Sponsoravtaler

Få din del av erstatningen

Vi engasjerer oss kun i saker vi tror vil vinne frem og når dette skjer, er det deltakerne som mottar det meste av erstatningen. Deler av erstatningen går til Dag Rune Flåten, Bilklager.no og de som har bistått i arbeidet – særlig sponsorene blir godt belønnet.

Du kan sikre deg en del av erstatningen ved å gå inn som sponsor for Bilklager.no. Sponsormidlene er svært viktige for å finansiere klageprosessene og derfor blir også sponsorene svært godt belønnet når sakene er i mål og erstatningene utbetales.

Arbeidet med klagesaker finansieres med egne midler, av de som deltar i klagesakene og av sponsorer – de som støtter arbeidet i bytte mot sin del av erstatningen.

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Nye deltakere har to alternativ

Så snart det er rom for det, vil nye deltakere kunne velge mellom følgende to alternativ når de melder seg på en klagesak:

  • Betale et beløp ved påmelding og beholde 70% av erstatningen når vi vinner frem.
  • Gratis påmelding og beholde 50% av erstatningen når vi vinner frem.

De som velger å betale et beløp ved påmelding, er med og finansierer arbeidet gjennom påmeldingsavgiften. Dersom mange velger gratis påmelding, kan det være behov for ekstra finansiering til arbeidet. Derfor er det åpnet for sponsorer, folk og bedrifter som skyter penger inn i arbeidet i bytte mot en del av erstatningen når sakene vinner frem.

Utbetalingen til sponsorene går ikke ut over deltakerne, da sponsorene får sin del av suksesshonoraret, altså Bilklager.no sin del av erstatningen.

Sponsorer har også to alternativ

Som sponsor kan du velge å støtte arbeidet generelt, altså samtlige klagesaker. Du vil da motta din del av erstatningen fra samtlige klagesaker som vinner frem, helt til du har fått tilbake 4 ganger innsatsen. Om du eksempelvis sponser arbeidet med 10.000 kroner, vil du få 40.000 kroner tilbake etter hvert som saker vinner frem.

Alternativt kan du velge å sponse én bestemt klagesak. Du vil da motta en bestemt prosentdel av suksesshonoraret fra nettopp denne klagesaken. I og med at du får en bestemt andel av erstatningen, vil utbetalingen din øke for hver ny deltaker som slutter seg til klagesaken.

Om du du ønsker å vite mer om hva du kan tjene på å sponse arbeidet, fyll ut skjemaet under og så kommer vi tilbake med et uforpliktende tilbud per e-post:

Hvordan erstatningene fordeles til sponsorene

Deltakere som velger å forhåndsbetale et beløp ved påmelding beholder normalt 70% av erstatningen, mens resten går til Bilklager.no. Deltakere som velger gratis påmelding beholder normalt 50% av erstatningen, mens resten går til Bilklager.no.

Bilklager.no setter av 50% av sitt suksesshonorar til utbetaling til sine sponsorer. Resterende 50% går til arbeidet med eksisterende og nye klagesaker.

Vil det alltid være mulig å gå inn som sponsor?

Det korte svaret er nei.

Det vil være mulig å gå inn som sponsor så lenge det er ønskelig med ekstra kapital til arbeidet. For samtlige klagesaker, er det om å gjøre å få med så mange av de berørte som mulig. Derfor vil påmeldingsavgiften bli holdt så lav som mulig. I tillegg, når det åpnes for gratis påmelding, kommer det til en rekke deltakere uten at det kommer ny kapital til arbeidet.

Det er dette som gjør at det åpnes for sponsorer, slik at vi kan ferdigstille de ulike klagesakene så raskt og effektivt som mulig. Når behovet er dekket, vil muligheten for å gå inn som sponsor stenges. Videre kan det stenges for ytterligere sponsing i kortere perioder, i forbindelse med at klagesaker er under ferdigstilling og en i praksis kun venter på utbetaling av erstatningen, som så vil fordeles på deltakerne, Bilklager.no og sponsorene.

Klagesaker hvor det er mulig å gå inn som sponsor

Det er for tiden mulig å gå inn som sponsor for følgende klagesaker:

Dieselgate

Gjelder:
Audi | SEAT | Skoda | Porsche | Volkswagen

Gjennom en årrekke jukset Volkswagen med bilmotorene på dieselbilene sine. Totalt 11 millioner biler ble jukset med, slik at de slapp ut kun lovlige mengder forurensning under testing, mens de slapp ut langt mer under vanlig kjøring. 144.000 av disse bilene var norske. I Tyskland fikk man rundt 32.000 kroner i erstatning per bil. Dette utgjorde 15% av nybilpris. EU mener vi bør få det samme – dette ble bekreftet i brev fra EU-kommisjonen til Dag Rune Flåten 11. november 2022. Norske bilpriser ligger i snitt 50% høyere enn tyske. Kompensasjonen i Norge bør derfor utgjøre ca 50.000 kroner i snitt per bil. Til nå har Volkswagen betalt over 400 milliarder kroner i bøter og erstatninger, men ingen ting til norske kunder – enda. Nå er det Norge sin tur.

TRYKK HER for mer informasjon om klagesaken Dieselgate.

Dieselgate 2.0

Gjelder:
Alfa Romeo | BMW | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Honda | Hyundai | Iveco | Jaguar | Jeep | Kia | Lancia | Land Rover | Lexus | Mazda | Mercedes Benz | Mini | Mitsubishi | Nissan | Opel | Peugeot | Renault | Suzuki | Toyota | Volvo

Samme type juks som for Dieselgate, men Dieselgate 2.0 gjelder alle de andre bilmerkene. Kravet utgjør 15% av nybilpris.

TRYKK HER for mer informasjon om klagesaken Dieselgate 2.0.

Software-oppdateringen i 2019

Gjelder: Tesla Model S produsert i perioden 2013 – 2016

Rundt 11.000 Tesla Model S ble solgt i Norge i denne perioden. Samtlige fikk i 2019 redusert batterikapasiteten og forlenget ladetiden ved Teslas superladere. Grunnen var en automatisk software-oppdatering fra Tesla. Tesla er allerede dømt til å betale eiere 130.000 kroner i kompensasjon, men det er kun de som krever som får.

TRYKK HER for mer informasjon om klagesaken Software-oppdateringen i 2019.

Andre feil og mangler

Gjelder: Alle typer Tesla, alle årsmodeller

Alt for mange Teslaer er belemret med en rekke feil og mangler. I Norge er Tesla et av de bilmerkene det klages mest på, kun slått av Landrover. Feilene er mange og vitner om at det har gått litt fort i svingene – også i produksjonen. Denne klagesaken gjelder alle Tesla-modeller solgt i Norge.

TRYKK HER for mer informasjon om klagesaken Andre feil og mangler.

Sponsor for Bilklager.no generelt

Om en ikke ønsker å sponse en enkelt klagesak, kan man gå inn og sponse arbeidet til Bilklager.no generelt. Dette innebærer at man skyter penger inn i arbeidet og mottar sin del av erstatningen fra alle saker som vinner frem, helt til man har fått utbetalt 4 ganger pengene man skjøt inn.

Dersom du kan være interessert i å bli sponsor for én eller flere av klagesakene, vennligst fyll ut skjemaet under, så sender vi deg mer informasjon sammen med et tilbud.

Forbrukervernet i Norge

Forbrukervernet er sterkt i Norge, men organer som Forbrukerrådet og organisasjoner som NAF har gjennom årene vist seg å gjøre altfor lite for å bistå bileiere når de har krav på erstatning. Forbrukerrådet mottar over 200 millioner skatttekroner årlig for å bistå norske forbrukere og NAF mottar over 500 millioner kroner årlig i medlemskontingenter. Likevel viser det seg at det må private initiativ til for å få rettet krav om kompensasjon når det er snakk om systematisk juks, feil og mangler som rammer tusenvis av norskregistrerte biler.

Så lenge det forholder seg slik, vil det være behov for tjenester som Bilklager.no. Så lenge dette behovet eksisterer, vil det også være behov for at folk engasjerer seg i arbeidet på ulike vis.

%d bloggers like this: