Trusler fra Peter Bonne

10. februar 2023 sendte jeg ut et nyhetsbrev, der jeg informerte deltakere i klagesaken Dieselgate og andre interesserte om at jeg hadde sendt et nytt brev til EU-kommisjonen. I brevet ba jeg EU-kommisjonen kontakte Forbrukertilsynet, for å bekrefte at det stemmer at de forventer at forbrukermyndighetene i det enkelte land i Europa aktivt hjelper bileiereContinue reading “Trusler fra Peter Bonne”