Foreldelse

Før man velger å rette en klage, må man ha noen tanker om man kan vinne frem.

Ifølge loven er det slik at man har tre år på seg for å rette en klage, men tre år i forhold til NÅR? Når begynner fristen å løpe?

Man har tre år på seg fra når man VISSTE eller BURDE VISST at man hadde rett til en erstatning, et prisavslag, å heve handelen med mer.

Dieselgate-saken

Et veldig interessant eksempel er klagesaken Dieselgate, hvor vi jobber for at norske eiere som ble berørt av Volkswagen sitt juks med utslipp skal få den erstatningen de har rett på. Jeg har jobbet med saken siden 2016.

Et naturlig spørsmål blir da: Om jeg har jobbet med saken siden 2016, hvordan kan det da fremdeles være mulig å rette et krav for de som ikke allerede har gjort det?

Svaret er ganske enkelt: Man har IKKE KUNNET VITE at man hadde rett på erstatning før 11. november 2022.

I Norge har det faktisk vært slik at de som har ansvar / autoritet hele tiden har hevdet at norske eiere ikke har rett på erstatning, men kun å få utbedret bilen. Både Volkswagen, i Norge representert ved Harald A. Møller AS, NAF og forbrukermyndighetene har hevdet dette helt siden skandalen ble kjent i 2016. Dermed har forbrukeren altså ikke kunnet vite at han hadde rett på erstatning.

Det har kun vært jeg som har hevdet at norske eiere har rett på erstatning. Jeg har vist til bestemmelser og enigheter i andre land i Europa, uttalelser fra EU-domstolen og EU-kommisjonen, men NEI-siden har ikke endret standpunkt.

BEVISET for at norske eiere har rett på erstatning kom først 11. november 2022. Da mottok vi nemlig et brev fra Europas øverste forbrukermyndighet, som klart sier at også NORSKE eiere har rett på erstatning, i tillegg til å få bilen utbedret.

Dermed er altså 11. november 2022 første gang man KUNNE VITE at man hadde rett på erstatning. Men, brevet ble sendt meg personlig og er tilgjengelig gjennom Bilklager sin nettside: https://bilklager.no/2022/11/11/dieselgate-bekreftelse-fra-eu-kommisjonen/

Man kan ikke forvente at folk VET de har rett på erstatning, bare for at jeg har publisert beviset på Bilklager sin nettside.

Dermed: Tidspunktet for når DU burde eller kunne vite at du hadde rett på erstatning, er den dagen du ble tipset om dette gjennom at noen fortalte deg det eller på annet vis informerte deg om det. Fra DET tidspunkt begynner fristen å løpe for din del.

Software-oppdateringen i 2019

En annen pågående klagesak, er Tesla-saken Software-oppdateringen i 2019. Saken gjelder rundt 11.000 norske Tesla Model S produsert i perioden 2013-2016. Samtlige av dem ble nedgradert i løpet av 2019. Dette skjedde gjennom en automatisk oppdatering fra Tesla. Dermed hadde altså 11.000 norske Tesla-eiere ikke lenger den bilen de hadde betalt for, men en bil med dårligere rekkevidde, som i tillegg tok langt mer tid å lade. Et soleklart eksempel på at man har rett på prisavslag.

Men, om bilen ble nedgradert i 2019, hvordan kan man da klage nå i 2023?

Igjen er det dette med når man VISSTE eller BURDE VISST at man kunne rette et krav om prisavslag.

Flere erfarte at bilen var blitt annerledes over natten (software-oppdateringene blir vanligvis installert på nattestid, helt automatisk). De som henvendte seg til Tesla og mente bilen var blitt dårligere, fikk beskjed om at dette ikke stemte. Tesla hadde ikke gjort noe som helst. Dersom bilen var blitt dårligere, ble bileier møtt med svar om ytre påvirkning, at det i så fall var bileier sin feil og at han kunne ha forringet bilen gjennom sitt kjøremønster og den slags.

I Danmark kunne bileiere etter hvert legge frem beviser, ved å kontrollere bilen før og etter installering av software-oppdateringen. Da var det altså bevist, men man kan ikke si at norske eiere BURDE VITE om dette.

Enkelte kan ha fått med seg at enkelte Tesla-eiere har gått sammen i en sak og krever erstatning, men de har ikke kunnet lese at saken er avklart. Det har heller ikke vært mange skriverier om saken. 16. januar 2023 ble Bilklager sitt engasjement i saken omtalt, men det er ingen ting i artikkelen som gjør at man kan forvente at bileier dermed VISSTE eller BURDE VISST at han hadde rett på prisavslag – snarere tvert imot.

Artikkelen er et angrep fra Tesla Owners Club Norway, NAF og norske forbrukermyndigheter. Selv etter å ha lest denne artikkelen er det fortsatt slik at man IKKE kan hevde at bileier nå VET eller BURDE VITE at han hadde rett på erstatning.

Dermed er det altså også fullt mulig å rette krav om erstatning, inntil det er publisert informasjon på en slik måte at kan kan forvente at bileier VISSE eller BURDE VITE at han kunne rette krav. Fra det tidspunkt vil fristen begynne å løpe.

%d bloggers like this: