Tre brev fra Forbrukertilsynet bare i løpet av februar

INNHOLD

De to forrige brevene fra Forbrukertilsynet i februar

Som nevnt i tidligere innlegg, fikk jeg 6. februar et brev fra Forbrukertilsynet, med svarfrist 10. februar: https://bilklager.no/2023/02/08/forbrukertilsynet-oker-presset-for-at-norske-bileiere-ikke-skal-fa-erstatning/

Jeg svarte på brevet 8. februar og fikk nytt brev 9. februar, også dette med frist 10. februar: https://bilklager.no/2023/02/10/forbrukertilsynets-direktor-trond-ronningen-engasjerer-seg/

Du må gjerne lese de to innleggene over, da de kaster et ganske godt lys over norske forbrukermyndigheter sitt engasjement i forhold til den aller største skandalen som har rammet norske bileiere, nemlig Volkswagen sitt juks med utslipp. Saken rammet 144.000 norske biler og EUs justiskommisær bekreftet så sent som 11. november 2022 at også norske eiere har rett på erstatning, i tillegg til utbedringen (fixen) man fikk installert i etterkant av at Volkswagen ble avslørt: https://bilklager.no/2022/11/11/dieselgate-bekreftelse-fra-eu-kommisjonen/

Nytt brev til EU-kommisjonen

Naturlig nok er norske bileiere temmelig rystet over engasjementet fra norske forbrukermyndigheter og NAF. Som du kan se av de to innleggene, har flere lagt inn kommentarer og det er bred enighet om at Forbrukertilsynet svikter sitt ansvar og dermed norske forbrukere og bileiere.

I Norge går forbrukermyndighetene direkte imot EU sine bestemmelser og jobber aktivt for at forbrukerne ikke skal få erstatninger de har rett på. Dette er mildt sagt oppsiktsvekkende.

Samme dag som jeg svarte Forbrukertilsynets direktør, sendte jeg derfor et nytt brev til EU-kommisjonen, ved justiskommisær Didier Reynders: https://bilklager.no/2023/02/10/nytt-brev-til-eu-kommisjonen-forbrukertilsynet-sitt-engasjement/

I brevet beskriver jeg situasjonen i Norge og hvordan forbrukermyndighetene tar Volkswagen sitt parti og aktivt jobber for at norske bileiere ikke skal kreve og motta den erstatningen EU nylig har bekreftet at de har rett på. Forbrukermyndighetene er ikke uvitende om dette, for flere hundre bileiere har sendt dem brevet fra EU-kommisjonen som bekrefter det hele: https://bilklager.no/2022/11/12/dieselgate-brev-fra-deg-til-forbrukertilsynet/

Det samme brevet er også sendt NAF, Motor (NAF sitt medlemsblad) og flere av landets største aviser. Det eneste som har kommet på trykk, er nye advarsler fra NAF og forbrukermyndighetene: https://bilklager.no/2023/01/26/tv-2-omtaler-bilklager-no/

I brevet til justiskommisær Didier Reynders av 10. februar i år, ber jeg EU-kommisjonen kontakte norske forbrukermyndigheter og jeg oppgir kontaktinformasjonen til tilsynets direktør, Trond Rønningen. Jeg skriver blant annet følgende:

On behalf of all the 144.000 affected car owners in Norway, but especially on behalf of the 5.700 who have actively chosen to demand a fair compensation, would you please find the time to
communicate to the Norwegian Consumer Authorities that they are actually expected to assist the consumers in this case, and not discourage them from claiming compensation?

Norsk versjon:

På vegne av alle de 144.000 berørte bileierne i Norge, men spesielt på vegne av de 5.700 som aktivt har valgt å kreve en rettferdig erstatning, vil du finne tid til å kommunisere til Forbrukertilsynet at de faktisk forventes å bistå forbrukerne i denne saken, og ikke fraråde dem å kreve erstatning?

Jeg har enda ikke mottatt noen respons på brevet og vet ikke om EU-kommisjonen har foretatt seg noe i forhold til å kontakte norske forbrukermyndigheter.

Ny utvikling i saken: Rett til å heve kjøpet

16. januar 2023, samme dag som tilsynet bidro til nevnte TV 2-artikkel, fikk jeg brev fra den norske Volkswagen-advokaten, som viste til kritikken fra Forbrukertilsynet mot meg og arbeidet, og meldte at han ikke kom til å svare på flere lignende henvendelser.

I retur fikk han et brev som ikke var lignende. Det ble sendt ham fra 141 av deltakerne: https://bilklager.no/2023/02/13/brev-til-kjetil-haare-johansen-volkswagen-sin-norske-advokat/

Jeg hadde tenkt at dette var siste brev til Volkswagen-advokat før vi gikk rettens vei, men 20. februar 2023 falt en dom jeg har ventet på: Da ble det gjennom en tysk dom ble kjent at også utbedringen (fixen) er ulovlig! I Norge har både VW, NAF og forbrukermyndighetene helt siden 2016 hevdet at eierne kun skal få utbedret bilen. Dette er feil, noe som bekreftes av EU-kommisjonens brev av 11. november 2022, men den nye dommen er likevel svært viktig.

Derfor, sendte jeg ham et brev der Volkswagen har frem til 6. mars med å komme med et tilbud. Hvis et slikt tilbud ikke mottas, setter vi advokat på saken og tar den rettens vei. Kravet er da ikke bare 15% av nypris pluss forsinkelsesrenter, men vi vil kreve å heve kjøpet for alle hvor dette er aktuelt. Pluss forsinkelsesrenter, naturligvis. Satsene for forsinkelsesrenter er såpass høye at de i flere tilfeller fører til at kravet dobles i verdi.

Dette er nemlig konsekvensen av at også utbedringen var ulovlig. I brevet av 13. februar til Volkswagen sin advokat, skriver jeg blant annet følgende:

Dere leverte en ulovlig vare, hevdet å ha utbedret feilen og ble så tatt i at også utbedringen er
ulovlig. Ifølge forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven, har da både private og bedriftskunder rett til å heve kjøpet.

Volkswagen har altså fram til 6. mars med å komme med et tilbud, så det er noen spennende dager i vente.

Brev fra Forbrukertilsynet av 22. februar, med svarfrist 1. mars

Midt oppe i all spenningen, mottok jeg 22. februar enda et brev fra Forbrukertilsynet. Dette var dermed det tredje brevet de sendte meg bare i løpet av februar.

I brevet viser de til mitt brev av 10. februar til tilsynets direktør Trond Rønningen. De nevner ikke mitt brev til EU-kommisjonen og de har heller aldri nevnt at de i flere forbindelser er blitt kontaktet av til sammen over 1.000 av deltakerne i klagesaken.

Under følger tilsynets brev av 22. februar:

Dette er et temmelig underlig brev. Da jeg ble kontaktet av tilsynets direktør 6. februar, var det fordi jeg hadde bedt om at saken ble løftet opp fra Ida Sofie Syltesæter Krakeli, som frem til da har stått for kommunikasjonen fra tilsynets side. Direktøren kom da på banen, men nå er det altså Krakeli som sitter ved roret igjen.

Brevet fremstår som et stort ingenting. Det er et brev uten særlig innhold, men det bør vel uansett besvares.

Mitt svar til Forbrukertilsynet av 2. mars

Hva tenker du?

Har du noen tanker i forhold til det som tas opp i dette innlegget? I så fall må du gjerne rulle ned til Leave a Reply og skrive din hjertens mening. Det er en erfart sannhet at sammen er vi sterke!

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

One thought on “Tre brev fra Forbrukertilsynet bare i løpet av februar

  1. Forbrukertilsynet blir for meg et byråkratisk hinder som ikke evner å se galskapen i egne handlinger. De har hengt seg opp i bagateller som gjør at de ikke kommer videre. De kaller sms-ene markedsføring, men rent formelt er de henvendelser som krever handling fra mottaker. Dersom du vil bli med, må du svare. Svarer du ikke, da blir du ikke med. Så enkelt er det.

Leave a Reply

%d bloggers like this: