Brev fra deg til Forbrukertilsynet

Samtlige berørte av pågående klagesaker bes sende brevet under til Forbrukertilsynet (post@forbrukertilsynet.no). Etter at brevet er sendt, gi gjerne informasjon om dette til info@bilklager.no, slik at jeg har en oversikt over hvor mange henvendelser tilsynet mottar. 320 deltakere har informert meg om at de har sendt brevet til Forbrukertilsynet. Under følger brevet: Til Forbrukertilsynet JegContinue reading “Brev fra deg til Forbrukertilsynet”

Hva ville Nikola Tesla gjort?

Det er i dag 80 år siden Nikola Tesla døde. I og med at klagesaken Software-oppdateringen i 2019 går mot bilmerket som er oppkalt etter ham, er han på sett og vis en del av bildet. Født i Serbia og etter hvert kjent både som ingeniør, vitenskapsmann og oppfinner. Mest kjent er han nok forContinue reading “Hva ville Nikola Tesla gjort?”