Brev til Kjetil Haare Johansen – Volkswagen sin norske advokat

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Antall brev

Om du sender brevet i punkt 5 til Kjetil Haare Johansen, gi gjerne beskjed om dette ved å sende en e-post til info@bilklager.no, eller ved å legge igjen en kommentar helt nederst. På denne måten har både jeg og interesserte en viss oversikt over hvor mange brev han mottar. E-postadressen hans er kjetil.johansen@dlapiper.com.

Hittil har 141 deltakere sendt brevet til Volkswagen sin advokat og i tillegg informert meg i etterkant.

Volkswagen sin norske advokat

Kjetil Haare Johansen er partner og noe så flott som Country Managing Partner for advokatfirmaet DLA Piper i Norge. Du kan lese mer om ham her: https://norway.dlapiper.com/en/people/kjetil-haare-johansen

Han ser i grunnen ut som en hyggelig kar, men skinnet kan bedra. Gjennom klagesaken Dieselgate, representerer jeg nå over 5.700 norske bileiere som krever erstatning for at bilen deres var jukset med.

Vi fikk bekreftet at også norske eiere har rett på erstatning i brev fra EU-kommisjonen 11. november 2022: https://bilklager.no/2022/11/11/dieselgate-bekreftelse-fra-eu-kommisjonen/

Etter IKKE å ha svart meg på brev av 2. november, 20. november, 3. desember, 13. desember eller 15. desember i 2022, samt brev av 9. januar og 13. januar i 2023, valgte han omsider 16. januar 2023 å svare. Dette var samme dag som TV 2 publiserte en artikkel hvor Forbrukertilsynet og NAF lot det hagle med kritikk mot arbeidet med å hjelpe norske bileiere til å få den erstatningen har rett på: https://bilklager.no/2023/01/26/tv-2-omtaler-bilklager-no/

Forbrukertilsynet og NAF mener nemlig – stikk i strid med EU – at norske eiere ikke har rett på erstatning. Dette er selvsagt skivebom og jeg er for tiden i en rimelig intens dialog med Forbrukertilsynet rundt dette. Det siste i den anledning, er at jeg 10. februar sendte et nytt brev til EU-kommisjonen, der jeg ber dem gjøre en henvendelse direkte til Forbrukertilsynet på våre vegne: https://bilklager.no/2023/02/10/nytt-brev-til-eu-kommisjonen-forbrukertilsynet-sitt-engasjement/

Kjetil Haare Johansen er altså Harald A. Møller AS (Volkswagen i Norge) sin advokat og han gjør så godt han kan for at hans klient skal komme unna med svindelen som bare i Norge er verd 10 milliarder kroner.

I det følgende kan du lese Johansens brev av 16. januar, samt svarbrevet jeg i dag vil sende deltakerne i klagesaken med oppfordring om å videresende Johansen.

Brev fra Kjetil Haare Johansen av 16. januar 2023

Om du har satt deg inn i Dieselgate-saken, ser du at Johansen holder fast ved gamle argumenter og en for lengst svunnen drøm, der Volkswagen ikke skulle utbetale erstatninger til sine kunder i Europa – de skulle kun få den såkalte utbedringen.

Det dreier seg altså om Volkswagen og deres juks med utslipp. Det ble i 2016 avdekket at de hadde jukset med 11 millioner biler verden over. Saken, historien og bevisene er ettertrykkelig dokumentert i artikler i ulike medier verden over, samt at du også her på Bilbloggen kan finne all nødvendig informasjon.

Drømmen om kun å justere bilene i Europa ble ettertrykkelig knust da vi vant frem i Tyskland i 2020 og videre gikk den over i historien som ren utopi etter hvert som Volkswagen måtte gjøre opp for seg i flere og flere land i Europa.

Det mest oppsiktsvekkende i Johansens brev, er avslutningen:

Vi noterer oss at Forbrukertilsynet tidligere har advart forbrukere om din forretningsmodell og frarådet norske bilkunder om å melde seg på dine tilbud om klagehjelp. Vi er også informert om at Forbrukertilsynet har mottatt en rekke forbrukerklager mot selskapet ditt og forretningsmodellen din.

På bakgrunn av det ovenstående har vi på nåværende tidspunkt ingenting å tilføye til dine krav og anmodninger om å fremlegge forlikstilbud. Vi vil avstå fra å respondere på eventuelle fremtidige lignende henvendelser.

Han har helt rett i at Forbrukertilsynet tidligere har advart mot arbeidet. Faktisk var det jo slik at de var ute og advarte samme dag som Johnsen sendte meg brevet. Han tenkte nok at dette var en gavepakke for ham og hans klient. Sammen med NAF indikerte Forbrukertilsynet nemlig at hele klagesaken var et lureri og de har ved flere anledninger, helt siden 2013, vært ute og advart mot meg som person og mot samtlige av klagesakene jeg har håndtert.

De har aldri fått seg til å kommentere sakene jeg har vunnet: https://dagruneflaaten.com/sakene-vi-vant/

Det er kanskje ikke så rart, ettersom det i grunnen var deres ansvar å hjelpe forbrukerne i samtlige av disse sakene. At det kommer en tilfeldig kar og tar tak i forbrukermyndighetenes ansvarsområder – og det uten offentlig støtte – det er selvsagt en uting. Slikt skal vi i grunnen ikke ha noe av, men når det offentlige ikke gjør jobben sin, da må noen andre ta tak i det. Slik ble det altså til at jeg i 2013 gikk i gang med klagesaker og siden den gang har mine ivrigste motstandere vært nettopp dem som skulle ha gjort jobben – forbrukermyndighetene og NAF.

Hvordan svare en som “vil avstå fra å respondere på eventuelle fremtidige lignende henvendelser”?

At Johansen fremstår som arrogant, er det vel ingen tvil om. At han får seg til å avvise fremtidige lignende henvendelser på vegne av over 5.700 av Volkswagen sine kunder er imidlertid fullstendig uhørt.

Hvordan skal jeg forholde meg til dette?

Som kjent mottok jeg 11. november 2022 et brev fra Europas øverste forbrukermyndighet, der det for første gang bekreftes at også norske bileiere har rett på erstatning, i tillegg til nevnte utbedring.

Bare for å nevne det: Utbedring. Det er et veldig godt ordvalg, da det gir en forventning om forbedring. Sannheten er imidlertid at den justeringen som ble gjort, har medført en rekke problemer og særdeles høye kostnader for de uheldige eierne av juksebilene. 144.000 av de 11 millioner bilene det var jukset med, trillet nemlig rundt på norske veier og svært mange av dem har i ettertid, rett som det er, måttet trille innom nærmeste verksted.

Hundrevis av eiere har kontaktet meg og informert meg om alle de ulike problemene de har erfart og hvordan Harald A. Møller AS konsekvent har latt være å påta seg ansvaret. Nevner her EGR-ventil, som stort sett koster rundt 20.000 kroner å få skiftet. Før utbedringen var det ingen som visste hva en EGR-ventil var, men nå er det å skifte EGR-ventil blitt et nødvendig og gjentakende onde.

Volkswagen jukset bevisst med 11 millioner biler. 144.000 av disse er norske og 5.700 av disse har valgt å kreve den erstatningen EU har bekreftet at vi har rett på. Det dreier seg om hele 15% av nypris på bilen.

I og med at Volkswagen hittil har ventet i hele 7 år med å gjøre opp for seg overfor sine norske kunder, valgte vi å legge forsinkelsesrenter til i kravet. Disse ble lagt til 20. januar i år, men med tilbakevirkende kraft. De begynte nemlig å løpe 28. februar 2020, dagen da vi vant frem i Tyskland. Som du kan se av Johansens brev, fikk han tilsendt en rekke brev i dagene før 20. januar. Han ble her varslet om at forsinkelsesrenter ville bli lagt til i kravet, om Møller ikke kom oss i møte innen den tid – noe de valgte å ikke gjøre.

Jeg repeterer ikke alle detaljene her, men du kan som nevnt oppdatere deg ved å lese gjennom tidligere innlegg her på bloggen.

Johansen vil altså ikke svare på fremtidige henvendelser. Eller, vent litt. Han vil ikke svare på fremtidige lignende henvendelser. Min neste henvendelse vil derfor være ulik alle tidligere henvendelser. Frem til nå har jeg, på vegne av deltakerne, sendt brev der jeg har lagt frem kravet, gått gjennom relevante argumenter og bedt Volkswagen om å gjøre det eneste riktige, nemlig gjøre opp for seg også overfor sine norske kunder.

EU har bekreftet at også vi har rett på erstatning, men Volkswagen bruker kritikken fra Forbrukertilsynet og NAF mot oss. Det er greit at jeg har sendt ut SMS og at dette i grunnen ikke var riktig, men her er det slik at målet helliger middelet. Det var nødvendig å sende ut SMS, da dette var eneste måte å nå ut til intetanende bileiere som har et betydelig, legitimt krav.

For at min neste henvendelse ikke skal være lignende, vil jeg i dag sende deltakerne et nyhetsbrev, der jeg oppfordrer dem til å videresende brevet under til Kjetil Haare Johansen.

Brev til Kjetil Haare Johansen, Volkswagens norske advokat, av 13. februar 2023

Til

Partner / Advokat Kjetil H. Johansen ved Advokatfirma DLA Piper Norway DA
kjetil.johansen@dlapiper.com

13. februar 2023

Svar på brev av 16. januar 2023, der det informeres om at dere vil avstå fra å respondere på eventuelle fremtidige lignende henvendelser

Som foregående brev fra denne side, er også dette brevet forfattet av Dag Rune Flåten, som håndterer klagesaken Dieselgate, der flere av deres norske kunder krever den erstatningen EU i brev har bekreftet at vi har rett på. Det er imidlertid sendt av meg som eier og dermed rammet av jukset, med rett på erstatning.

Innledningsvis vises det til deres uttalelse om at dere vil avstå fra å respondere på eventuelle lignende henvendelser. Selv om dette er en svært arrogant, kritikkverdig og høyst tvilsom håndtering av et gyldig krav fra flere tusen av de kundene dere har lurt, påpekes det at denne henvendelsen er ulik foregående henvendelser og at vi derfor forventer et raskt og imøtekommende svar.

Dere viser til kritikk fra Forbrukertilsynet og NAF rundt Flåtens forretningsmodell og at tilsynet har mottatt klager fra forbrukere både på forretningsmodell og selskap. Videre skriver dere at det er på denne bakgrunn dere ikke vil svare på lignende henvendelser.

Etter at dere nå har betalt over 400 milliarder kroner i bøter og erstatninger verden over, bør selve jukset og erstatningsansvaret være unødvendig å diskutere. I og med EU-kommisjonens bekreftelse på at også norske eiere har rett på erstatning, bør kritikk på forretningsmodell, personer og selskap også være et unødvendig sidespor å forsøke seg inn på.

Saken er at dere jukset med 144.000 norske biler. EU mener vi skal kompenseres med 15% av nypris og takket være deres manglende vilje til å komme oss i møte, tikker det nå forsinkelsesrenter. Selve beregningen tas ikke med i dette brevet, men det gjennomsnittlige kravet fra hver deltaker i klagesaken beløper seg i skrivende stund til mer enn 65.500 kroner.

Det minnes om at EU i juni 2022 informerte de ulike EU- og EØS-landene om at de forventet at myndighetene aktivt bistod eierne med å oppnå erstatningen de har krav på, samt var med og beregnet selve erstatningsbeløpet. Dette er nevnt i en rekke artikler, blant annet denne: https://www.rtve.es/noticias/20220602/abogado-general-ue-reconoce-derecho-pedir-indemnizacion-escandalo-del-dieselgate/2357843.shtml

Det å vise til kritikk fra Forbrukertilsynet og NAF er dermed en fåfengt avsporing. Realiteten i saken er at dere må gjøre opp for dere også overfor deres norske kunder. Det er nå snart gått 7 år siden skandalen ble kjent og deres strategi med å hale det ut i det uendelige er forkastelig.

Jeg, og samtlige av de andre som sender dere dette brevet, har rett på erstatning. Det er svært overraskende at dere forsøker å komme unna med svindelen i Norge, uten å gjøre det eneste rette og anstendige, nemlig kompensere oss på lik linje med andre kunder dere svindlet.

Vi minner om at bekreftelse fra EU-kommisjonen av 11. november 2022 er første gang norske eiere har fått bekreftet, fra andre enn Flåten, at de har rett på erstatning. Det at både dere, norske forbrukermyndigheter og NAF hele tiden har vært samstemte i at norske eiere kun skulle motta den såkalte utbedringen, ble altså først avkledd som en usannhet 11. november i fjor. Foreldelse av krav er dermed ikke noe tema.

Vi forventer nå at saken raskt kan komme til en ende gjennom at dere umiddelbart går i dialog med Dag Rune Flåten, som representerer oss i denne saken. Han har gjentatte ganger informert om at kravet fra hver av oss er 15% av nypris, samt forsinkelsesrentene dere selv har sørget for er tillagt kravet gjennom deres arrogante avvisning og uthaling.

Selv er jeg en av dem som venter på min rettmessige erstatning og nå må dere, på deres og våre vegne, se til å bli ferdige med Dieselgate-skandalen også i Norge.

Det bes om at svar på dette brevet sendes Dag Rune Flåten.

Med hilsen
<navnet ditt>

Hva tenker du?

Det blir nå spennende å se hva advokat Kjetil Haare Johansen og hans klient, Harald A. Møller AS (Volkswagen i Norge) foretar seg. Hvor lang tid bruker de på å svare? Blir de nå omsider løsningsorienterte?

Hva tenker du? Har du noen kommentarer til de to brevene over, eller til saken for øvrig? I så fall kan du rulle ned til Leave a Reply og skrive din hjertens mening.

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

15 thoughts on “Brev til Kjetil Haare Johansen – Volkswagen sin norske advokat

 1. Dette er smålig av Møller, Har hatt mest VW v de bilene vi har hatt oppgjennom årene, men vurderer nå å bytte til et annet bilmerke. Har jobbet på VW bilverksted selv. Var det noe feil var det ikke noe problem å få det reparert enten på garanti eller service. En ser jo her hvordan Møller behandler sine kunder. Håper andre også finner andre bilmerker.

  1. Dette er jo slik hele det norske systemet har kommet til. Det er ikke lenger noe demokrati, men diktatur og “slaven” skal sitte med kreditt, slik at pengemakten kan berike seg enda mer. INGEN av disse pengesterke eller styrende trenger å ta ansvar for noe som helst uansett hvor uansvarlig eller hvor mye lovbrudd de bryter. Nettopp Arroganse og trenering… Det er “slaven” som skal sitte igjen med regninga. .. TROR DE ENNÅ…. Hadde jeg vært advokaten til V, så ville jeg vært litt mer ydmyk i og med at han forsvarer lovbrudd. Det er noe som heter etikk for advokaten også.

   Takk til Dag Rune som orker å stå imot og kjempe i front for oss i så mange år og må tåle mye ufint. Dårlig omtale og dårlig journalistikk kommer ofte nettopp for å stoppe negativitet rundt noe som blir avslørt. Helt vanlig taktikk. Det foregår ennå, god journalistikk i vanlig media er helt lavmål.

 2. Det er klart at for konsernet VW så svir dette, og jeg antar at Møller er styrt av hovedkontoret i Tyskland. Advokaten i Norge kjører den arrogante tona i håp om å skremme. Det er overraskende da det viser liten psykologisk innsikt. Å sende dem klage via e-post er smart da det viser engasjement blant tusener av fortvila kunder. Stå på!

 3. Jeg er ikke tilhenger av adjektiv bruk, og bruk av påstand om svindel i e-poster og brev uten at det foreligger dom. Synes saken bør handle om det juridiske og fakta, kort og til poenget. Bra at du holder i saken! Håper på en rettslig behandling snart.

 4. Hei,gjer jobben og betal erstatningen som andre kunder i Europeiske land har mottatt.Aldrig mer
  VW etter dette.

 5. Det er jo en velkjent strategi, hentet fr fotballspråket, å ta mannen når du ikke greier å ta ballen.

 6. Advokaten gir en undertrykkende og truende respons. Typisk Advokater. Men regner med at dette er noe som det engasjerte advokat firmaet kan/skal ta tak i.

 7. Brev er sendt med håp om at norske bilkjøpere blir likestilt med bilkjøpere fra Europa og USA. Det er snart på tide med en positiv respons på denne saken fra norske forbrukermyndigheter og at NAF bistår sine medlemmer som er utsatt for denne uretten.
  Takk til Dag Rune Flaaten. Venter med spenning på et rettslig oppgjør.
  Thor Lillehovde

 8. Da var brev sendt. Aldri mer WV på meg etter å se hvordan de først prøver å lure millioner av kunder, for så å prøve og unndra seg sitt annsvar,

 9. Brevet er sendt. Har vært stortsett fornøyd med Tiguan eg kjøpt i 2012. Har den fortsatt. Men, alle hoved service har eg tatt hos VW Flensburg. Prisen er under det halve som Møller vil har. Ja, det koste å komme seg til Flensburg men det dere spare dekke turen. Sist eg var der i Juni 2022 var det 11 norsk registerte biler på parkerings plass. God tur

 10. Godt skrevet. Støtter innholdet og håper at saken etterhvert går vår vei – vi bor jo i et rettssamfunn ?

Leave a Reply

%d bloggers like this: