle frem løsninger mellom parter som selv ikke kommer til enighet. Når utvalget påtar seg en sak, har de etter loven 3 måneder på å løse den. Denne første gruppen har nå ligget hos utvalget i godt over et år, uten nevneverdig fremdrift.

Det var en rekke deltakere som foretrakk at jeg fortsette å representere dem. I og med den veldige motstanden fra de som satt med det egentlige ansvaret – Volkswagen (Møller), Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og NAF – fant jeg meg etter hvert nødt til å henvende meg høyere opp i hierarkiet.

Gjennom EØS-avtalen er Norge nært knyttet opp mot EU og EUs bestemmelser.

Det var EU som hadde bedt oss om å ta saken videre i våre egne land og EU hadde ved flere anledninger gått ut mot Volkswagen og bedt dem bli ferdige med utbetaling av erstatninger i resten av Europa – andre europeiske kunder burde få det samme som de tyske kundene, altså 15% av nypris.

I Norge ligger bilprisene i snitt 50% høyere enn hva de gjør i Tyskland. De 3.200 euroene de fikk i erstatning i Tyskland, ville altså tilsvare 4.800 euro for norske eiere, eller i overkant av 53.000 kroner med dagens vekslingskurs.

Med tanke på at 144.000 norske biler var jukset med, beløper dette seg til nesten 7,7 milliarder kroner. Dette er altså erstatningene norske bileiere har rett på, ifølge EU.

Jeg henvendte meg flere ganger til Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og NAF, der jeg ba dem om å bidra til at norske eiere fikk erstatningen de har rett på. Jeg ble blankt avvist hver gang.

Jeg henvendte meg flere ganger til norske medier og ba dem kaste lys over realitetene i saken, men de lot aldri høre fra seg.

Da vi i mai 2022 vant frem i England og Whales, begynte flere å slutte seg til saken, men i Norge hevdet VW, NAF og forbrukermyndighetene fortsatt at det kun var snakk om utbedring: https://dinside.dagbladet.no/motor/null-kroner-til-norske-eiere/77014569

Det er verd å merke seg at det i artikkelen ikke nevnes med et ord at det er en gruppe på flere tusen norske bileiere som kjemper for å få erstatning. De eneste gangene arbeidet nevnes, er i forbindelse med advarsler og uthenging, men selv ikke da blir det lenket til siden hvor folk kan få informasjon og melde seg på: https://bilklager.no/dieselgate/

Bekreftelse fra Europas øverste forbrukermyndighet

I september 2022 fant jeg meg nødt til å henvende meg til aller øverste hold, EU-kommisjonens justiskommisær, Didier Reynders. Han er leder for Europas øverste forbrukermyndighet. Du kan lese brevet jeg sendte ham i et tidligere innlegg: https://bilklager.no/2022/09/21/dieselgate-brev-til-eu-kommisjonen/

11. november mottok jeg svaret: https://bilklager.no/2022/11/11/dieselgate-bekreftelse-fra-eu-kommisjonen/

I brevet står det svart på hvitt at norske eiere har rett på erstatning i tillegg til utbedringen. Dette kommer altså fra Europas øverste forbrukermyndighet og er datert 11. november 2022. Dette er altså første gang norske bileiere kunne vite at de har rett på erstatning. Alle med ansvar og myndighet har frem til da avvist at norske eiere har rett på erstatning, men uttalelsen fra EU-kommisjonen trumfer alle disse utsagnene fra lavere instanser, som for eksempel norske forbrukermyndigheter.

Nå har vi altså endelig bekreftelsen vi trengte:

Sammen med de største norske avisredaksjonene, er Volkswagen, NAF og Forbrukertilsynet blitt tilsendt brevet fra EUs justiskommisær. Hele 772 av deltakerne i klagesaken har sendt brevet til tilsynet, sammen med en oppfordring om å bidra til at norske eiere får erstatningen de har rett på: https://bilklager.no/2022/11/12/dieselgate-brev-fra-deg-til-forbrukertilsynet/

De er også blitt informert om de øvrige bestemmelsene og initiativene fra EU, men de fortsetter å late som at norske eiere ikke har rett på erstatning.

Brev fra Forbrukertilsynet av 6. februar 2023

Norske forbrukermyndigheter er absolutt engasjert i arbeidet med Dieselgate, men ikke helt slik en skulle forvente. Deres arbeid dreier seg stort sett om å stoppe det eneste alternativet norske forbrukere har for å få erstatningen de har rett på. Det kan her være verd å minne om at det faktisk var EU som ba oss fortsette arbeidet i våre egne land, etter at vi vant frem i Tyskland.

I en hittil lite fruktbar brevutveksling, er det nå kommet dithen at Forbrukertilsynet i sitt siste brev flagger at de vil bøtelegge meg med minimum 5.000 kroner ukentlig. Brevet er limt inn under:

Svarbrev til Forbrukertilsynet av 8. februar 2023

Som det fremkommer av brevet jeg mottok fra tilsynet 6. februar, hadde jeg bare 4 dagers frist på å svare. Under følger mitt brev sendt Forbrukertilsynet 8. februar 2023:

Hva tenker du?

Dette innlegget ble langt, men det er viktig. Om du har lest både tilsynets brev til meg av 6. februar og mitt svar av 8. februar, og du ønsker å kommentere noe av innholdet, da må du gjerne gjøre det. Du ruller så falt helt ned og trykker på “Leave a Reply”.

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

67 thoughts on “Forbrukertilsynet øker presset for at norske bileiere IKKE skal få erstatning

 1. Hele fordømte forbrukertilsynet kan få hele drittbilen min, den koster det samme i diesel utgifter som det flåten må betale hver uke. Jeg er SKIKKELIG skuffa over hvordan forbrukertilsynet stiller krav til klagefrister og info på 4 dager! Hvem f..gjør sånnt bare fordi Rune har fått ett dårlig stempel pga jobben han gjør.
  Forbrukertilsynet burde faktisk ha vært litt på forbrukernes side der!

  Jeg vil iallefall ikke lure andre til å kjøpe skandalebilen min!!! Norge i ett nøtteskall🤮🤡

  1. Betyr dette at det er «ulovlig» å gjøre norske forbrukere oppmerksom på at de har rettigheter?

 2. Forkastelig opplegg! Forbrukertilsynet burde ha jobba for og ikke imot de som sitter på en slik bil eller tidligere har gjort det. Bra jobba av Dag Rune som står på!

 3. Takk for et fint arbeid du har gjort frem til nå! For meg er det dessverre ikke en overraskelse, at Forbrukertilsynet ikke agerer på et nøytralt måte. Man skriver overalt at i Norge ikke finnes korrupsjon, men når man leser Forbrukertilsynets brev, da begynner man lure på, hva kunne være årsaken til at Forbrukertilsynet, som skulle kjempe for forbrukernes interesser, ikke gjør det? Lykke til i kampen for våre rettigheter!

 4. Hva er egentlig Forbrukertilsynet redde for?
  Jo jeg vil tro at det er at det blir synlig at de ikke gjør jobben sin, men lager en sak ut fra noe som de og NAF burde tatt for alle som er blitt lurt.
  Og en sak de burde kjørt for alle forbrukerne, når EU også sier at vi som har blitt lurt har rett på erstatning så er det merkelig at Forbrukertilsynet sier at vi ikke skal ha det?

  Jeg begynner og få asisasjoner til NAV saken, der nav ble avslørt.
  Men statlige enheter med ansatte med innkompetase er vell ikke noe nytt.

 5. Norge er ett av de mest korrupte og sleipe landene i hele verden. Få opp øynene for de manipulerer og vasker hjernen deres hver dag..

 6. Hva skal vi med et Forbrukertilsyn som ikke ivaretar forbrukernes rettigheter? Istedet for å være på forbrukernes side i denne saken, opptrer Forbrukertilsynet slik at Harald A. Møller AS bruker Forbrukertilsynet som argument for ikke å gi erstatning. Saken er jo helt snudd på hodet. Vanligvis er Norge flinkest i klassen til å følge EU’s regler og påbud, men neida, ikke i denne saken hvor VW bevisst har lurt sine kunder, og har kommet med en løsning som for flere ikke har vært tildfredsstillende. Det er nesten som man undrer om Forbrukertilsynet er sponset….. av… VW…
  Forbrukertilsynet bør gå i seg selv, og innse at i denne saken har de stilt seg på feil side. Flåtens påståtte dårlige rykte har overhodet ikke noe med denne saken å gjøre. Om hans dårlige rykte blir verifisert rokker ikke det med det at norske forbrukere har samme rettigheter som forbrukerne i Tyskland, USA, Spania og over alt ellers. Om Forbrukertilsynet finner Flåtens metoder for markedsføring klanderverdig bør Tilsynet selv gå inn i saken på forbrukernes side, og ikke agere som om de er ansatt i Harald A. Møller AS.
  Forbrukertilsynet opptrer katastrofalt klanderverdig i denne saken!!!

  1. Stå på, Dag Rune!
   Skuffende av det som skal være forbrukerens støttepillar. Man kan også spørre seg om det noen vits for VW-eiere å være NAF-medlem.

 7. Sovet i timen har de. Forbrukertilsynet burde egentlig gjort denne jobben, istedet må andre ta grep. Skuffende Veldig bra jobba Rune

  1. Bra jobba Dag Rune Flåten.
   Fra 10år var verden klar til nye moderne biler.
   Men vi fikk til å kjøpe gamel dieselteknikk med modernen bieseljuks.

 8. I beste fall er dette kameraderi. I verste fall korrupsjon. Ville vært interessent å undersøke forbindelsene mellom forbrukermyndighetene, NAF sin administrasjon og departementet. Kjør på. Samrøre i hovedstaden mellom media, politikere og statsapparatet er kanskje mere omfattende enn vi liker å tro.

 9. Jeg synes det er leit at forbrukertilsynet ikke viser at de er til for forbrukerne. Jeg hadde store utgifter til reparasjon på min bil som ble dårligere, og «dauere» etter utbedringen. Håper forbrukertilsynet nå viser at de er til for oss.

 10. Saken er nok et eksempel på at alt som er organisert i tilsyn ikke har den funksjonen vi tror. Tilliten til samfunnsorganisasjoner rundt oss er borte.
  Få all driten frem i lyset. Greit å få oppsummer galskapen for oss som er den skadede part. Håper vi til slutt vinner frem og får den erstatning vi fortjener

 11. Er så glad for at du står på for oss!!! Du gjør jobben Forbrukertilsynet SKULLE gjort!!!

 12. Dette føyer seg inn i rekken med offentlige etater/ organisasjoner som ser det som viktig å stå på dei ressurssterke’s side!
  Har kjempa med NAV, Skattetaten og nå denne saken!
  I tillegg er sak med pasientskadeerstatning i gang.

 13. Jeg skjønner ikke helt greia her med Forbrukertilsynet, som er til for å ivareta forbrukernes innkjøp og formidle hjelp til forbrukerne for å unngå juks og fanteri. Her fremstår de sammen med NAF, som om de er kjøpt og betalt av Møller Norge. Farlig å si det, men det ser slik ut…

 14. Lever vi et land, hvor forbrukere skal undertrykkes og ikke i ett åpent demokratisk land? Er dette det nye Norges Overformynderi, som skal undertrykke og bestemme hvilken rett Norske forbrukere skal ha og til og med overstyre EU/EØS dommer? Forkastelig og latterlig og få en slik respons og manglende støtte ifra det organet, som er etablert for å være forbrukerens støtte. Kanskje noen burde rydde litt i dette organet.

 15. Jeg må si at her lukter vondt, og er veldig skuffende!
  Hvorfor tar Forbrukermyndigehetene, NAF, og media VW side og ikke forbrukernes i denne saken?
  Det kan jo ikke være annen grunn, enn at det er lønnsomt for dem å holde med VW?

 16. Sjokkerende og helt forkastelig at Forbrukertilsynet ikke har forstått sin rolle i denne saken – å hjelpe norske forbrukere. I stedet har de hele veien motarbeidet oss forbrukeres interesser, finansiert med våre skattekroner, ved å stå på Harald A. Møller og Volkswagen-konsernets side. At heller ikke NAF, eller norske medier, har vist vilje til å opplyse de berørte om våre etter hvert soleklare rettigheter, gjør det hele til en enda større skandale.

  Min VW Passat med EA189-motor har blitt vesentlig svakere etter “utbedringen” i 2016/2017, bruker mer drivstoff, soter og går varm, så erstatningen burde egentlig vært vesentlig større enn 15% for å dekke verditap og ekstrautgifter.

  Nå bør Forbrukertilsynet gå i seg selv, rette fokuset der det hører hjemme og slutte heksejakten på Dag Rune Flåten, slik at vi skadelidende bileiere kan få erstatningen vi har krav på. Det samme gjelder NAF og norske mediehus.

 17. Latterlig av forbrukertilsynet, er de ikke her for oss?
  De jobber da virkelig mot oss!

  Tragisk!!!!!!!

 18. Dette minner om myndighetsmisbruk.

  Det er på tide å ta tak i det saken egentlig gjelder.

  Det ble avdekket at Registreringspliktig eier, med ansvar for avgiften, som i dette tilfellet antas å være VW v/Møller Bil A/S, hadde registret bilene med for lite innbetalt i avgift i forhold til bilenes utslipp.
  Varsel og krav om unndratte avgifter eventuelt tillagt eventuelle tilleggsavgifter skulle derfor vært fremmet mot Registreringspliktig eier. Anmeldelse av Registreringspliktig eier istedenfor bruk av administrative tilleggsavgifter ville også høyst sannsynlig vært aktuelt, med tanke på omfanget og det unndratte beløpet størrelse.
  Eierene som bilene ble registrert på har/hadde etter mitt syn intet ansvar for den undratte avgiften.
  I steden for å rette krav mot Registreringspliktig eier, ser det ut til at myndighetene lar Registreringspliktig slippe å betale den unndratte avgiften, som allerede har forfalt, og i steden pålegges å bygge om bilene, slik at de gir mindre utslipp. Denne utslippsløsningen medfører, etter det jeg har forstått, at utslippet beholdes inne i motoren, med risiko for en senere kostbar reparasjon som VW da også tjener på å utføre.

 19. Du verden jeg er glad for at vi har Dag Rune Flåten til å kjøre denne saken når de som skulle gjort jobben for oss forbrukere sitter med nisselua i hånda. Stå på Dag Rune!!

 20. Det er jo bare å etterkomme kravene fra Forbrukertilsynet og rapportere det de ønsker fra deg. Jeg tenker også at SMS-utsendelsene dine har gått ut alt for bredt. Du har heller ikke vasket disse dataene mot de som faktisk allerede er med i saken/søksmålet. Har fått flere generelle SMS-er.

  Du kan ikke gjøre helt hva du vil… Reglene rundt digital markedsføring gjelder nok også for deg.

  1. Det ser ut som vi tenker ganske likt i denne saken. Hos oss er det fruen som har mottatt SMS. Det er snakk om to utsendelser høsten 2022, så vidt jeg kan se. Hun har ikke gitt noe samtykke til dette i forkant. SMS-en er også sendt med referanse til feil (gammelt) registreringsnummer på bilen – noe som vitner om utdaterte/uvaskede data.

   Ja, jeg støtter saken, men det er viktig å gå frem på riktig måte; i tråd med regler og forskrifter og i de riktige kanaler. Nå virker det som de riktige kanalene i en slik sak som dette aktivt blokkeres av aktørene som ikke vil være med, og her er Forbrukertilsynet mest fremtredende. Og om det er slik at saken aktivt er blokkert fra å markedsføres på f.eks. Facebook, må man se etter andre kanaler. Frustrasjonen kan selvsagt lede til at man tar “en spansk en” (sic.), men da må man være forberedt på at det kan skade saken.

   1. Jeg er glad for å ha blitt kontaktet av Bilklager! Jeg har problemer med å se hvilken skade det kan gjøre å få en SMS som en ikke vil ha. Det er da bare å slette! Jeg kjenner ikke regelverket, men jeg skjønner ikke at det er verre å sende SMS til et utvalg mottakere enn det er å sende adressert reklame? – Og hvordan skal Bjørn Rune få sendt spørsmål om folk vil ha en SMS, uten at noen klager på at de har fått en SMS med spørsmål om de vil ha en SMS uten å ha blitt spurt om de er interessert i å få en SMS fra han?………..

    Bjørn Rune: Jeg synes du skal svare Forbrukertilsynet på det de spør om. Det er en ærlig sak. Så får vi heller være med å betale ei eventuell bot.

    Jeg synes det er flott at du har tatt jobben. Jeg antar at motivet både er å hjelpe og å tjene penger sjøl. Det synes jeg er helt flott – begge deler. “Vinn-vinn” heter det!

 21. Det er mulig en noe naiv fremgangsmåte, men har du vurdert å svare på det Forbrukertilsynet etterspør? I brevet du har kopiert inn her, tar de ikke stilling til selve saken, men måten du jobber på; helt spesifikt hvordan du når ut til dem som er (kan være?) berettiget til å klage. De vil vite “hvor mange som har mottatt markedsføring på SMS fra deg i perioden 1.april 2022 frem til dags dato, samt eventuell dokumentasjon på forutgående samtykke fra mottakerne av SMS-en”. Jeg antar du har oversikten, og i den grad du har innhentet samtykke på forhånd, så er det vel bare å legge dem ved?

 22. I følge Goethe: Gegen die Dummheit kämpfen auch die Götter vergebens. Mot dumheten kjemper selv gudene forgjeves

 23. Etter å ha lest både brevet fra Forbrukertilsynet til Flåten og svarbrevet fra Flåten, må jeg si at jeg er mildest talt rystet.

  Er det virkelig mulig for norske myndigheter å opptre så useriøst og arrogant uten at det skal få konsekvenser? Både at det settes en helt urimelig kort svarfrist i tillegg til at Forbrukertilsynet gir uttrykk for at de ønsker å “redde” norske bileiere fra å bli “lurt” av Flåten, er rett og slett oppsiktsvekkende. Jeg tenker det er lov til å spekulere i hva som ligger bak denne strategien fra deres side…!

  Fra mitt ståsted føler jeg meg overhodet verken lurt eller manipulert. Tvert i mot, Flåten er åpenbart den eneste som støtter forbrukernes interesser i denne saken – og det er lov å håpe på at Forbrukertilsynet kan være i stand til å fokusere på den samfunnsoppgaven de er satt til å utføre.

 24. Dag Rune Flåten er den eneste som har valgt å hjelpe meg med en erstatning jeg helt siden Dieselgate har visst at jeg er berettiget til. Jeg oppfordrer Forbrukertilsynet til å opptre som en seriøs støttespiller for meg og de som er berettiget til erstatning i denne famøse saka! Alt annet er direkte umoralsk opptreden som kaster mørke skygger over Norges offentlige støtteapparat for forbrukere.

 25. Skal bli en sann tilfredsstillelse og se hvordan klovnen Trond Rønningen reagerer etter Dag Rune har vunnet frem. Dette burde også få etterspill for for Rønningen når saken er ferdig. Han burde sparkes da han motarbeider noe han egentlig burde stå i spissen for. Stå på Dag Rune!!

 26. Nå ble jeg sint og skuffa. Forbrukertilsynet opererer som en forlenga arm av Datatilsynet og henger seg opp i teknikaliteter og banaliteter. De burde i stedet fokusere på å hjelpe oss forbrukere, i stedet for å hindre arbeidet. La oss sende dem flere brev.

 27. Dag Rune Flåten er den eneste som gjør noe for vw eiere. Møller gjør ingenting og tar så lite som mulig på garanti. Aldri mere vw/audi

 28. Synes det er trist at norske myndigheter,,bilorganisasjoner og importør snur ryggen til oss forbrukere.

 29. Til Dag Rune.
  Takk for din innsats! Er det mulig å orientere Europas øverste forbrukermyndighet, ved EU-kommisjonens justiskommisær, Didier Reynders, om hvilken besynderlig vending saken har tatt i Norge, og få ham til å sende et brev direkte til norske forbrukermyndigheter med pålegg om å orientere VW-kundene om deres rettigheter, og å arbeide for at de skal få sin rettmessige erstatning? Det kan vel norske forbrukermyndigheter vanskelig neglisjere.

  1. Hei Sven-Åge,

   Dette er et åpenbart alternativ og faktisk gikk EU i fjor til det steget å åpne for å saksøke myndighetene i land hvor de ikke tar skikkelig tak i saken. Det er helt klart at EU forventer at det ryddes opp, men i Norge har altså myndighetene – i alle fall hittil – valgt feil side i saken.

   Jeg i for tiden i dialog med store, internasjonale selskap som ønsker å komme inn som samarbeidspartnere i saken, for å fylle på både med penger og advokater, for å bistå oss med å få saken i mål. Et annet alternativ er å sørge for målgang ved selv å hyre inn nødvendige advokater. Volkswagen har nemlig, som jeg skrev i brevet til tilsynet, brukt tilsynets uttalelser mot oss – dermed er det tid for tyngre skyts.

   Denne saken skal i mål og en ny henvendelse til Europas øverste forbrukermyndighet er absolutt et svært aktuelt tiltak.

   Takk for innspill. Det er godt å se at folk har begynt å engasjere seg i saken. Noe av dette skyldes nok at norske forbrukermyndigheter er kommet veldig frem i lyset med sitt standpunkt, noe som omsider får folk til å reagere. Bekreftelsen fra 11. november i fjor, om at norske eiere også har rett på erstatning og ikke bare utbedringen, var selvsagt en aldri så liten game-changer.

   Jeg gir meg ikke før deltakerne har fått erstatningen de har rett på.

 30. Dette lukter jo korrupsjon. Både NAF og Forbrukertilsynet er vel begge til for å bistå og hjelpe medlemmer( bileiere ) og forbrukere, ikke motarbeide. Møller har tydeligvis « friends in high places»
  Betenkelig at det ikke tas hensyn til EU sitt syn på saken.

 31. Stå på Rune! Ser ut som dette bør inn for rettssystemet siden Forbrukertilsynet ikke gjør jobben sin. Finnes det et tilsyn som kan se om Forbrukertilsynet gjør jobben sin kanskje? Skulle tro de skulle være nøytrale men slik virker det ikke.

 32. Igjen 1000’TAKK Dag Rune !
  Resonnementet av saken vår er som et “Dokument” i seg selv.
  – Hadde vi bare klart å komme ut til “fellesskapet” med dette.

  Tingen er jo at det er ikke bare “unødvendige” utgifter for bilindustrien som skjermes og stoppes i dette såkalte “fantastiske” landet vi oppholder oss i. Det er alt av uventede utgifter som dette “systemet” må håndtere, som “skjermes og stoppes” for alt i verden.
  Å det vi faktisk må ta til oss er at dette “systemet” som styrer oss, vender ryggen til en vær form for forbruker og menneskerettigheter for å få det som DE ønsker…..

  Å bare for og ikke høres ut som en innbitt radikal aktivist, så har jeg nå selv vært igjennom en fullstendig unødvendige 12 års “kamp” med NAV, for å oppnå mine personlige rettrettigheter basert og tinglyst under den Norske Trygdeloven.

  Mads Unneberg.

 33. Hei – tusen takk for den ståpåvilje som du utøver i her Dag Rune F.
  Det er det bare å ta av seg hatten for !
  Ingen tvil her om at Forbrukertilsynet ikke gjør jobben sin og det lukter korrupsjon lang vei !
  Er det mulig å stille disse personene til ansvar for sine handlinger etterhvert ??
  Det er mulig SMS meldingene ikke er helt korrekte etter boka, men at det skal overskygge og ev. stoppe kravet som norske bileiere har i denne saken er en avsporing og helt uakseptabel handlemåte av Forbrukertilsynet.
  Jeg oppfordrer deg Flåten om hurtigs mulig å informere EU-kommisjonens justiskommisær, Didier Reynders, som du tidligere har vært i kontakt med – om hvordan saken i Norge nå står.
  Det er kanskje på tide at EU-kommisjonen gjør en henvendelse til Norske myndighet og ber om en redegjørelse for sine standpunkter i saken.

  Vi for brukere sitter igjen med et ødelagt produkt og som koster oss “flesk” hver dag – dette er fullstendig uakseptabelt !

  Denne saken må komme i mål.

  Vh. Egil Landfald

 34. Hva er det egentlig Forbrukermyndigheten forsøker å oppnå her ? Makan til svertekampanje og brutal fremferd mot noen som gjør jobben de for lengst skulle gjort. Det kan vel umulig være ulovlig å informere folk. Skamfull fremferd. Skulle tro vi levde i en diktaturstat

 35. Vi lever i en tid der mange av oss opplever at Norge og norske myndigheter har mistet fotfestet. Falskheten på de fleste områder er iøynefallende.
  Forskjellen på nivåene i brevet og pålegget fra Forbrukertilsynet og redegjørelsen fra bilklager.no er så ekstrem at det kan frata enhver troen på vårt samfunnssystem.
  Det trengs nå en kraftig revisjon av vår statsordning og tilhørende forvaltning.
  Jeg støtter arbeidet med erstatning for jukset fra Volkswagen, men jeg synes forvaltningens reaksjon er symptom på et mye større demokratisk problem.
  Norsk støtte til norske “arbeidsplasser” (les kapitalister som Harald Møller) har ingen grenser.

 36. Hvem er det Forbrukertilsynet er til for?……og hva tenker NAF på når de går IMOT sine medlemmer?….meldte meg ut heldigvis…….begge instanser jobber tilsynelatende for høyere makter…som så mange andre i dagens samfunnsdebatt! ……det eneste som kan endre dette er et enormt grasrotopprør og tvinge adelen ned fra sin høye trone….

 37. Dette er helt utrolig! Det gir en vond klump i magen å se hvordan Forbrukertilsynet motarbeider dette arbeidet. De gjør virkelig en innsats for å beskytte VW sine interesser her! Hva kan ligge bak her? Grunnlaget for saken er jo soleklar; VW er funnet skyldig i juks og ofrene er bilkjøperne og miljøet. Jeg blir bare mer og mer overbevist om viktigheten av dette arbeidet. Dette er åpenbart ikke kun en kamp mot VW, det er også en kamp mot noe større. Hatten av for deg som fronter dette Dag Rune! Her må man bruke energien på å fokusere på det saken gjelder og riktig saksbehandling videre samtidig som man ikke lar seg påvirke for mye av motkreftene. Jeg ser allerede for meg at vi vinner og at opptredenen til Forbrukertilsynet vil slå hardt tilbake på dem selv.

 38. Om en sak er til fordel for fobrukere, og er av betydende verdi, bør forbruket kjøre saken till dem får rett eller den går tapt. Ikke slå ned på og gjøre det vanskelig før den blitt prøvd. Hjelp till å få kjørt saken NÅ.

  Med dagens utviklingen i bilmarkedet bør kraven bli rettet asap, før wv evt går i konkurs eller må søke støtte fra stat i sin tur.

  En vill tanke er jo å la wv få stød fra stat (forbrukeres penger i form av skatt) for å dekke forbrukernes krav. Skickelig lurt.. men det vil neppe skje.. vel?

Leave a Reply

%d bloggers like this: