Teslaklager

Software-oppdateringen i 2019

GJELDER TESLA MODEL S, PRODUSERT I PERIODEN 2013-2016 (husk at mange av bilene som fikk norske skilt i 2017, ble produsert i 2016 og er rammet)
Hundrevis av norske og danske
Tesla-eiere krever nå penger tilbake fra Tesla, på grunn av en software-oppdatering i 2019. Batterikapasiteten ble kraftig redusert, samt at lading ved superladere tar mye lengre tid enn før. Dette gjelder alle Tesla Model S produsert mellom 2013 og 2016.

Kravet per bil er på ca 135.000 kroner. Dersom du har en slik bil, har du akkurat like mye krav på disse pengene som alle andre. Meld deg på gruppeklagen, så tar vi jobben med å hente pengene for deg. Og … det er bare de som krever som får, dette vet vi fra tidligere saker mot Tesla og andre.

DERSOM DU SYNES DET ER VANSKELIG Å MELDE SEG PÅ, SEND EN E-POST TIL INFO@BILKLAGER.NO MED NAVNET DITT, SKILTNUMMER OG BILMERKE PÅ BILEN(E). DU BLIR DA PÅMELDT OG FÅR TILSENDT FAKTURA I ETTERTID (SAMME PRIS SOM OM DU BETALER VIA NETTSIDEN).

Les dette før påmelding til klagesaken:

Vi samler sammen deltakerne, håndterer hele klageprosessen og holder alle påmeldte orientert gjennom hele prosessen. 1.000 kr av påmeldingsavgiften settes av til det juridiske arbeidet, mens resten går til markedsføring, administrasjon, drift og ikke minst oppfølging av deltakerne gjennom sakens levetid. Etter påmelding vil du motta nyhetsbrev om saken, så sørg for at e-postadressen du oppgir er korrekt.

Klagesaken retter seg mot software-oppdateringen i 2019 gjelder Tesla Model S produsert i perioden 2013-2016. Husk at svært mange av bilene som fikk norske skilt i 2017 var produsert i 2016 og er dermed rammet.

Gjennom min påmelding, aksepterer jeg følgende: Jeg betaler 3.490 kr i påmeldingsavgift og mottar 70% av kompensasjonen dersom jeg vinner frem med min klage. Resterende er suksesshonorar som går til Dag Rune Flåten, inkludert de som har bistått ham i saken. Dersom det skulle bli aktuelt med ytterligere innbetalinger, vil disse bli fratrukket i beregningen av suksesshonoraret. Det vil eksempelvis si, at dersom suksesshonoraret i utgangspunktet var 10.000 kr og jeg hadde betalt inn 2.000 kr utover påmeldingsavgiften, vil suksesshonoraret jeg skal betale være redusert til 8.000 kr. Dersom kompensasjonen er i form av reparasjoner eller annet (ikke i form av en pengeutbetaling), vil jeg blir fakturert for suksesshonoraret, med samme fratrekk som nevnt ovenfor. Jeg vil i så fall betale dette beløpet i henhold til mottatt faktura snarest mulig og senest i løpet av 30 dager.

Påmelding til klagesaken Software-oppdateringen i 2019

Pris: 3 490 kroner, samt 30% suksesshonorar.

Gå til sak mot Tesla?

Om Tesla ikke ønsker å komme frem til en løsning, så er retten siste instans. Siden det å gå til rettssak er både tidkrevende og dyrt – og slett ikke uten risiko – lar folk stort sett være å ta saker til retten.

Vi synes det er feil at Tesla og andre slipper unna, bare fordi det er tungvint og risikabelt for kunden å få dem til å holde det de har lovet. Bilene lever rett og slett ikke opp til løftene og forventningene.

Derfor benytter vi oss av advokater og andre som har spesialisert seg på nettopp biltvister og forbrukerrettigheter.

Kjenner du deg igjen i dette?

Å få Tesla dømt

I tillegg til å gå til sak for å få en rettmessig kompensasjon, er det viktig å få en slutt på Teslas dårlige service. Tesla har tidligere vist vilje til å gjøre opp for seg, når kunder samler seg og i fellesskap tar tak i problemer. I Norge har det vært to slike saker i tilknytning til Tesla Model S P85D – begge endte med forlik; henholdsvis våren 2018 og sommeren 2018. Den største klagesaken som har vært kjørt mot Tesla i Norge, var saken som ble ferdig sommeren 2018. Mannen bak, var Dag Rune Flåten, som nå tilbyr tjenesten Bilklager.no.

Det er pågående gruppeklager både i Danmark og Norge, relatert til Tesla Model S, produsert i perioden 2013-2016.

Teslas ulike modeller virker å lide av en del barnesykdommer – en helt ny bil skal for eksempel ikke ruste og en dør skal absolutt ikke åpne seg når bilen er i bevegelse. Kundene er stort sett veldig fornøyde med bilene, men mange opplever likevel at bilene ikke er helt som forventet. Ved å samle flest mulig av eierne som er rammet av feilene fra punktlisten over, ønsker vi å hjelpe deg til å oppnå en god løsning.

Ønsker du å slå følge?

Sammen er vi sterke

Siden vi vet at tusenvis av Tesla-kunder er rammet av én eller flere av feilene fra punktlisten over, ønsker vi å samle flest mulig i en stor og handlekraftig gruppe, for å oppnå et best mulig resultat for samtlige.

Selv om Tesla stort sett har godt fornøyde kunder, er altfor mange av bilene forfulgt av feil og mangler. Dette viser igjen ved at Tesla er det bilmerket som Forbrukerrådet får klart flest klager på – nesten dobbelt så mange som neste bilmerke, Land Rover.

Vi gir misfornøyde Tesla-kunder muligheten til å samle seg i en slagkraftig gruppe, for å rette sine klager og motta den kompensasjonen de har krav på. Tesla-kunder, som andre bilkunder, fortjener å kunne nyte kjøreopplevelsen i en driftssikker bil, som holder det som var lovet.

Er du med?


Det å delta i Teslaklager gjennom Bilklager.no fungerer som følger:

1

Påmelding

Om du kjenner deg igjen i noen av klagesakene og ønsker å bli med i gruppen, så meld deg på nå.

Påmeldingsavgiften regner du dette ganske fint hjem igjen, om du oppnår noen som helst form for kompensasjon.

Dessuten ville du for denne prisen trolig fått maksimalt én advokattime og det er begrenset hva som blir gjort i løpet av en enkelt time.

1.000 kr av påmeldingsavgiften settes av til det juridiske arbeidet, mens resten går til markedsføring, administrasjon, drift og ikke minst oppfølging.

I tillegg til å delta i gruppeklagen, er det viktig at man sender en direkte klage til Tesla. Dette er med og bygger et press mot Tesla, samt at det er viktig med tanke på klagefrister.

Du finner eksempel på klagebrev nederst på siden.

2

Oppfølging

Vi samler sammen deltakerne, håndterer hele klageprosessen og holder alle deltakerne orientert gjennom regelmessige nyhetsbrev, der vi oppdaterer om fremdriften i arbeidet gjennom hele sakens levetid.

Påmeldingsavgiften er på NOK 3.490. Vi tar forbehold om at det kan bli aktuelt med ytterligere innbetaling, avhengig av hvordan saken utvikler seg, eller hvilken prosess som blir aktuell. Det ville for eksempel ha stor betydning om vi endte opp med 100 eller 1.000 deltakere i gruppeklagen.

De to norske gruppesakene som endte med forlik våren og sommeren 2018, varte begge i rundt et år fra start til lykkelig slutt.

Det er mange fordeler med å stå sammen som en slagkraftig gruppe i møte med en så stor og ressurssterk motpart. I og med at det er registrert nær 60.000 Teslaer i Norge, bør vi absolutt klare å samle en sterk gruppe.

4

Resultat

Om vi vinner frem, mottar du 70% av kompensasjonen. De resterende 30% går til Dag Rune Flåten, inkludert de som har bistått ham.

Ved å delta i gruppen, er din økonomiske risiko begrenset til påmeldingsavgiften.

Dette betyr at prosessen blir langt rimeligere og inneholder en betydelig lavere risiko enn om du skulle igangsatt en omfattende klageprosess på egenhånd.

Om det skulle bli aktuelt med tilleggsbetaling, vil dette være noe du i så fall tar stilling til senere i prosessen, basert på de opplysninger som da foreligger. Vår ambisjon er å gjøre prosessen kostnadsbesparende og effektiv.

Eventuell tilleggsbetaling vil bli fratrukket vår del av kompensasjonen. Eksempelvis, om 30% utgjør NOK 10.000, men du allerede har betalt NOK 2.000 utover påmeldingsavgiften, vil vår del av kompensasjonen reduseres til NOK 8.000.

Andre feil og mangler

GJELDER ALLE TESLA-MODELLER
Under, har vi listet opp en rekke andre feil og mangler som altfor mange Tesla-eiere kjenner seg igjen i. I tillegg til Model S, er også de andre modellene belemret med feil. Om du har en Model S, Model X, Model 3 og ønsker vår hjelp i forhold til andre feil og mangler, så meld deg på under og fortell oss om hvilke problemer du opplever med din bil.

Pris for påmelding til Andre feil og mangler: 490 kr

Vi samler sammen deltakerne, sorterer i ulike grupper og holder alle påmeldte orientert gjennom hele prosessen. Påmeldingsavgiften går til markedsføring, administrasjon, drift og ikke minst oppfølging av deltakerne gjennom sakens levetid. Etter påmelding vil du motta nyhetsbrev om saken, så sørg for at e-postadressen du oppgir er korrekt.

Kostnader i forhold til selve klageprosessen, inkludert det juridiske, vil beregnes og fordeles på deltakerne på et senere tidspunkt. Den enkelte kan da ta stilling til hvorvidt vedkommende ønsker å fortsette eller ikke. Som for andre klagesaker i regi av Bilklager.no, gjelder et suksesshonorar på 30% av oppnådd kompensasjon.

Klagesaken omhandler andre feil og mangler, og gjelder alle Tesla-modeller.

 • Autopilot fungerer dårlig
 • Internett er tregt og virker ikke som det skal
 • Vindusviskerne virker ikke (godt nok)
 • Bilen lager en ulyd ved (rask) akselerasjon
 • Bilen knaker når du kjører over fartsdumper og andre ujevnheter i veibanen
 • Pyntelister løsner
 • Lysene virker ikke som de skal
 • Dørene slutter å virke som de skal
 • Dører som åpner seg av seg selv
 • Computeren virker ikke
 • Gule kanter rundt display-skjermene
 • Vinduer som ikke lukker seg helt
 • Systemer resetter seg på egenhånd
 • Problemer med å lade
 • Redusert kraft
 • Rustproblemer på nye biler (særlig Model 3)
 • Dårlig kvalitet på lakken gjør at bilen må omlakkeres
 • Du ble lovet gratis lading i bilens levetid, men de nye ladestasjonene passer ikke til bilen
 • Lavere batterilevetid enn Tesla hevder
 • Problemer med klimaanlegget
 • Ikke alle problemer blir løst når bilen er på service
 • Tesla lover å kontakte deg, men du hører ikke fra dem
 • Du må vente i telefonen i lange tider, før Tesla svarer deg

Kundene forteller er en samling vitnesbyrd, der kundene forteller hvordan det var å få hjelp med å få penger tilbake. Boken kan lastes ned GRAITS i perioden 22. – 26. april 2022.

De måtte alle signere avtaler om taushet i bytte mot erstatningen de fikk. Dersom de gikk ut i mediene og snakket negativt om selskapet som hadde lurt dem, kunne selskapet kreve pengene tilbake.

Dermed har det vært veldig få positive medieoppslag om arbeidet med å hjelpe folk med å få erstatninger.

Kundene forteller er derfor en helt unik bok, der kunder har turt å stå frem og fortalt sin historie – selv om dette kunne få alvorlige konsekvenser.

Ønsker du å motta nyhetsbrevet vårt?

Få siste nytt rett i innboksen.


Eksempel på klagebrev

I tillegg til å melde seg på gjennom Bilklager.no, er det viktig at man sender en direkte klage til Tesla og hvis man har kjøpt bilen av noen andre, kan klagen gjerne sendes til selgeren også. Du bør klage så raskt som mulig. Det må klages innen rimelig tid etter at man oppdager eller burde oppdaget problemet. Klagen er med på å legge et press mot Tesla, samt at det er viktig med tanke på klagefrister.

Dersom du ikke allerede har sendt en direkte klage, bruk gjerne vårt eksempel på klagebrev:

Til Tesla Norway AS (og eventuelt til selger)

MANGEL VED REG NR ………………………
Jeg viser til kjøpekontrakt av ………………………….. Jeg beklager å måtte melde fra om at jeg har oppdaget …………………………………….. Dette er en mangel ved bilen som jeg krever at dekkes. Det bes om at det tas stilling til om det aksepteres ansvar i saken.

Hvis jeg ikke hører noe annet innen 14 dager, går jeg ut fra at ansvar avvises. Det varsles om at det da kan bli aktuelt å gå videre med saken og det vil bli vurdert å få feilen reparert et annet sted, for så å kreve kostnaden dekket.

Opplysninger om bilen

Ved påmelding til Teslaklager, vil vi be om et knippe opplysninger om deg og bilen din. Dette er for at klageprosessen skal være så effektiv som mulig.

Her er en oversikt over hva vi kommer til å be deg om:

 • Navn
 • E-post
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Registreringsnummer
 • Problemer med bilen
  – velg det som er aktuelt fra punktlisten over, eller legg til andre problemer som ikke er med i listen
 • Når ble bilen kjøpt?
 • Når ble problemet oppdaget?
 • Når ble det reklamert?
  om dette ikke allerede er gjort, send snarest inn klagebrev direkte til Tesla (og eventuelt til selger) – se kolonnen til venstre
 • Vi vil be deg legge ved dokumentasjon fra verkstedshistorikk
%d bloggers like this: