Sponsoravtale

Sponsoravtale for klagesakene i regi av Bilklager.no

Forbrukervernet er sterkt i Norge, men organer som Forbrukerrådet og organisasjoner som NAF har gjennom årene vist seg å gjøre altfor lite for å bistå bileiere når de har krav på erstatning. Forbrukerrådet mottar over 200 millioner skatttekroner årlig for å bistå norske forbrukere og NAF mottar over 500 millioner kroner årlig i medlemskontingenter. Likevel viser det seg at det må private initiativ til for å få rettet krav om kompensasjon når det er snakk om systematisk juks, feil og mangler som rammer tusenvis av norskregistrerte biler. Så lenge det forholder seg slik, vil det være behov for tjenester som Bilklager.no. Så lenge dette behovet eksisterer, vil det også være behov for at folk engasjerer seg i arbeidet på ulike vis.

Hvorfor sponsorer?

Deltakerne i klagesakene betaler en påmeldingsavgift, samt at det er et suksesshonorar når sakene vinner frem. Til gjengjeld får de delta i hele prosessen der vi bygger en stor og sterk gruppe, de blir fulgt opp gjennom hele sakens levetid, og vi håndterer klageprosessen på vegne av samtlige.

Vi engasjerer oss kun i saker vi tror vil vinne frem og når dette skjer, vil deltakerne motta størstedelen av kompensasjonen (normalt 70%). Resterende er suksesshonoraret, som går til Dag Rune Flåten, prosjektet og de som har bistått i arbeidet.

Siden alle klageprosesser er dyre, er det åpnet for at sponsorer kan bidra i bytte mot en andel av suksesshonoraret. Sponsormidlene vil bli brukt til å samle flere deltakere og styrke hele klageprosessen.

Selv om sakene i utgangspunktet er sterke og det ville være rettferdig og moralsk riktig at vi vinner frem, er det sjelden noen garanti for at dette vil skje. Dermed er det slik at sponsorene risikerer beløpet de velger å bidra med.

Siden belønningen alltid bør være rettferdig i forhold til risikoen, vil hver sponsor motta en utbetaling på 4 ganger bidraget, gitt visse betingelser:

Vilkår for sponsing

Du kan bli med i klagesakene våre som sponsor. Følgende vilkår gjelder for alle sponsorer:

  • Det totale sponsede beløpet, fra alle sponsorer til sammen, vil ikke være mer enn 2 millioner kroner.
  • Hver sponsor må bidra med minst 1.000 kroner.
  • Hver sponsor vil bli belønnet med en andel av suksesshonoraret fra samtlige klagesaker i regi av Bilklager.no.
  • Suksesshonoraret for klagesakene er vanligvis på 30% av kompensasjonene.
  • 50% av suksesshonoraret vil bli utbetalt til sponsorene, til de alle har fått utbetalt 4 ganger sitt bidrag.
  • Dermed vil et samlet bidrag på 100.000 kroner gi en utbetaling på 400.000 kroner, hvis kravet vinner frem og suksesshonoraret utgjør minst 800.000 kroner.

Pågående saker

TESLA: SOFTWARE-OPPDATERINGEN I 2019
Rundt 11.000 Tesla Model S ble solgt i Norge i perioden 2013-2016. Samtlige fikk i 2019 redusert batterikapasiteten og forlenget ladetiden ved Teslas superladere. Grunnen var en automatisk software-oppdatering fra Tesla.
Tesla er allerede dømt til å betale eiere 130.000 kroner i kompensasjon, men det er kun de som krever som får.
Hjelp oss med å hjelpe de berørte, ved å bli med i kravet som sponsor!

TESLA: ANDRE FEIL OG MANGLER
Alt for mange Teslaer er belemret med en rekke feil og mangler. I Norge er Tesla et av de bilmerkene det klages mest på, kun slått av Landrover. Feilene er mange og vitner om at det har gått litt fort i svingene – også i produksjonen. Denne klagesaken gjelder alle Tesla-modeller solgt i Norge.

DIESELGATE (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA, PORSCHE)
Gjennom en årrekke jukset Volkswagen med bilmotorene på dieselbilene sine. Totalt 11 millioner biler ble jukset med, slik at de slapp ut kun lovlige mengder forurensning under testing, mens de slapp ut langt mer under vanlig kjøring. 144.000 av disse bilene var norske. I Tyskland fikk man rundt 32.000 kroner i erstatning per bil. Dette utgjorde 15% av nybilpris. EU mener vi bør få det samme. Norske bilpriser ligger i snitt 50% høyere enn tyske. Kompensasjonen i Norge bør derfor utgjøre 48.000 kroner i snitt per bil. Til nå har Volkswagen betalt over 300 milliarder kroner i bøter og erstatninger, men ingen ting til norske kunder – enda. Nå er det Norge sin tur.

Kommende saker

DIESELGATE 2: ANDRE MERKER, SOM MERCEDES BENZ, BMW, RENAULT OG EN REKKE ANDRE
Det var ikke bare Volkswagen som jukset. Svært mange av de store merkene jukset med utslippene. Volkswagen var de første som ble tatt og prosessen har vært omfattende og langvarig. Gjennom Dieselgate 2, vil vi hjelpe de som eier eller eide andre biler det ble jukset med å få rettet et krav om økonomisk kompensasjon.

For å besøke klagesakenes nettsider:
Dieselgate: www.bilklager.no/dieselgate/
Tesla-klagene: www.bilklager.no/tesla/

Tilbaketrekking av tilbudet

Dette tilbudet kan trekkes tilbake når som helst, når det ikke lenger er et ønske om flere bidrag fra sponsorer.
Etter at tilbudet om sponsing er trukket tilbake, vil ikke nye sponsorer lenger ha mulighet til å registrere seg.

%d bloggers like this: