Dieselgate: Rett til å heve kjøpet

11. november 2022 fikk vi endelig bekreftet at norske eiere har rett på erstatning, i tillegg til utbedringen. Bekreftelsen kom fra Europas øverste forbrukermyndighet. I Norge er det 144.000 biler som ble rammet av Dieselgate-skandalen og nå kan man kreve erstatning for samtlige av disse bilene. Kravet utgjør i snitt 66.300 kroner per bil. Det er imidlertid bare 5.700 av de 144.000 bilene det er rettet krav for. Om du eier eller har eid en eller flere berørte biler, kan du kreve erstatning.

20. februar 2023 bestemte retten i Schleswig, Tyskland at også utbedringen var ulovlig. Dermed slår en bestemmelse fra Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) inn: Man kan heve kjøpet (§ 23.Heving). Dersom kjøper ikke var en privatperson, men en bedrift, er det Lov om kjøp (kjøpsloven) som gjelder, men også her har man rett til å heve kjøpet. Ved å kreve å få kjøpet hevet, vil erstatningen i snitt utgjøre 442.400 kroner per bil.

Beregningene over er basert på forsinkelsesrenter fra og med 20. februar 2020, da vi vant frem i Tyskland. En riktig beregning tar utgangspunkt i kjøpstidspunktet. Ved å taste inn kjøpesum og kjøpsdato, kan du selv beregne rentene ved bruk av regjeringens kalkulator for forsinkelsesrenter. Ditt krav beløper seg da til kjøpesum pluss forsinkelsesrenter.

Utbedringen

Vanligvis, om man mottar en vare med feil og mangler, har produsent/selger rett til å få feilen utbedret. Da det ble avdekket at Volkswagen hadde jukset med 11 millioner biler verden over, kom de raskt på banen med en såkalt utbedring.

Du kan lese i en rekke innlegg her på bloggen at denne utbedringen slett ikke var noen utbedring annet enn i navnet og at eierne i ettertid har slitt utallige problemer og skyhøye verkstedregninger. Gjengangere er motorytelse, tilsoting, skifting av EGR-ventil og økt oljeforbruk.

I Norge har imidlertid både Volkswagen, ved Harald A. Møller AS, forbrukermyndighetene og NAF helt siden 2016, da skandalen ble kjent, hevdet at man ikke har rett på annet enn utbedringen. Så sent som 30. august 2022 publiserte Dagbladet en artikkel der de tre hevdet at det ble null kroner til norske eiere rammet av Dieselgate: https://dinside.dagbladet.no/motor/null-kroner-til-norske-eiere/77014569

Som kjent hadde jeg 1.000 norske bileiere med i den felles-europeiske rettssaken mot Volkswagen i Tyskland. Saken startet i 2018 og ble ferdig 20. februar 2020. Vi vant og bileierne fikk tilbake 15% av nypris. Men, det var bare de som hadde kjøpt bilen ny i Tyskland som fikk erstatning den gangen. Resten av oss ble bedt om å ta saken videre i våre egne land. Denne oppfordringen kom direkte fra EU, som i ettertid flere ganger har vært ute og purret på Volkswagen for å gjøre opp for seg også i resten av Europa; vi andre burde få det samme som man fikk i Tyskland.

Siden den gang har Volkswagen måttet krype til korset i land etter land – senest i England og Whales i mai 2022.

Dagbladet-artikkelen ble omtalt her på bloggen i et innlegg av 1. september 2022: https://bilklager.no/2022/09/01/dieselgate-brev-til-norske-medier-om-dieselgate-og-problemer-i-etterkant-av-oppdateringen/

Norske eiere har rett på erstatning

Norske forbrukermyndigheter og NAF har vært på Volkswagen sin side helt siden skandalen ble kjent i 2016. Den gang var Norge 4. største aksjonær i Volkswagen. Det har vært mange nyhetsoppslag om hvordan Oljefondet trekker seg ut av selskap av etiske årsaker, men Norge er fremdeles 4. største aksjonær i Volkswagen, samt nå også i Porsche. Forbrukermyndighetene var også veldig negative da jeg i perioden 2014-2016 hjalp 1.500 DNB-kunder med å få mellom 500 millioner og 1 milliard kroner i erstatninger etter at banken hadde lurt dem inn i et elendig eiendomsfond (DnB NOR Eiendomsinvest). Staten er største eier i DNB. Statens eierskap har trolig ingen ting med saken å gjøre, men forbrukermyndighetene og NAF holder altså med Volkswagen i stedet for forbrukeren.

I september 2022 så jeg meg derfor nødt til å kontakte Europas øverste forbrukermyndighet, ved justiskommisær Didier Reynders ved EU-kommisjonen. Jeg ba om bekreftelse på at også norske eiere har rett på erstatning, i tillegg til utbedringen. Jeg visste jo det var slik, da EU ved flere anledninger har publisert uttalelser om dette, men jeg trengte bekreftelsen for å kunne vinne frem. Volkswagen har nemlig kunnet ta det helt med ro i Norge, da forbrukermyndighetene og NAF har kjempet deres sak – mot forbrukeren. Dette er omtalt i flere tidligere innlegg her på bloggen, men norske eiere har altså ved en rekke anledninger blitt fortalt at det ikke er noe å hente, at de ikke bør delta i klagesaken, at Bilklager er lureri, at Dieselgate-saken er oppspinn og at Dag Rune Flåten er en kjeltring. Når dette kommer fra myndighetene, har folk en lei tendens til å tro på det.

På grunn av dette er det i skrivende stund 138.000 norske bileiere som ikke har rettet krav om erstatning. De går dermed glipp av milliarder av kroner som EU har bestemt at de har rett på.

11. november 2022 mottok jeg et brev fra EU-kommisjonen, der det ble bekreftet at norske eiere har rett på erstatning, i tillegg til utbedringen. Du kan lese i tidligere innlegg her på bloggen at EU i juli i fjor oppfordret samtlige lands myndigheter til å hjelpe eierne til å motta erstatning, samt bestemme hvor stor erstatningen skulle være. I Spania, hvor myndighetene tidligere kun hadde oppfordret folk til å få utbedret bilen, ble myndighetene pålagt av en nasjonal domstol å nå ut til samtlige berørte og informere om at de også kan kreve erstatning. I og med at de ikke tidligere hadde fått informasjon om dette, fikk de ytterligere 5 år på seg, frem til 2026.

I Norge har myndighetene gjort den samme feilen som i Spania, men i tillegg har norske myndigheter advart mot å delta i klagesaken. De har altså ikke bare latt være å informere om at eierne har rett på erstatning, de har advart dem mot å kreve erstatningen de har rett på. Dette er et særdeles grovt overtramp fra norske forbrukermyndigheter og det vil forventningsvis få etterspill når saken er over.

15% av nypris

I juli 2022 ba EU myndighetene i det enkelte land hjelpe forbrukerne til å få erstatningen de har rett på, samt fastsette beløpet som skal utbetales. EU har tidligere uttalt at man burde få det samme som i Tyskland, altså 15% av nypris. I Tyskland utgjorde 15% av nypris et snitt på 3.200 euro. I Norge, hvor bilene i snitt er 50% dyrere enn i Tyskland, vil 15% av nypris da utgjøre rundt 4.800 euro. Omgjort til norske kroner, utgjør dette et snitt på rundt 52.700 kroner.

Som argumentert for i tidligere innlegg, er det lagt til forsinkelsesrenter fra og med 20. februar 2020, da vi vant frem i Tyskland. Veg hjelp av regjeringens kalkulator for forsinkelsesrenter, utgjør kravet dermed i snitt 66.300 kroner.

Dette har alle de 144.000 norske eierne rett på, men de må rette krav for å få erstatningen. Den enkleste måten å gjøre dette på, er ved å delta i klagesaken Dieselgate – da gjør vi hele jobben og alt du trenger å gjøre er å melde deg på.

Heve kjøpet

20. februar 2023 bestemte retten i Schleswig, Tyskland at bilene med EA189-motor fortsatt forurenser ulovlig mye, selv etter utbedringen. Altså, utbedringen er ulovlig. Det var den tyske miljøorganisasjonen Deutsche Umwelthilfe, som tok Volkswagen til retten og 20. februar vant de altså frem.

Dette er en svært viktig kjennelse, da det gjør at mange bileiere nå kan be om å få hevet kjøpet. De kan altså levere bilen tilbake og få hele kjøpesummen utbetalt, i tillegg til forsinkelsesrenter.

Om 15% av nypris utgjorde 52.700 kroner i snitt, vil 100% av nypris utgjøre et snitt på 351.300 kroner. Inkludert forsinkelsesrenter fra 20. februar 2020 og frem til i dag, blir kravet i snitt 442.400 kroner per bil.

15% eller heving?

Hittil er det rettet krav for 5.700 av de 144.000 norske berørte bilene. Kravet fra den enkelte, er 15% av nypris, samt forsinkelsesrenter – altså 66.300 kroner i snitt. Svært mange av disse vil naturlig nok ønske å få hevet kjøpet i stedet.

Vi vil kontakte hver enkelt deltaker og tilby at kravet endres fra 15% av nypris, til heving av kjøpet. I og med at vi er flere tusen deltakere, ber vi den enkelte avvente til vi har en smidig løsning på plass for å håndtere dette.

Selv om det er rettet krav for 5.700 norske biler, er det fremdeles 138.000 norske biler det ikke er rettet krav for. Dersom disse 138.000 hadde valgt å delta i klagesaken og kreve 66.300 kroner, ville dette beløpe seg til i overkant av 9 milliarder kroner. Dersom de hadde valgt å heve kjøpet, ville erstatningen utgjøre hele 61 milliarder kroner. Dette er altså hva de som ikke deltar i klagesaken går glipp av om de ikke melder seg på og får rettet sitt krav. Det er gratis å melde seg på i klagesaken. For mer informasjon og påmelding: https://bilklager.no/dieselgate/

Hva tenker du?

Har du noen kommentarer til dette innlegget, så er du hjertelig velkommen til å dele din mening med oss andre. Det at Volkswagen, gjennom Harald A. Møller AS har forsøkt å slippe unna ansvaret overfor sine norske kunder, det at forbrukermyndighetene og NAF har jobbet mot forbrukerne helt siden skandalen ble kjent i 2016, det at ingen norske medier skriver om en klagesak der flere enn 5.700 norske bileiere har rettet krav om erstatning … hva det nå enn måtte være. Dersom du ønsker å gi uttrykk for din mening, rull ned og trykk på Leave a Reply.

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

4 thoughts on “Dieselgate: Rett til å heve kjøpet

    1. Dommen fra Tyskland er rykende fersk, fra 20. februar, og det gjenstår å få oversikt over detaljene. En mulig løsning er å be om heving av kjøpet for samtlige deltakere i klagesaken, men ta til takke med 15% av nypris der heving ikke er mulig. For begge alternativer løper forsinkelsesrenter, og disse vil i enkelte tilfeller utgjøre mer enn selve prisavslaget.

      1. For oss som har solgt bilen videre er vel ikke oppheving av kjøp et alternativ?

      2. Detaljene er noe advokatene våre må være med og finne ut av, men jeg tenker i utgangspunktet det samme som deg. Det er imidlertid mange hensyn å ta, men dette skal vi få oversikt over i tiden som kommer. Jeg har gjort meg en del tanker rundt dette, men vil ta det med advokatene først, for så å komme tilbake gjennom nyhetsbrevene og etter hvert også her på bloggen.

Leave a Reply

%d bloggers like this: