About us / Om oss

Bilklager.no is a service delivered by Dag Rune Flaaten.
Bilklager.no er en tjeneste levert av Dag Rune Flåten.

Bilklager.no helps Norwegian car owners claim their rightful compensation from Tesla.

Bilklager.no is a specialized service that helps car owners in Norway claim and gain just compensations. Bilklager.no and the ongoing claim “Teslaklager”, were originally initiated by the company Bilklager AS, with expertise brought in from, among others, The Consumer Lawyer. Bilklager.no and the claim “Teslaklager” was taken over in March 2022, by Norway’s foremost claims manager, Dag Rune Flaaten.

Bilklager.no hjelper norske bileiere med å kreve deres rettmessige kompensasjon fra Tesla.

Bilklager.no er en spesialisert tjeneste som hjelper bileiere i Norge med å vinne frem med sine rettmessige krav. Bilklager.no og den pågående klagesaken “Teslaklager”, ble opprinnelig igangsatt av selskapet Bilklager AS, med ekspertise hentet inn fra blant andre Forbrukeradvokaten. Bilklager.no og klagesaken “Teslaklager” ble i mars 2022 overtatt av norges fremste klageekspert, Dag Rune Flåten.

%d bloggers like this: