Forbrukertilsynets direktør, Trond Rønningen, engasjerer seg

Som omtalt i forrige innlegg, fikk jeg 6. februar 2023 et brev fra Forbrukertilsynet, med svarfrist 10. februar 2023 – fire dagers frist, altså: Forbrukertilsynet øker presset for at norske bileiere IKKE skal få erstatning.

I nevnte innlegg er også mitt svarbrev av 8. februar inkludert, men svaret var ikke tilfredsstillende. Direktøren for Forbrukertilsynet, Trond Rønningen (bildet over), kom nemlig på banen og sendte meg en e-post klokken 14:52 den 9. februar, hvor han fastholdt fristen 10. februar klokken 12:00 for å få oversendt informasjonen de hadde bedt om i sitt brev av 6. februar.

I dette innlegget kan du lese Rønningens e-post, samt mitt svar.

Forrige innlegg fikk en rekke kommentarer. Dette er ikke bare hyggelig, det er også viktig. Grunnen er at tilsynet da får et innblikk i hva de berørte egentlig tenker om saken og om innsatsen fra både tilsynet, meg og andre, med tanke på å bistå norske forbrukere til å få den erstatningen EU 11. november 2022 bekreftet at også norske eiere har rett på.

Derfor, om du har noen tanker i forbindelse med dette innlegget, kan du rulle helt ned, trykke på Leave a Reply og skrive din hjertens mening.

E-post fra Forbrukertilsynets direktør av 9. februar 2023

Rønningen innleder med en nyttig avklaring. Han viser til at jeg har bedt om at dialogen med tilsynet løftes til Barne- og familiedepartementet, som tilsynet er underlagt. I henhold til Rønningens forklaring, er nevnte departement ikke riktig instans.

Da jeg 5. januar 2023 ba om at saken ble løftet til et høyere nivå, skrev jeg riktignok følgende: En temmelig åpenbar konklusjon virker å være at vi ser på samme problemstilling, men med helt ulike øyne. For å få en fruktbar dialog hvor helt sentrale elementer ikke overses, ber jeg om at saken løftes til et høyere nivå. Jeg avslutter av den grunn gjennomgangen og besvarelsen av din oversendelse og avventer at Barne- og familiedepartementet eller andre ansvarshavende kommer på banen.

Rønningen passer godt inn i kategorien andre ansvarshavende, i og med at han er øverste leder for Forbrukertilsynet. Nå er det riktignok selve tilsynets håndtering av saken jeg mener er klanderverdig. Dermed vil jeg i mitt svar be om at saken løftes til Markedsrådet.

Svar til Forbrukertilsynets direktør av 10. februar 2023

Hei,

Viser til din e-post datert 09.02.2023

Det medfører riktighet at jeg har sendt SMS til bileiere som ifølge EU og / eller norsk rettsvesen har rett på erstatning. Flere av de som mottok SMS var i forkant ikke mine kunder og har har heller ikke i forkant gitt oss samtykke til markedsføring via SMS.

Min forståelse av regelverket er at henvendelsen ikke utgjør markedsføring i lovens forstand, ettersom hovedbudskapet er å henvise til redaksjonell omtale i mottakerens interesse, samt opplyse om rettigheter vedkommende har og som ikke på annet vis er blitt opplyst om. Årsaken til dette er at mottakeren får anledning til å lese en rekke uttalelser og bestemmelser fra EU og andre, ved å følge lenken nederst i meldingen.

Jeg har sendt SMS både vedrørende Tesla sin nedgradering av samtlige Tesla Model S produsert i perioden 2013-2016, og til eiere av biler berørt av Dieselgate.

Teslas nedgradering har medført at ca 11.000 norske Teslaeiere har opplevd dårligere batteritid og ladekapasitet, noe som er både upraktisk, lite miljøvennlig og medfører verditap for den enkelte eier. For Dieselgate, er det slik at ca 144.000 norske eiere uvitende kjøpte en bil som forurenset langt mer enn lovlig, samt at den etterfølgende utbedringen som blant annet norske forbrukermyndigheter oppfordret eierne til å motta, medførte en rekke nye problemer og kostnader.

I artikkelen jeg viste til i forhold til Tesla, fremgår det at flere Tesla-eiere allerede er tilkjent erstatning i Norge, og at enda flere har engasjert seg for økonomisk kompensasjon både i Norge og Danmark. Det er snakk om et betydelig beløp, som utgjør en stor prosentdel av kjøpesummen. For Dieselgate mottok jeg 11. november i fjor en bekreftelse fra EU-kommisjonen om at også norske eiere har rett på erstatning i tillegg til utbedringen – også her er det snakk om et betydelig beløp, som utgjør en stor prosentdel av kjøpesummen. Både NAF og norske forbrukermyndigheter har siden skandalen ble kjent i 2016 hevdet at dette ikke er tilfelle.

Jeg har som tidligere nevnt forsøkt å nå ut til de berørte med budskapet. Du kan se i deres arkiver at jeg gjennom de siste årene ved flere anledninger har kontaktet dere for at dere skal engasjere dere på norske forbrukeres vegne. Jeg har også kontaktet Forbrukerrådet, NAF og norske medier, men budskapet er konsekvent ikke blitt videreformidlet. Tvert imot har dere gjentatte ganger gått ut med advarsler om meg, arbeidet og deltakelse i mine klagesaker. Jeg har bedt dere ettergå mine tidligere saker, mot DNB, Tesla og Nordic Securities, men dere har aldri latt høre fra dere i forhold til dette. Jeg har hele tiden hevdet at jeg har hjulpet norske forbrukere til å få tilbake et sted mellom 500 millioner og 1 milliard kroner og finner det besynderlig at tilsynet ikke finner det interessant å kontrollere om dette virkelig kan være tilfelle.

Deres manglende engasjement på forbrukernes vegne ble godt demonstrert da både jeg og nær 1.000 av de berørte i november i fjor sendte dere bekreftelsen fra EU-kommisjonen, hvorpå igjen intet ble gjort fra deres side for å informere de som ikke var kjent med denne svært viktige informasjonen.

Som nevnt i mitt forrige brev, har jeg heller ikke tilgang til å markedsføre gjennom sosiale medier, da denne tilgangen ble stengt etter at jeg forsøkte å markedsføre Dieselgate-budskapet for noen år tilbake.

Den eneste måten jeg har lyktes å nå ut til de berørte på, er altså gjennom utsending av SMS og jeg har vurdert ulempen ved å motta en SMS som betydelig mindre enn nytteverdien av å motta denne informasjonen.

For ordens skyld nevner jeg også følgende:

 • Henvendelsene kun er sendt til de som er berørt av de to godt dokumenterte sakene.
 • SMS var gratis for mottaker.
 • SMS genererte ingen automatiske kjøp eller innmelding hos Bilklager.no. Deltakelse i klagesakene krever at man går inn på nettsiden Bilklager.no og aktivt melder seg på, noe man siden september i fjor har kunnet gjøre helt gratis.

Du skriver i din e-post av i går at saken kan løftes til Markedsrådet. Derfor, dersom dere konkluder med at min praksis er i strid med gjeldende regelverk, vil jeg be om at saken løftes til Markedsrådet, slik at jeg kan legge frem problemstillingen og få saken vurdert der.

Håper dette utgjør tilstrekkelig klargjørende svar på deres henvendelse.

PS! Når det gjelder antall SMS som er sendt, til hvem og når, er dette data jeg ikke har. Jeg vet hvor mye jeg har brukt i kroner og øre på å sende SMS i nevnte periode, men ikke detaljer utover dette.

Med hilsen
Dag Rune Flåten
Bilklager.no

Hva tenker du?

Dersom du har noen tanker i forhold til min dialog med Forbrukertilsynet, mitt engasjement i saken, tilsynets engasjement i saken … hva det nå enn skulle være, så er det bare å rulle helt ned, trykke på Leave a Reply og skrive dine egne kommentarer til det hele.

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

36 thoughts on “Forbrukertilsynets direktør, Trond Rønningen, engasjerer seg

 1. Hva i all verden er det Forbrukertilsynet driver med? Det fremstår åpenbart slik at berørte norske bilkjøpere har samme rett på kompensasjon som tyske, noe som da er bekreftet fra riktig myndighet i EU. Da fremstår det vanvittig det Forbrukertilsynet driver med enten de nå er kritisk til Flåten eller ikke. Rønningen bør tenke seg om, og sørge for å støtte norske bilkjøpere, det faktisk jobben hans!

 2. Det er grunn til å minne forbrukerdirektørens oppgaver i de årlige tildelingsbrevene gitt fra departementet – senest knyttet til statsbudsjettet for år 2023:
  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.regjeringen.no/contentassets/929682b98fba4c788b1d65402677560d/tildelingsbrev-til-forbrukertilsynet-2023.pdf&ved=2ahUKEwiasO6o1Yr9AhXESPEDHZPZBPAQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw32AFic9AzxloVwUWg8R65z
  Det er grunn til å vise til punkt 3 i tildelingsbrevet side 3 for år 2023 om prioriteringer, og til tidligere tildelingsbrev som årlig er sendt fra departementet. I denne sammenheng er det høyst relevant å reise spørsmålet tilbake til direktøren i forbrukertilsynet: Har forbrukertilsynet aktivt utført og ivaretatt sine samfunnsoppgaver i samsvar til m.a. gjennom det årlige tildelingsbrevet ??

  1. Dette var akkurat det jeg tenkte også når jeg leste Rønningen’s reaksjon. Helt udugelig holdning og ikke konsumer vennlig. Er vel noe ‘under bordet’ her ja.

 3. Undertegnede, Robert Solberg,
  f. 21.12.1943, eier av VW /Skoda modeller med omtalte produksjons feil det søkes erstatning for, har ikke på noe tidspunkt oppfattet Bilklage.no v/ Dag Rune Flåten engasjement i saken som utilbørlig eller tvilsom «markedsføring» av tjenester eller juridisk bistand. Man er detaljert gitt all mulig ønskelig informasjon fra Dag Rune Flåten om hva saken går ut på. Ikke på noe tidspunkt har det vært noen form for PRESS, skriftlig eller muntlig fra Dag Rune Flåtens side.
  Jeg finner Forbrukertilsynet / direktørs innspill / reaksjon overraskende negativ. Stikk i strid med hva en kunne forvente derfra: Altså full støtte til Bilskade.no sin sak, Ref, brev fra Dag Rune Flåten.

  Med hilsen
  Robert Solberg (sign)

 4. Kan dette såkalte ‘Forbrukertilsynet’ forklare grunnen til at de tilsynelatende er på VW/Audi sin side, og ikke forsvarer norske forbrukere?

 5. Den eneste sjangser vi som skadelidende har er å organisere felles søksmål lik organiseringen i denne saken. Det er nok noe forbrukertilsynet ikke liker slik jeg forstår det . Det blir for mange som får fokus på hva de driver med. Kjør på og få sannheten frem i hvem som stikker kjepper i hjula for oss skadelidende.

 6. Hei Dag Rune,

  Vi er alle evig takknemlige for den innsats du legger ned.
  Tusen tusen takk.

  Ikke fa.. om du gir deg nå!

  Veiledningstime……..er de i hele tatt på vår planet?

  Er helt lamslått av de av våre myndigheter, interesseorganisasjoner og media, i hvordan de er så arrogante, at de ikke vil sakene dine skal gjøres kjent, ei heller løses.

  Tusen tusen takk for at du sendte meg og mange flere sms og gjorde oss oppmerksom på arbeidet ditt.

  Tusen tusen takk for at vi får være en del av erstatningssaken(e) og til dere som fortsatt sitter på gjerdet og ikke vil delta i saken, nå må dere våkne opp og melde dere på!
  La oss vise forbrukermakt i praksis!

  Tusen tusen takk for at vi får lov til å følge sakene gjennom dine meget godt forklarte nyhetsbrev og sponsorbrev!

  Alt godt Dag Rune – du er hel ved!

  K

 7. Det er trist å oppleve at vi har slike tilsyn her i landet. Kanskje er de litt redd for konsekvensene av å ha gjort ingenting og derfor prøver å stikker kjepper i hjulene.

 8. Huff jeg skjemmes av deres respons i Forbrukertilsynet. Selvsagt har vi i Norge også rett på erstaning. Få fingeren ut å hjelp oss enn å kvelurere. Makan til oppførsel

 9. Vi har kjøpt en Porsche Cayenne og en Mini, begge dieselbiler som er berørt men har for såvidt jeg kan huske aldri fått en innkalling til justering av motorene.

 10. Trond Rønningen: Et veiledningsmøte! Det er det frekkeste og mest arrogante jeg har hørt fra en offentlig instans! NÅ MÅ Forbrukertilsynet ta arbeidet med å føre vår sak, vi som er blitt regelrett lurt av Volkswagen! Vi krever økonomisk kompensasjon for det lureri som Europas største bilprodusent utsatte oss for. Intet annet er akseptabelt. Vi vet hva som har skjedd i land etter land. Og grunnen til at vi har fått informasjon heter Dag Rune Flaaten! De offentlige forbrukerinstanser har gitt totalt blaffen i at våre rettigheter er blitt oversett og krenket. Du og Forbrukertilsynet prater om «forretningsmodell»! Avvergermekanisme heter dette. GJØR JOBBEN for oss forbrukere. Jeg skal ha min rettmessige økonomiske kompensasjon som kjøpere av Volkswagen-biler i denne perioden har fått! Ta til vettet!!!

 11. Trodde forbrukertilsynet kom til å steppe inn her og hjelpe alle som har kjøpt av disse juksebilene, men de er jo like korupte de som resten av styre og stell i dette landet.
  Blir slettes ikke forundret om de har motatt en pen slant med godtgjørelse for å avverge hele saken….

 12. Trodd forbrukertilsynet var på forbrukernes side, om det er slik dem her fremstiller seg så bør det legges ned umiddelbart. Er tydelig at det her ikke er rett mann på rett plass eller så har han boksa full av penger fra Møller for dem har jo nok av dem. Hva med NAF, er ikke dem til for bilkunder?????

 13. frekkeste og mest arrogante jeg har hørt fra en offentlig instans! NÅ MÅ Forbrukertilsynet ta arbeidet med å føre vår sak, vi som er blitt regelrett lurt av Volkswagen! Vi krever økonomisk kompensasjon for det lureri som Europas største bilprodusent utsatte oss for. Intet annet er akseptabelt. Vi vet hva som har skjedd i land etter land. Og grunnen til at vi har fått informasjon heter Dag Rune Flaaten! De offentlige forbrukerinstanser har gitt totalt blaffen i at våre rettigheter er blitt oversett og krenket. Du og Forbrukertilsynet prater om «forretningsmodell»! Avvergermekanisme heter dette. GJØR JOBBEN for oss forbrukere. Jeg skal ha min rettmessige økonomiske kompensasjon som kjøpere av Volkswagen.

 14. Man kan jo passende sende Rønningen en SMS (telefonnummeret står i mailen hans) og fortelle hva man mener om Forbrukerrådets horrible rolle i denne saken. Det har jeg nettopp gjort!

 15. Det er skremmende og se hvor byråkratisk og arrogante offentlige etater og personer kan være.
  Spesielt forbruker tilsynet.
  Med å være så kritiske og unnvikende som de har vært i denne saken så skaper det skepsis hos oss forbrukere.
  Dette har gjort at jeg har vegret meg for å betale inn noe, som har kunnet gitt meg mer erstatning ved ett positivt utfall til slutt i denne saken.
  Dette mener jeg er stikk i strid med hva som er fornuftig og rettferdig. Det er også, ut fra mitt syn, helt feil bruk av resurser av forbruker-tilsynet.
  De burde helt klart ha gått i dialog med Dag Rune Flaaten for å fått på det rene hva de er uenige i, for å ha fått ryddet det av veien. For så å ha jobbet aktivt for å ha hjulpet oss forbrukere.
  Slik de jobber nå virker det som om de er kjøpt å betalt, eller i beste fall er redd for at Dag Rune skal vinne frem med saken slik at de blir satt i ett dårlig lys.
  Stå på Dag Rune Flaaten.

 16. Som berørt ved flere bilkjøp er dette åpenbart en sak som forbrukermyndighetene har PLIKT til å engasjere seg i – og selvsagt da på oss forbrukerenes vegne.
  Det må da være innlysende at når store lands forbrukere uten den minste tvil – både i Eu og USA forlengst har fått medhold og mottatt store erstatninger for å blitt «lurt» – så skulle denne saken ha den høyeste prioritet
  I stedet sitte man igjen med en sterk følelse at her er det næringslivet som prioriteres Ønsker å få et konkret svar på om Tilsynet har fått henvendelser eller vært i dialog med firmaer som kan ansers som «motpart» i disse saker – og i så fall hva som er drøftet og dokumentasjon som formodes å være åpent for allmenheten
  Vi kan ikke ha det slik i dette landet at store gruppen nå skal sitte igjen med etter manges mening velbegrunnet mistillit til Forbrukertilsynet som finansieres av oss skattebetalere
  Denne saken kan ikke uten videre overlates til enkeltpersoner og uten Tilsynets positive medvirkning – og ikke som nå at man føler seg motarbeidet
  Det kreves umiddelbar handling
  Mvh Harald knutsen

 17. Trond Rønningen utviser en hersketeknikk tilsynet ikke kan være bekjent. Hvis det er slik at det er kansellering av Dag Rune Flåten som er agendaen her så kanskje flere advokater burde engasjeres i saken. Det er garantert noen som har kjøpt vw og som ønsker erstatning på linje med bilkjøpere i resten av europa som kan engasjere seg her. For en vanlig forbruker så kan det virke som om big corp. Forsøker å intimidere oss til taushet. Jeg tror det nok er mange her som sikkert kan avdekke hvem som er jaktkamerater elle lignende med Rønningen.

 18. Vi kjøper en bil med gitte spesifikasjoner. Drivstoff- forbruket var konkurransedyktig på 5 l på 100 km. Dette viser seg å være manipulerte tall i salgsfremmende hensikt. Min bil bruker nær det dobbelte, og ved 200.000 km x 0,5 l x kr 20 pr l gir 200.000 i overpris!! BASERT PÅ EN BLØFF.
  Jeg vil gjerne møte den forbrukerdirektør som mener at denne svindelen ikke skal erstattes av svindlerene.
  Hva slags trylledrikk gjør at norske forbrukere skal behandles dårligere enn tyske. Harald A. Møller tilbød oss 5 fyllinger med Ad Blue som erstatning. Verdi noen hundre kroner. Våkn opp!

 19. Er forbrukertilsynet kjøpt og betalt av VW? Horribelt at de ikke støtter forbrukerne når alle andre berørte i andre land har fått erstatning, samt at EU har bekreftet at Norske bileiere har samme rettigheter. Håper de må komme med offentlig beklagelse til alle som IKKE får erstatning pga villedende påstander og at Flåten får den oppreisningen han fortjener.

 20. Jeg leser på https://www.forbrukertilsynet.no/om-forbrukertilsynet: “Forbrukertilsynet arbeider med å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, urimelige avtalevilkår og andre former for ulovlig handelspraksis rettet mot forbrukere.” Slik sett er det vel ikke noen overraskelse at de er opptatt av om markedsføring av saka er innenfor loven, og at de ikke bryr seg om saka i seg selv. Men at ikke f.eks. NAF tar saka synes jeg er underlig. Jeg håper det beror på at deres advokater mener at vi som er berørt ikke har krav på erstatning i henhold til norske lover og rettspraksis, og også om hva som skal til for at lover i EU skal gjelde i EØS-landet Norge.

 21. Bare trist dette. At de som skal bruke sin tid å hjelpe oss forbrukere, ikke ønsker å hjelpe oss, men heller bruker den samme dyrebare tiden sin på å motarbeide de som da, utrolig nok, må gjøre jobben for de. Og så er det uendelig trist at media ikke tar fatt i dette. De skal være uavhengige og talerør for oss alle. Det er derfor de er så viktige i disse tider, og det er derfor vi skal forvente mer av de.

 22. Hvem er det egentlig forbrukertilsynet jobber for her? Bilklager v/Dag Rune Flåten har kun gjort det som Forbrukertilsynet og NAF burde gjort i denne klagesaken, nemlig forsøkt å nå bileiere i Norge som har opplevd å bli svindlet/jukset med av Volkswagen/Audi/Porsche/Skoda og Seat med at de tuklet med styring av dieselmotorer i en årrekke. Hvordan skulle Dag Rune Flåten få gitt beskjed til forbrukerne, om ikke han får muligheten for å enten gå ut i media eller sende sms?
  Til Forbrukertilsynet, -gjør jobben som dere er betrodd til å gjøre, og la alle oss som har lidd under dette jukset fra VAG få erstatningen vi har krav på etter EU’s normer.

 23. Selvfølgelig kunne jeg reservert meg mot sms, men for å kunne det, måtte jeg først kontaktes via sms. At jeg fysisk må melde meg på, er vel også en direkte respons på at jeg ikke ønsker å reservere meg. Velger jeg å la sms-en være, er vel det reservasjon god nok. Da forsvinner jeg ut i mørkets innerste kroker, og kan sitte sammen med Finanstilsynet, tvinne tomler og la eder og galle ødelegge dagene våre.

 24. Hei
  Jeg kan ikke huske å ha mottatt sms fra Bilklager.no, tidligere lignende firma eller fra hr Flaaten. Jeg har mottatt en rekke e-poster, men det har alltid vært tydelig markert mulighet for å melde seg av, noe jeg slett ikke har ønsket da informasjonen har vært svært interessant og relevant.

  Det er nyttig at tilsynet forvalter sin rolle for å sikre at forbrukere ikke utsettes for ulovlig markedsføring eller ulovlige/åpenbart urimelige avtalevilkår. Hvorvidt hr Flaaten har brutt noen bestemmelser ved utsendelse av sms’er er imidlertid helt uvesentlig i forhold til den ganske enorme skandalen dieselgate er. Bevisst juks fra kanskje verdens største bilfabrikk. At tilsynet ikke har handlet eller engasjert seg i forbrukernes tjeneste i denne saken fremstår meget klanderverdig, særlig med tanke på formuleringene om «urimelige avtalevilkår» og «ulovlig handelspraksis» på tilsynets egne sider om deres mandat.

  Gitt at hr Flaatens opplysninger om sakens gang i verden, i Europa og i Norge er korrekt, er tilsynets reaksjoner her helt ute av proporsjoner, i alle fall hvis de ikke samtidig engasjerer seg i den overordnede saken. Enhver offentlig etat og ethvert forvaltningsorgan må på bakgrunn av sitt mandat, sin fagkompetanse (og evt fagspesifikke etiske føringer) samt lovverk utøve best mulig praksis. Dette vil alltid innebære en avveining mellom ulike saker, ettersom relativ ressursknapphet er en evig sannhet. Forbrukertilsynet: hvorfor engasjerer dere dere ikke på forbrukernes side i denne enormt store skandalen?

  Mitt krav om deltagelse i massesøksmål mot VW er allerede registrert i tysk rett, men EU krever antagelig at dette følges opp nasjonalt. Forbrukertilsynet virker å være en relevant instans i Norge, men viser intet engasjement etter det jeg forstår. Derfor fortsetter jeg å gi hr Flaaten min støtte, og vil etter de siste dagers utvikling gjerne inngå ny avtale med Hr Flaaten om at han skal få en andel av evt erstatning mot at han driver saken videre.

  Stå på videre Dag Rune Flaaten!
  Vennlig hilsen Asgeir Lande, Oslo

 25. Klisje`n har aldri vært mer på sin plass ; ” sannheten er vond å høre ” og avslutter med en fjellvettregel ; “vend i tide – ingen skam å snu

 26. Bare enda en skuffende respons og holdning, ifra Forbrukertilsynet, som indikerer at de ikke jobber FOR forbrukerne og deres rettigheter.

 27. Det var på sin plass å motta en sms, ellers hadde vi ikke fått informasjon om at vi har krav på erstatning.

Leave a Reply

%d bloggers like this: